29 февруари 2024, четвъртък

Преп. Йоан Касиан Римлянин
church

Сборният хор на Поморийския фестивал за църковна музика подготви свой репертоар

| Автор: Сливенска митрополия

Обща репетиция

Третият ден от фестивала „Достойно есть“ започна с открита репетиция на диригентите и представители на хоровете, които тази година в чест на 140 години от рождението на големия руски композитор, диригент, педагог Павел Григориевич Чесноков подготвиха негови произведения.

През последните години се наложи добрата практика, по време на фестивала да се сформира сборен хор, който да разучи своевременно песнопения, свързани с рождението или кончината на даден композитор и с изпълнението им на заключителния концерт да завърши музикалното издание.

В представителната зала на Народното читалище „Просвета-1888“ се събраха близо 150 певци, които последователно репетираха с диригентите – членове на селекционната комисия- Таня Владева, ик. Кирил Попов, доц. Димитър Димитров и Старозагорски митр. Киприан.

Сборният хор се запозна с творбата на Павел Чесноков „ Достойно есть“, опус 7, №3, написана за голям смесен хор. Поради сложността на произведението, което никой от присъстващите не познаваше бе необходимо специално разпяване, което диригент Таня Владева направи по един впечатляващ начин. Поради голямата музикалност и опитност на присъстващите сборният хор за кратко време разучи и разпя нотния текст, а творбата прозвуча молитвено и благозвучно.

„Това произведение е емблематично за Чесноков- каза ик. Кирил Попов, с една изящна хармония, изящно хорово писмо. Повечето му произведения изскват добър хор и певци с нотна грамотност. Това песнопение е трудно за изучаване, но хармонията е толкова въздействаща и така силна, че всички се вдъхновяваме в прослава на Божията майка. „Достойно есть“ е химн на Божията майка и руския композитор много точно присъсздава как ангелите на небето пеят. В творбата се редуват женски и мъжки хор като имаме една двойна прослава на Божията майка в края на песнопението. Надявам се сборния хор добре да го изпълни на заключителния концерт“- каза отецът- диригент.

Павел Чесноков е роден през 1877 и умира през 1944 г. Написал е ок. 500 произведения, 400 от които са църковни песнопения. Близо 80 от тях са написани след революцията, 1917 г. затова и тези творби в по- голямата си час нямат печатно издание, а съществуват в ръкопис. напр. литийната молитва „Спаси Боже“. Има апокрифни негови произведения, които с времето са се променили толкова, че нямат нищо общо с оригиналната партитура.

„Наш дълг е да бъдем по-близо да истината и това, което е полезно на този фестивал, е че диригентите могат да обменят опит, партитури, да коментират наболели въпроси относно пението. Всички сме призвани да пеем на Бога разумно, както казва псалмопевецът:“Пойте Богу нашему разумно“. Не как да е, а разумно. Ако творбата е светска може да има лиричен момент, но ако е църковна трябва да се съобразяваме с църковния стил, така че да бъде достойна за Божия прослава. А и самото разпяване на богослужебния текст трябва да бъде съобразено с уставното положение на църковното песнопение по време на богослужение. „Достойно есть“ е химн на Божията майка и трябва да носи това настроение. То е тържествено песнопение, но ето че Чесноков представя началото, като ангели, които непрестанно пеят на небето, в една по-тиха динамика. А не като повечето песнописци, които започват с мощно звучене. Това тихо начало не намалява тържествеността и радостта от хвалението. В Църквата нямаме контрасти като в светската музика, въобще критериите за църковната музика са различни от тези за светската. Затова духовната радост не изисква да имаме силна динамика, молитвеността не си изразява в крясъци. Затова говори 75 правило на 6 Вселенски събор, с което се забраняват „безчинните вопли“. Бл. Августин и св. Киприян Картагенски говорят за това, че Бога трябва да прославяме не толкова с гърлото, колкото със сърцето. Защото Бог слуша гласа на сърцето.“- каза още отец Кирил Попов и представи второто произведение, което фестивалният хор ще изпълни – „Хвалите имя Господне“, знаменен роспев. Интересен е фактът, че това песнопение, написано от Чесноков е обработка на патриарха на българската култура – проф. Добри Христов, който се впечатлил от него и му направил аранжимент за смесен хор като запазил тоналността и тържествеността, която задават и текстът, и самата музика. Оригиналът е написан за мъжки хор, но Д. Христов го преработва за смесен.

„Достойно есть“ на украинския композитор Артемий Ведел е третото произведение, което сборният хор подготви, в чест на 250-годишнината от рождението му. Ведел има написани ок. 80 произведения и 18 концерта. Най- популярното негово произведение у нас е четиригласното „Достойно есть“, което се пее в повечето софийски хорове. То е опростено от Петър Динев на три гласа като е добавен четвърти в теноровата партия.

„Успех!“- пожела отец Кирил Попов в края на репетицията на сборната формация и благослови: „Да имаме винаги дръзновението в любовта към църковното пение и радостта в Господа!“

Текст и снимки: Весела Игнатова