18 април 2024, четвъртък

Преп. Йоан. Св. мчк Виктор (Прежд. лит.) (Тип. с. 438)
church

Осми Светониколаевски образователни четения, гр. Бургас

| Автор: Сливенска митрополия

Сливенска Света Митрополия

Община Малко Търново, Бургаският свободен университет, Общинският исторически музей гр. Малко Търново организират с благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит Йоаникий Осми Светониколаевски образователни четения при Православния духовно-просветен енорийски център „Св. Възнесение Христово” на катедралния храм „Св. Кирил и Методий” – гр. Бургас.

СЕКЦИЯ „ПРАВОСЛАВИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ”

СЕКЦИЯ „ПРАВОСЛАВИЕ И КРАЕЗНАНИЕ”

на 3 декември 2009 г. и 4 декември 2009 г.

Начало 14,30 ч., Зала № 3 на Военния клуб в гр. Бургас

ПРОГРАМА

3 декември 2009 г.

І СЕСИЯ

Модератор: ст. ик. д-р Захарий Дечев

14,00 ч. - Регистрация на участниците в четенията;

14,30 ч. - Молитва;

Откриване на четенията и представяне на официалните гости;

Приветствия към присъстващите от официалните гости.

II СЕСИЯ

Пленарно заседание

Модератор: проф. д.с.н. Веска Кожухарова- Живкова

15,00 ч. - Ролята на художествения текст в обучението по Религия в началното училище – доц. д-р Татяна Борисова, СУ ”Св. Климент Охридски”, ФНПП;

- Научна обоснованост на методиката на обучение по Православно краезнание в църковното училище - ст. ик. д-р Захарий Дечев.

IIІ СЕСИЯ

Модератор: проф. д.с.н. Веска Кожухарова- Живкова

15,40 ч. – Николай Сербезов, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Бургас – За Светото тайнство Кръщение;

- Желязко Желязков, НЕК, София – „Чухме, че имате юничка за продаване...” – сватбени обичаи в с. Близнак;

- Мариана Райкова, СОУ “Васил Левски”, М. Търново - Покаянието път към духовно пречистване;

- Кристиян Марков, ПГМКР “Св. Никола”, Бургас - Смисълът на Първа Божия заповед според близначани;

- Мария Вълева, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Бургас – Трета и Четвърта Божия заповед в живота на близначани;

16,15 - 16,30 ч. Пауза;

- Илия Красимиров, ПГ по електротехника, Бургас - Почит към майка и баща;

- Елена Зотева, СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Бургас - Шеста Божия заповед – Не убивай;

- Валентин Калпачков, СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Бургас - Взаимовръзката: Божии заповеди и народно обичайно право;

- Елица Георгиева, СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Бургас - Народното обичайно право в традициите на с. Близнак;

- Стойчо Красимиров, ГПЧЕ „Гео Милев”, Бургас – Водата в бита и църковно-религиозния живот на християните от с. Близнак;

- Марио Аврамов, ГПНЕ „Гьоте”, Бургас - Вечното жилище на човека – погребални обичаи в с. Близнак;

- Поля Жекова, СОУ “Васил Левски”, М. Търново - Символиката на свещта в живота и бита на близначани.

4 декември 2009 г.

Секция „Православие и образование”

IV СЕСИЯ

Модератор: доц. д-р Тинка Иванова

9,00 ч. - Струмка Якимовска, гр. Скопие, Република Македония, Вероучение и образование в Република Македония;

- гл.ас. д-р Стефан Стефанов, ФНПП СУ „ Св. Климент Охридски” - "Свещена история и Свещен катехизис на македонско наречие" - Кузман Шапкарев, 1868 г.;

- доц. д-р Тинка Иванова, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Принципите от Толедо и обучението по религия в България;

- гл. ас. д-р Марина Пиронкова, ФНПП СУ „Св. Климент Охридски” - Възрожденските учебници по Свещена история и Свещен катехизис;

- гл. ас. д-р Галя Йорданова, ШУ „ Епископ Константин Преславски” - Вяра и суеверие;

- доц. д-р Соня Георгиева, РУ „Ангел Кънчев” – Методи и средства за възпитание в светските и неделните училища /сравнителен анализ/;

- д-р Милена Йорданова, ФНПП СУ „ Св. Климент Охридски” - Предимствата на мултимедийния урок по религия;

- доц. д-р Пепа Митева, БСУ – Прошката – Божествена повеля и нравствена добродетел.

