29 ноември 2023, сряда

Св. мчк Парамон и 370 мъченици. Св. мчк Филумен. Преп. Акакий Синайски
church

Нова православна книга: "ЕВХАРИСТИЯТА КАТО МИСТИЧЕН ЦЕНТЪР НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ"

| Автор: д-р Десислава Панайотова

Новата книга на йеросхимонах Димитрий Зографски

На 16 ноември 2017 г. излезе от печат най-новата книга на йеросхимонах Димитрий Зографски - "ЕВХАРИСТИЯТА КАТО МИСТИЧЕН ЦЕНТЪР НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ".

Книгата е с подзаглавие: "Светци и съвременност. Действителни и мними пречки за приемане на свето Причастие".

Новият труд на йеросхимонах Димитрий Зографски представлява, както и сам той споделя в предговора, „едно сърдечно желание да се докоснем поне отчасти до благодатния опит на много светци, които са поставили достойното приемане на свето Причастие като център на своя живот“. В този смисъл и по тази тема книгата е пълноценен и убедителен наръчник по редица въпроси, които особено в последно време са обект на дискусии сред православните християни.

Използвайки богата аргументация от светоотечески примери и цитати, авторът се е постарал да разгледа, на тази единствено здрава основа, и разнообразните съвременни практики относно подготовката за това най-велико Тайнство - Евхаристията. При това акцентът е поставен върху разкриване на истинската цел на духовната подготовка - постигането на покайно състояние, при което вярващият жадува достойно да се съедини с Бога.

Авторът акцентира и върху наличието на две различни, но допълващи се степени на евхаристиен живот, казвайки: „поставянето на Евхаристията като естествен център на духовния живот означава преди всичко постоянно и радостно благодарение за най-големия и чуден дар, който някога човек е получил от Бога – самия живот. А под „живот“ ние разбираме не толкова идването ни в света от нищото, колкото възможността да пребъдем във вечността, да просъществуваме извън границите на ограниченото време, да бъдем в блажено общение с предвечния Бог. А поставянето на Евхаристията като свръхестествен център на живота се случва, когато християнинът започне със сърцето си да разбира тайната на свещенодействието на Тялото и Кръвта Христови и сам да участва в тази тайна. И накрая, естествена и свръхестествена Евхаристия се сливат в едно.“

Новата книга на йеросхимонах Димитрий Зографски представлява едно от най-пълните изследвания за светата Евхаристия, публикувани досега в България. Това изследване е много ценно с многостранното разглеждане и пастирско разяснение на особеностите, които възникват при пресичането на утвърдените и неизменни догматични, канонични и литургични определения на Църквата с индивидуалния духовен живот на всеки вярващ, който зависи от личностните му характеристики, от условията на цялостния му начин на живот и от степента на неговата напредналост в православната вяра и подвиг. В книгата се обяснява как да се подготвяме и да пристъпваме към св. Евхаристия, проявявайки дължимото послушание към Църквата и едновременно с това прилагайки даруваната ни от Христа свобода в реализирането на това послушание. Така книгата от една страна посочва безплодността на законническия подход, който механизира и унифицира духовния ни път и в частност евхаристийното ни участие в църковния живот. От друга страна изследването акцентира върху Божията благодат, която тайноводствено и според личностните особености на всеки един от нас, въздига и освещава всеки човек, който без лукавство пристъпва към св. Евхаристия - с копнеж да се съчетае с Живия Бог. Чрез новата книга читателят може да задълбочи своите духовни размишления и върху въпроса за действителното и недействителното Причастие съответно в контекста на правилната вероизповед или на еретическото изповядване на вярата в Богочовека Иисус Христос.

Новата книга "Евхаристията като мистичен център на духовния живот" е посветена на всички боголюбиви православни читатели, които търсят непреходната светоотеческа мъдрост и радеят да наследят Царството на Христа, влизайки "в радостта и Божествения палат на Неговата слава, гдето не престава гласът на тия, които празнуват, и е неизразима насладата на ония, които гледат неизказаната красота" на Неговото лице.

~~~~~~~~~~~

Авторът йеросхимонах Димитрий Зографски е брат на славянобългарския манастир "Св. Георги Зограф" (Св. Гора Атон) и от 2015 г. е ефимерий на Германския манастир "Св. Йоан Рилски" край гр. София, който е метох на Зографската св. обител.

Новото издание е осъществено от "Всемирното Православие" / Фондация "Ортодоксия".

~~~~~~~~~~~

Книгата може да се закупи:

В гр. София - книжарница „Св. Йоан Рилски" на ул. „Иларион Макариополски“ 2, както и в някои централни софийски храмове;

В гр. Пловдив - църковен магазин ,,Св. Стилиян".

За поръчки - тел. 0895123900 и 0899139385 или на е-мейл: globalorthodoxy@gmail.com