22 юли 2024, понеделник

Св. мироносица и равноапостолна Мария Магдалина. Възвръщане мощите на св. свщмчк Фока
church

Православните християнски ценности и нашето съвремие

| Автор: Сливенска митрополия

Православните християнски ценности и нашето съвремие

През 2010 г. за трета поредна година младите православни краеведи проучват миналото, съхранено в паметта на малкото жители на село Близнак, община Малко Търново. Запалените родолюбци са ученици – в гимназиална степен, от Неделното енорийско училище при бургаския катедрален храм „Св. Кирил и Методий” - и интересите им са насочени към запазените православни християнски обичаи и духовни ценности сред българското население на Странджа. Те работят в продължение на три години в едно населено място по специална програма, която включва: проучване на историческите корени на населението и историята на селището, на християнските норми на поведение, духовните ценности и традиции, съхранени през вековете, църковните празници и фолклор на православните християни в региона.

Eкспедиционната работа се провежда на терен в продължение на 10 дни, като на място чрез възрастните хора се събира автентична информация. Младите проучватели са разделени на екипи и имат конкретно поставени теми. Работят по въпросник, което дава възможност за събиране на по-пълна и достоверна информация.

Християните от енорията откликват с готовност, припомнят си случки, събития, християнски православни обичаи, безценни фолклорни образци, трогнати до сълзи от вниманието, което им оказват младите проучватели. Събраната информация от всяка година служи за издаване на сборник „Жива старина – II”, в който възрастните хора откриват своите разкази, припомнени случки, споделени преживявания от баби и майки – неоценимо богатство на историческата памет в проучваната енория. Сборниците са илюстрирани с фотодокументи, снимки, рисунки, представящи оригинални образци от историята на селището и хората в него. Автентичният запис осигурява богат езиков материал и запазен местен говор, затова сборниците завършват с речник на диалектните думи и изрази и азбучен показалец.

До този момент са издадени осем сборника „Жива старина – II”.

Работата на екипа, ръководен от свещеник, историк-етнограф и педагози, по тази учебна програма започна преди девет години. Досега са проучени напълно две села – село Кирово в община Средец и село Калово в община Малко Търново. Третото село, обект на събирателска дейност от 2008 година, е село Близнак – отново в община Малко Търново. Експедицията в село Кирово осигури и богата етнографска сбирка от автентични експонати, които младите проучватели предоставиха на Общински музей – гр. Средец.

Лятната теренна работа се провежда винаги по едно и също време – от 31 август до 10 септември. Тя не може да се осъществи без активната помощ от страна на общините и общинските музеи, в чийто регион се работи. Административно отношенията се уреждат чрез подписване на тригодишен договор за съвместна работа и поети взаимно задължения. Натрупаният опит показва, че особено важна фигура в този процес е кметът на селото. Неговата инициативност и авторитет са решаващи за организацията на местно ниво.

Православно-краеведската ученическа експедиция се отличава от подобен вид теренни проучвания и по това, че в състава на преподавателския екип има действащ свещеник, който води ежедневни служби, според църковния календар. Учениците навлизат във вярата, въцърковяват се, пеят и четат от богослужебните книги, обсъждат духовни въпроси. За тях светите тайнства - Изповед, Причастие, Кръщение, Маслосвет – се изпълват с ясен духовен и практически смисъл. Непринудено се запознават с църковните обреди: освещаване на нов дом и корбан, панихида, водосвет и други.

С нищо не може да се сравни романтиката на разпаления експедиционен огън в центъра на селото и наредените в кръг пънчета около него. На тях среща си дават хора от три поколения – баби и дядовци, родители и деца, а темите, които обсъждат са еднакво интересни и благодатни за всички. Възрастните хора си припомнят отдавна минали години, песните от седенките, игрите и околните свети места; историите и легендите, свързани с тях, а младите черпят опита, докосват се до ценности, които са вечни във времето. Оказва се, че всички – и стари, и млади – обичат българската народна музика. Хората се вият до среднощ и карат сърцата да заиграят дори и когато краката не могат.

Събраната автентична информация служи и за още нещо. В началото на месец декември, за дните на Светиниколаевските празници на град Бургас, младите проучватели подготвят православно-краеведски съобщения. Всеки от тях разработва тема и я представя на специално организираните традиционни четения. На тях, пред широк кръг от граждани, ученици, учители, духовници, научни работници, университетски преподаватели и дейци на културата, те изнасят информация, основана на устните разкази на местното население, която носи спецификата на проучвания регион.

До този момент са проведени осем православно-краеведски четения, които постепенно придобиха характер и на научни конференции с международно участие. На тях се презентират най-важните моменти от лятната теренна работа: срещите с местните хора, организираните състезателни игри, излетите, моментите от богослуженията в храма, незабравимите случки от ежедневието на младите проучватели и информаторите. Естествен завършек на този процес е издаването на т. нар. „бял” сборник, в който са събрани ученическите православно-краеведски съобщения и научните доклади на всички участници в четенията.

Всички информатори, проучватели и институции, които са съпричастни към събирането, съхраняването и издаването на православната народна старина, получават екземпляри от публикуваните сборници.

Създатели на научната методология на изследването са краеведът д-р Вида Буковинова, ставрофорен иконом д-р на педагогическите науки отец Захари Дечев, преподавателката по история Милка Бихлюмова. От първата година на експедиция „Близнак” с тях работят учителите по български език и литература Емилия Решовска от СОУ „Константин Преславски”- Бургас и Нейко Решовски от ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Тази година към ръководния екип се включиха и преподавателката от гр. Перник г-жа Нонка Кръстева - музиковед, както и отец Серафим – енорийски свещеник на Малко Търново. Учениците – членове на експедицията, са представители на различни бургаски училища: СОУ „Св. Кирил и Методий”, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров”, СОУ „Константин Преславски” и др., а две от децата учат и живеят в гр. Малко Търново. Всички те работят безвъзмездно в името на родолюбивата идея. Също безвъзмездно всички членове на екипа подготвят и редактират материалите, които ежегодно се публикуват в сборниците с информация за експедицията и с материалите от Светиниколаевските четения.

Вчера следобед членовете на експедицията бяха приети от кмета на гр. Малко Търново г-н Иван Иванов. В продължение на повече от час се дискутираха впечатленията и резултатите от тригодишната съвместна работа по проучването на странджанското село. Участниците не пропуснаха да благодарят на ръководството на Община Малко Търново за оказваната финансова и логистична подкрепа. Стигна се до убеждението, че работата трябва да продължи и в бъдеще, защото до този момент е дала отлични резултати.

Целите са многопосочни и са постигнати по един непринуден, но задълбочен начин:

- младите хора навлизат в истинските дълбини на православната християнска вяра;

- укрепва връзката между поколенията; утвърждават се християнските нравствени ценности в нашата съвременност;

- добавя се нова информация към енорийската поселищна история;

- развиват се в положителна посока личностните качества на учениците-проучватели – усет и отговорност към писаното слово, изследователски дух, интерес към родната история, родолюбие;

- практическото осъществяване на тази идея е положило основите на новата научна дисциплина „Православно краезнание”.

Тази иновативна форма на краеведската работа има сериозен принос в работата на Българската православна църква с младите хора. Чрез нея подрастващите православни християни се въвеждат в духовния живот и религията по един привлекателен, интересен и полезен начин.