04 февруари 2023, събота

Преп. Исидор Пелусиотски. Св. мчк Иадор. Преп. Иасим Чудотворец
church

Православна духовна академия ”Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, обявява прием на студенти за учебната 2018 – 2019 г.

| Автор: Българска Патриаршия

ПДА - нов прием на студенти за уч. 2018-2019 г.

Православна духовна академия ”Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, обявява прием на студенти за учебната 2018 – 2019 г., както следва:

За учебната 2018/2019 г. в Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив, ще се приемат за редовно и задочно обучение студенти със завършено средно образование.

До 30 юни (включително) 2018 г., всички кандидати трябва да подадат заявление в Ректората на Духовната академия заедно със следните документи:

1. Свидетелство за православно свето кръщение;

2. Диплома за завършено средно образование;

3. Препоръчително писмо от епархийския архиерей

/по служебен път/;

4. Автобиография (CV);

5. Бележка с преглед от психиатър (с констатация от прегледа и печат с името на психиатъра извършил прегледа);

6. Медицинско свидетелство;

7. Свидетелство за съдимост;

8. Молба до ректора.

Документите ще се приемат всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. в канцеларията на Духовната академия на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 181 до 30 юни 2018 г. или на e-mail: info@duhovna-akademia.org

СЪБЕСЕДВАНЕТО С КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СА ЗАВЪРШИЛИ СЕМИНАРИЯ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10 ЮЛИ 2018 г. /ВТОРНИК/ ОТ 8:30 ч. В СГРАДАТА НА ПРАВОСЛАВНАТА ДУХОВНА АКАДЕМИЯ.

Курсът на обучение в Духовната академия е четиригодишен (осем семестъра), като успешно завършилите студенти получават диплома за висше Православно богословско образование.

Формите на обучение са две - редовна и задочна.

За студенти в Духовната академия се приемат български и чужди граждани (мъже и жени), завършили средно образование при следните условия:

" Завършилите духовни семинарии и паралелния курс при Софийската духовна семинария постъпват в Духовната академия без приемен изпит при общ успех от дипломата Добър 4.00;

" Всички останали кандидат-студенти се явяват на събеседване.

При Духовната академия има пансион, който мъжете - студенти при желание могат да ползват.

За справки и допълнителна информация: тел./факс: 032/ 664 354.