02 декември 2022, петък

Св. прор. Авакум. Преп. Йоан и Андрей. Преп. Порфирий Кавсокаливит
church

Покана за участие в симпозиум на тема: “Свети Наум – дело, съратници и последователи” в Шуменския университет

| Автор: Българска Патриаршия

Шуменски университет

Научен център “Преславска книжовна школа” към факултета по хуманитарни науки при Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” организира Международен симпозиум “Свети Наум – дело, съратници и последователи” на 29-30 октомври 2010 г. в Шуменския университет. Форумът е посветен на 1100 години от Успението на Свети Наум.

Организаторите отправят покана за участие с доклад до 15 мин. по обявената тема.

Докладите трябва да се предадат най-късно до 1 юли 2010 г. на CD или по E-mail на Word 2000, придружени от използваните шрифтове и разпечатка на текста (или вариант в PDF формат). Докладът не трябва да надвишава 20 стандартни страници (включително и приложенията), с размер 12 pt и разредка 1,5. Резюмето - до една стандартна страница, 1800 знака, на английски, български (за чуждоезичните доклади) или руски език. Цитиране - под линия.

Докладите ще се публикуват в 12-ти том на поредицата “Преславска книжовна школа”.

Работни езици – всички славянски, немски и английски.

Има възможност за мултимедийно представяне на докладите, което трябва да се заяви предварително.

Таксата за правоучастие е 40 € за чужденци и 20 € за български участници и включва материалите по време на Симпозиума и изданието на докладите.

Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата страна.

По-долу прилагаме формуляр за регистрация и резервация.

Организационен комитет:

доц. д-р Веселин Панайотов

доц. д-р Мария Тихова

гл. ас. д-р Десислава Иванова

гл. ас. д-р Константин Константинов

н. с. д-р Грета Стоянова