24 април 2024, сряда

Мчк Сава Стратилат (Прежд. лит.)
church

Представяне на албум за Рилската света обител

| Автор: Рилска света обител

Албумът

Богато илюстрован албум от 165 страници с над 100 цветни фотоси издаде през 2008 г. Рилската света обител под редакцията на служещи и служители в нея.

В историко-хронологичен ред от основаването на манастира до днес в няколко раздела са представени: житието на неговия основател – св. Йоан Рилски Пустинножител и Чудотворец, съдбините на манастира през вековете, неговото развитие, архитектура, стопанство, религиозно-просветен и културен живот, книжовно наследство, празници.

Обърнато е внимание на подвизите и дейността на забележителни рилски духовници, като владика Серафим (Босненски), йеромонах Неофит Рилски, игумена Йосиф Строителя, митрополит Авксентий Велешки, основателя на Самоковско– рилското богословско училище. След преместването на това училище в София се полага началото на сегашната Софийска духовна семинария.

В книгата е засегнато устройството на обителта, строежа й, манастирските сгради, запечатали в себе си духа, историята и плодовете на монашеството в България. Представени са главната манастирска църква, богатата ú зография и седемте параклиса с тяхната история и стенописи.

Рилският манастир е не само духовно огнище, но е носител и пазител на българския народностен дух и самосъзнание през вековете. Това се вижда от представения в албума богат снимков материал на обновените църковно-исторически и етнографски експозиции, на книжното богатство в манастирската библиотека, която е единствената запазена в пределите на България, органична средновековна библиотека.

Специален раздел е посветен на църквите в метосите и постниците на манастира, напомнящи за живота на рилските пустинножители.

Това, с което всеки поклонник би могъл да обогати себе си, е събрано в прекрасен букет в албума. Издаден е на осем езика – български, руски, френски, немски, английски, италиански, испански и японски.

След раздела за манастирските празници, албумът завършва с мисли на известни личности за Рилския светец и неговия манастир.

Св. патриарх Евтимий Търновски

„Йоан – светец и прекрасен дом на Пресвета Троица. Йоан – велик между постници – по време последен, а по дела надминал много древни постници.

Йоан – твърд диамант на търпение.

Йоан – бърз помощник на намиращите се в бедствие и безкористен и изкусен лекар на болните.

Йоан – светлина и украса на Рилската пустиня.

Йоан – голяма чест за българите.”

Из житието на св. Йоан Рилски

Константин Иречек – чешки историк, министър на народното просвещение на Княжество България (1881 - 1882)

„Първото впечатление е поразително. Пространният двор, обрасъл със зелена трева и оживен от шума на чешмите, е заобиколен с четири и пет ката от отворени коридори със стълбове и сводове арки, от които се влиза в килиите, които са около 300. Посред двора се издига великолепна църква от цветно градиво, с кубета, покрити с олово, а до нея стърчи висока, от векове почерняла средновековна кула. Този манастир е най-голямата каменна сграда в цяла България и въобще в цялата северна половина на Балканския полуостров ...”

Из „Пътувания по България”, 1884 г.

Озвучаване: Владислав Трифонов