24 април 2024, сряда

Мчк Сава Стратилат (Прежд. лит.)
church

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 19/20.06.2012 год. ЗА РЕШЕНИЕ НА СВ. СИНОД ОТ ЗАСЕДАНИЕ В ПЪЛЕН СЪСТАВ

| Автор: Българска Патриаршия

default news image

Като разгледа Писмо, вх. № 459/20.06.2012 г. на Пловдивския митрополит Николай с приложено извлечение от прот. № 9 на Пловдивски епархийски съвет с правилата за утвърждаване и присъждане на почетното звание "архонт" за одобрение от Св. Синод,

Св. Синод Р Е Ш И:

І. Одобрява решението на Пловдивския епархийски съвет относно правилата за утвърждаване и присъждане на отличието "архонт" със следните добавки:

1. Отличието "архонт" може да получи за особени заслуги към БПЦ само православен християнин;

2. Отличието "архонт" може да бъде давано само от Епархийския митрополит по решение на Епархийския съвет;

3. За дарените средства по т. 3 и т. 4 от Раздел ІІ - начинът на тяхното придобиване не трябва да противоречи на християнския морал и на добрите нрави, проповядвани от БПЦ.

ІІ. Прие ПРАВИЛНИК за принципите и правилата за отличаване на заслужили православни християни с отличието "архонт", както следва:

1. Отличието "архонт" може да получи за особени заслуги към БПЦ само православен християнин;

2. Отличието "архонт" може да бъде давано само от Епархийския митрополит по решение на Епархийския съвет;

3. Почетното звание "архонт" се присъжда за видими, доказани и направени публично достояние заслуги по подпомагане дейността на Православната църква на територията на БПЦ;

4. Такива заслуги могат да са:

- Изграждане на нови храмове, обслужващи духовните потребности на голямо множество миряни;

- Ремонт и други форми на подпомагане на епархийски манастири до степен на възстановяване на монашеския живот в тях;

- Устойчиво подпомагане на образователната и социалната дейност на Църквата, като например чрез изграждане и издръжка на образователни центрове, дългосрочно подпомагане на уроците по вероучение и неделните училища, изграждане и издръжка на социални кухни, сиропиталища, приюти и др. подобни благотворителни институции;

- Проявена изключителна гражданска активност в сферата на религиозното просвещение и значим интелектуален или творчески принос, при който удостоеният е вложил не материални, но духовни ценности, вложил е всичките си способности и таланти за прослава на Бога и благото на св. Църква.

5. За дарените средства по т. 3 и т. 4 - начинът на тяхното придобиване не трябва да противоречи на християнския морал и на добрите нрави, проповядвани от БПЦ.

6. Удостояването с това почетно звание е свързано с възлагане на отговорност. Църквата очаква удостоените с него лица занапред да бъдат за пример на останалите миряни, включително със смирение и скромност, да влагат още по-голяма ревност в защитата на Православието, да отстояват публично православните ценности и с примерен живот да доказват, че са достойни за полученото отличие. В този смисъл удостояването с това звание не създава неравенство спрямо останалите миряни или ако създава такова, то е неравенство в отговорностите. От архонтите си Църквата очаква повече от останалите.

ІІІ. Прие богослужебно последование за отличаването с архонт, каквото е в употреба в другите Поместни автокефални църкви, в които съществува отличието архонт.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА