19 април 2024, петък

Преп. Йоан Ветхопещерник (Прежд. лит.) (вечерта – Малко повечерие с целия Богородичен канон и акатист) (Тип. с. 439)
church

Православният богословски факултет на ВТУ излезе със становище за рейтинга на специалностите

| Автор: Българска Патриаршия

Лого на ВТУ

Православният богословски факултет на ВТУ „Св. Кирил и Методий” публикува анализ на рейтинговата система за класация на университетите и на специалността "Теология" в България (тук: http://www.uni-vt.bg/1/?zid=23&page=4491 ). Според колегията на факултета представените на 4 ноември 2010 г. резултати на рейтинговата система будят основателна тревога във връзка с начина на оценяване на професионално направление "Религия и теология" и по този повод работна група от преподаватели е изготвила цялостен анализ на класацията.

Общото заключение е, че оценката на Православния богословски факултет на ВТУ е силно занижена за сметка на други образователни звена и затова е необходимо преразглеждане на цялостната концепция за рейтинговата система и предприемането на мерки, които да гарантират обективността на информацията и оценяването при изготвянето на класацията.

Принципните възражения според публикувания анализ са обобщени в няколко основни пункта:

1/ Рейтинговата система обезсмисля системата за оценяване и акредитация на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), която единствено е компетентна да оценява качеството на образованието и научната дейност във висшите училища в България;

2/ Методологията, по която е изработена рейтинговата система, не може да осигури обективни данни и пренебрегва важни източници на информация;

3/ Недопустимо е резултати от социологически изследвания да формират рейтинг на образователни институции.

Освен принципните възражения в анализа на богословите от ВТУ са приведени редица аргументи, които говорят за необективност и дори тенденциозност при оценяването на специалност "Теология" във факултета на старата столица. Според тях теоретичната подготовка и актуалност при преподаването се оценява напълно субективно и оценката лесно може да бъде манипулирана. При акредитацията на специалността във Великотърновския богословски факултет оценката за всички показатели на учебния процес е много по-висока от тази в „новата” рейтингова система.

В анализа се вижда липсата на данни за специалността "Теология" в други университети по важни показатели, което несъмнено води до тенденциозното занижаване на оценката за специалност "Теология" във ВТУ. Аналогична необективност на данните и тенденциозност при оценяването се наблюдава във втората група показатели (Осигуряване на учебния процес), при които оценката в рейтинговата система е в рязко противоречие с оценките, получени от НАОА.

Особено впечатление в представения анализ прави тенденциозно занижената оценка за специалността във ВТУ в раздела "Научно-изследователска дейност". Тук не са взети предвид данните за научните публикации на преподавателите и за активното международно научно сътрудничество на факултета, което води до незаслуженото занижаване на оценката им в сравнение със същата специалност в други университети.

Според анализа има очевидна необективност и тенденциозност и при оценяването на показателите, свързани със социално-битовите условия на студентите и престижа на специалността във ВТУ. По всички тези показатели „новата” класация противоречи на оценката, дадена при акредитацията на специалността въз основа на обективни данни от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Въз основа на анализа си преподавателите от Православния богословски факултет на Великотърновския университет настояват за преоценка на цялостната концепция на рейтинговата система и за използването на обективна информация при формирането на класацията. Според тях при оценяването на специалността трябва да бъдат взети предвид също традицията и авторитетът на даден богословски факултет и присъствието му в живота на международната общност на висшите православни богословски школи.