02 март 2024, събота

Св. свщмчк Теодот, еп. Киринейски
church

Създаден е Национален цифров регистър на молитвените домове на основните вероизповедания у нас

| Автор: Българска Патриаршия

Национален регистър на храмовете

Фондация „България Младежка Превенция” – София завърши успешно изпълнението на проекта “Развитие и утвърждаване на духовните ценности чрез опазването на култовото културно-историческо наследство в България”, одобрен за субсидиране с Постановление на Министерски съвет № 149/2009 г., обнародвано в "Държавен вестник" бр.46/2009 г. Проектът е получил официална подкрепа и от дирекция “Вероизповедания” към Министерския съвет.

Същината на проекта се състои в създаването на първия по рода си у нас Национален цифров регистър на молитвените домове (храмове) на основните вероизповедания у нас – християнство (всички деноминационни течения), ислям и юдаизъм.

Националният регистър на храмовете се намира на следния интернет адрес:

www.hramove.bg. В него вече се съдържат данни за над 4 000 обекта (църкви, манастири, параклиси, джамии, синагоги), свързани с изповядването на традиционните религиозни култове в България. Регистърът дава възможност както за получаване на информация (често придружена и от снимки) за конкретен храм, така и за търсене в базата данни по над 20 различни критерии – име, местоположение, година на основаване и т. н.

Към текстовата база данни на сайта е разположено и естественото й допълнение - електронна географска карта на храмовете в България. На нея върху територията на Р България са разположени, представени със съответните символи, храмовете от Националния регистър. Положени са усилия за постигане на максимална “интерактивност” и “обвързаност” между текстовата и графичната част от представяната информация.

Предвид факта, че Националният регистър е в процес на непрекъснато допълване и коригиране на съдържащите сe в него данни, е предвидена възможност за посетителите на сайта да допринесат за този процес, като предоставят актуална информация или снимки за определени храмове на и-мейл адреса на проекта: info@hramove.bg