21 май 2024, вторник

* Св. велики царе равноапостолни Константин и Елена (Тип. с. 318, т. 3)
church

Решения на Светия Синод на Българската православна църква в Намален състав от 23 септември 2009 г.

| Автор: Българска Патриаршия

Сградата на Светия Синод

На своето заседание от 23.09.2009 г., сряда, (Протокол № 8), Светият Синод в Намален състав, в отсъствието по здравословни причини на Негово Светейшество Българския патриарх Максим, откри заседанието си.

Присъстваха синодалните архиереи: Русенски Неофит, председателстващ заседанието, Великотърновски Григорий, Неврокопски Натанаил, Плевенски Игнатий.

След като изслуша и прие протокола от предишното заседание Светият Синод разгледа: Писмо, вх. № 636/19.VІІІ.2009 г. на Врачанския митрополит Калиник, в отговор на писмо на Светия Синод относно статута на йеромонах Стефан Попов. С настоящото писмо митрополит Калиник известява, че срещу йеромонах Стефан Попов има заведено църковно-наказателно дело на основание Устава на БПЦ, което предстои да се разгледа в близко време.

Светият Синод Р Е Ш И:

Приема писмото за сведение.

Светият Синод разгледа: Писмо, вх. № 694/17.ІХ.2009 г. на Сливенския митрополит Йоаникий, с приложен протокол от заседание на Сливенския епархийски духовен съвет за низвержение на свещеник Симеон Иванов Славов от град Кермен, Сливенска духовна околия, за утвърждаване от Светия Синод.

Светият Синод Р Е Ш И:

На основание чл. 187, ал.1 от Устава на БПЦ, Светият Синод утвърждава решението на Сливенския епархийски духовен съвет.

Светият Синод разгледа: Писмо, вх. № 649/1.ІХ.2009 г., на Видинския митрополит Дометиан, с приложен протокол на Епархийския съд за низвержението и разстригването, без отлъчване от Църквата, според каноните, на архимандрит Харалампий /Ламбри Ничев Ничев/.

Светият Синод Р Е Ш И:

На основание чл. 187 ал. 1 утвърждава решението на Видинския епархийски духовен съд.

Светият Синод разгледа: Писмо, вх. № 635/19.VІІІ.2009 г., на Великотърновския митрополит Григорий с молба за утвърждаване назначаването на свещеноиконом Славчо Сидеров Иванов за и.д. протосингел на Великотърновска епархия.

Светият Синод Р Е Ш И:

На основание чл. 97 ал. 1 от Устава на БПЦ утвърждава свещеноиконом Славчо Сидеров Иванов на длъжност и. д. протосингел на Великотърновска епархия.

Светият Синод разгледа: Докладна записка, вх. № 686/10.ІХ.2009 г. на главния секретар на Светия Синод Стобийски епископ Наум, с приложено писмо на г-жа Весела Вацева, управител на „Рекламна къща В” – ЕООД, с молба в кампанията за толерантност към бежанците, потърсили спасение в България, да бъдат включени и български духовници, които да отправят послание за миролюбие, уважение и милосърдие към ближния в беда.

Светият Синод Р Е Ш И:

Г-жа Вацева да се обърне към Агенцията за чужденците в България.

Светият Синод разгледа: Писмо, вх. № 638/19.VІІІ.2009 г., на Ангел Стаматов, енорийски свещеник от Пловдивска епархия. Писмото е във връзка със заповед на Пловдивския митрополит Николай за назначаването на отец Ангел като енорийски свещеник в храм „Св. Йоан Предтеча” – гр. Кърджали, с молба да бъде преразгледана, поради няколко причини.

Светият Синод Р Е Ш И:

Писмото да бъде изпратено на Пловдивския митрополит Николай за сведение и по компетентност.

Светият Синод разгледа: Писмо, вх. № 610/23.ІХ.2009 г., на Съни Сънински, режисьор и председател на УС „А.Т.О.С.”. В писмото се отправя молба за разрешение да бъдат заснети с фотоапарат Рилската св. обител и храм-паметникът „Св. Александър Невски”, като снимките ще послужат за реализирането на некомерсиален проект, представящ културата и историята на България.

Светият Синод Р Е Ш И:

Г-н Сънински следва да се обърне с отделни писма към игумена на Рилската св. обител Адрианополски епископ Евлогий и към Стобийския епископ Наум, председател на Църковното настоятелство на ПКСХП „Св. Александър Невски”.

Светият Синод разгледа: Жалба, вх. № 640/190.VІІІ.2009 г., от йеромонах Панкратий, бивш игумен на Гложенския манастир, против решение на Намален състав на Светия Синод, с което е утвърдено решение по църковно-наказателно дело № 4/2008 г. на Ловчанския епархийски духовен съд.

Светият Синод Р Е Ш И:

Писмото да бъде изпратено на Ловчанския митрополит Гавриил за сведение и по компетентност.

Озвучаване: Боряна Николова

Прикачени файлове

Решения на Св. Синод [1.40MB]