10,30 - 10,45 ч. Пауза

- гл. ас. Андриан Александров, СУ „Св. Климент Охридски”, Богословски университет – Катехизация и масмедии;

- доц. д-р Тодор Мишев, СУ „Св. Климент Охридски”, Исторически факултет – Църковните и религиозни понятия при обучението по история в 12 клас;

- ст. ас. Илонка Стоянова, ШУ „ Епископ Константин Преславски” – Църковните канони за обучението и възпитанието на децата;

- Силвана Павлова, лектор по ЖМЕ, СУ ”Св. Климент Охридски”, Богословски факултет - Личността на учителя по религия;

- д-р Радка М. Стаматова, ОУ “Васил Априлов”, Бургас - Православният катехизис и познанието на истината;

- свещеноиконом Веселин Димитров, ПХЦ “Света Троица” , Бургас - Методика на обучението по религия в средните класове на общообразователното училище (5-8 клас);

- доц. д-р Мария Алексиева, БСУ – Качествата на учителя по религия;

- доц. д-р Евгения Иванова, ШУ „ Епископ Константин Преславски” - Религиозните празници в началния етап на образование;

- ас. Светла Шапкалова, СВУ по библиотекознание и информационни технологии, гр. София – Методика на обучение по Религия в семинарното занятие, посветено на „Символа на вярата”;

- д-р Виктор Банов, Перник – Какво е молитвата за нас;

- доц. д-р Стоян Чиликов, ПУ ”Св. Паисий Хилендарски” - Пастирът – катехизатор според съчинението на св. Августин Ипонски. За оглашаваните във вярата.

11,30 - 11,45 ч. Пауза

4 декември 2009 г.

Секция „Православие и краезнание”

V СЕСИЯ

Модератор: проф. д.с.н. Веска Живкова

11,45 ч. - проф. д. с. н. Веска Живкова, Нови пространства на Православното краезнание;

- Нонка Кръстева, гр. Перник – Православно краезнание за родителите на децата в детските градини;

- ас. д-р Стефан Н. Стефанов, ШУ „ Епископ Константин Преславски” - Нестинарски култови сгради и свещени места – опит за православна визия (в помощ на теренните проучвания на православните краеведи);

- Нейко Решовски, преподавател в секция „Православие и краезнание” - Отношението на различните поколения към институциите и техните представители – наблюдения от православната краеведска експедиция „Близнак 2009”;

- Николинка Климукова, София – Българската икона в съвременните условия;

- гл. ас. Живодар Душков, РУ ”Ангел Кънчев” - Медийна християнска пропаганда сред българите през ХІХ век.

12,30 - 13,30 ч. Обяд за всички присъстващи на четенията

- Иван Занов, Силистра - Съдбините на Българската патриаршия в Дръстър през Х в.;

- Красимир Кънчев, Шумен - Ролята на митрополит Симеон за развитие на образователното дело в Шуменския край (1872-1882 г.);

- Ирина Витлянова, РИМ, Шумен – За религиозно-митологичната натовареност на облеклото в моменти на преход;

- Емилия Решовска – преподавател в секция „Православие и краезнание” – Възпитателно въздействие на контактите между младите краеведи и възрастните жители на с. Близнак;

- Елена Йорданова, Исторически музей, Поморие – Поморийският манастир „Св. Георги” в по-ново време – история и статут.

VІ СЕСИЯ

Модератор: ст. ик. д-р Захарий Дечев

15,00 ч. - Обобщение на работата на Осмите „Светониколаевски православни образователни четения” проф. д.с.н. Веска Кожухарова – Живкова и доц. д-р Тинка Иванова;

- Закриване на четенията.

Озвучаване: Владислав Трифонов