29 май 2024, сряда

* Преполовение. Св. прпмчца Теодосия (Тип. с. 465)
church

Покана за Осмите Свето-Николаевски православни образователни четения, гр. Бургас

| Автор: Сливенска митрополия

Катедрален храм “Св. Св. Кирил и Методий” ­ гр. Бургас

Многоуважаеми колеги, братя и сестри православни християни, православният духовно-просветен енорийски център “Св. Възнесение Господне” при катедрален храм “Св. св. Кирил и Методий”,­ гр. Бургас, с благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит Йоаникий, за осми пореден път организира “Свето-Николаевски православни образователни четения”. Те ще се състоят на 3 и 4 декември 2009 г. в гр. Бургас. Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в работата на форума, която ще протече в две секции - секция “Православие и образование” и секция “Православие и краезнание”.

Секция “Православие и образование”

Тематичните направления в областта на православното образование се отнасят до:

• Теория на православното образование, обучение и възпитание;

• История на българското православно образование;

• Методика на обучението по богословие в Духовната семинария;

• Методика на обучението по вероучение за ученици и възрастни в православното църковно училище;

• Методика на обучението по религия в общообразователното училище.

Научен ръководител на секция "Православие и образование" – доц. д-р Тинка Иванова, Университет ”Проф. д-р Асен Златаров”

Секция “Православие и краезнание”.

Тематичните направления в областта на православното краезнание се отнасят до:

• Православие и краезнание ­ интегрираност и взаимодействие;

• Съвременни тенденции в развитието на Православното краезнание у нас;

• Методика на обучението и възпитанието по Православно краезнание в неделното училище;

• Православно-краеведското образование в общообразователното училище;

• Методика на православно-краеведската експедиция.

Научен ръководител на секция “Православие и Краезнание” – проф. д.с.н. Веска Кожухарова - Живкова

СРОКОВЕ

Желаещите да участват в работата на секциите "Православие и образование" и “Православие и краезнание” трябва да изпратят заявка за участие до 25ноември 2009 г.

Пълният текст на доклада или съобщението е желателно да бъде оформен съгласно посочените изисквания и по възможност да се изпрати на email: [email protected], а в деня на четенията да се представи на организаторите на хартиен носител и дискета. Докладите и съобщенията ще бъдат поместени в сборник на Осмите Свето-Николаевски православни образователни четения. След отпечатването му всеки участник ще получи екземпляр.

Четенията ще се проведат на 03-04 декември 2009 г. в конферентна зала № 3 на Военен клуб ­ Бургас.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

3 декември 2009 г.

14,00 - 14,30 ч. ­ регистрация

I сесия

14,30 ч. - Пленарно заседание. Молитва. Откриване на четенията. Представяне на научните ръководители на четенията и официалните гости, приветствени слова, благодарствени адреси и пленарни доклади;

II сесия

15,30 - 17,00 ч. -­ заседание;

17,00 - 17,15 ч. -­ пауза;

17,15 - 18,00 ч. -­ заседание;

4 декември 2009 г.

III сесия

09,00 - 11,00 ч. ­ заседание;

11,00 - 11,15 ч. ­ пауза;

11,15 - 12,30 ч. ­ заседание;

12,30 - 13,30 ч. ­ обяд;

13,30 - 14,30 ч. - заседание;

15,00 ч. - обобщаване на резултатите от четенията;

15,15 ч. - закриване на четенията.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА ДОКЛАДИТЕ:

1. Общият обем на доклада да не надвишава 8 стандартни страници (60 знака х 30 реда).

2. Текстът да бъде набран на Word 97/2000/XP:

­ формат А4, шрифт TimesNewRoman 14 pt, Linespacing: 1,5

­ заглавие: centered 14 pt, Bold

­ научно звание, степен, име и фамилия на автора, организация, град (село)

­ списъкът с ползваната литература да бъде изнесен в края на доклада

3. Всички схеми, чертежи, графики да бъдат поместени центрирани в текста

4. По време на четенията докладът да бъде представен в резюме в рамките на 10 минути.

НАСТАНЯВАНЕ

Средствата за участие ­ пътни, дневни, транспорт и нощувка са за сметка на участника или на организацията, която го командирова. Участниците в четенията ще бъдат настанени за нощуване в хотел по желание.

Резервация за нощувка се прави от участника в четенията:

- Хотел "България" – на тел. 056/ 842 820, 842 610

- Хотел "Астория" – на тел. 056/ 820 670

- Хотел при Военен клуб - Бургас - на тел. 056/ 817 477

- частна квартира - на тел. 056/ 840 779

Адрес за изпращане на заявките:

ст. ик. д-р Захарий Дечев

храм “Св. св. Кирил и Методий”

8000 Бургас

За контакти и допълнителна информация:

ст. ик. д-р Захарий Дечев - GSM 0888/ 917 915, e-mail: [email protected]

г-жа Милка Бихлюмова - GSM 0898/ 581 881

Озвучаване: Владислав Трифонов