04 февруари 2023, събота

Преп. Исидор Пелусиотски. Св. мчк Иадор. Преп. Иасим Чудотворец
church

РУО-Бургас обяви свободно място за учител по Религия в СУ "Иван Вазов" - гр. Поморие

| Автор: д-р Десислава Панайотова

СУ 'Иван Вазов' - гр. Поморие

РУО-Бургас обяви свободно място за ,,Учител“ по Религия в начален етап в СУ "Иван Вазов" - гр. Поморие по чл. 68, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда в полза на работодателя за срок от 1 година.

Годишен хорариум:

Религия в1А,1Б,1В,3А,3Б,3В,3Г,4А, 4Б, 4В, 4Г избираеми часове – 352 часа (непълен норматив – 52% от годишната норма).

Необходими документи:

1. Заявление до директора с посочен адрес и телефон за уведомления.

2. Документ за самоличност.

3. Професионална автобиография.

4. Документ за завършена степен, специалност и професионална квалификация във висшето образование.

5. Трудова книжка или други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

6. Карта за предварителен медицински преглед.

7. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване.

8. Свидетелство за съдимост.

9. Други документи за професионална квалификация, ако кандидатът притежава такива.

Снимка: http://souivanvazov-pomorie.com