21 май 2024, вторник

* Св. велики царе равноапостолни Константин и Елена (Тип. с. 318, т. 3)
church

Седмица на православната книга - Кръгла маса

| Автор: Варненска и Великопреслaвска митрополия

Седмица на православната книга - Кръгла маса

В рамките на четиринадесетото издание на Седмицата на православната книга във Варна бе открита кръгла маса на тема „Семейството, възпитанието, образованието и закрилата на подрастващите”. По време на форума си дадоха среща духовници и представители на Културно-просветния отдел при Св. Синод, преподаватели в Богословските факултети в Софийския и Великотърновския университети, експерти по „Религия”, преподаватели и представители на местната държавна власт, за да обсъдят законопроекта за предучилищното и училищното образование.

Сутрешното заседание бе открито от Варненския и Великопреславски митрополит Кирил. На откриването и първата сесия присъства и игумен Филип, представител на Московския и на цяла Русия патриарх в България.

Първият доклад, на тема „Семейството като общност", бе изнесен от архим. Хризостомос Майдонис, протосингел на св. митрополия на Арнея и Йерисос, Еладската православна църква. Перифразирайки Символа на вярата, отец Майдонис започна своя доклад за семейството с думите: "Вярвам в едно свято, съборно и апостолско семейство" и подчерта, че това определение, което светите отци са дали на Христовата църква в пълна степен се отнася и до т. нар. "малка църква" - християнското семейство. Като изясни как всяка дума от вероопределението се отнася до семейството архим. Хризостомос каза, че основание да наричаме християнското семейство "малка църква" ни дава и уверението на Христос, че където са събрани двама или трима в Негово име, там е и Той посред тях.

Със становищата на Св. Синод на БПЦ - Българска патриаршия относно законопроекта за Закон за предучилищното и училищното образование и относно подготвяния нов Закона за детето участниците във форума запозна ставр. свещеноик. Захарий Дечев, който очерта и основните проблеми, които Българската православна църква в лицето на своите архиереи вижда в подготвяните за гласуване от парламента два законопроекта, засягащи децата на България.

Интерес предизвика докладът на доц. Костадин Нушев, преподавател по християнска нравственост в Богословския факултет на Софийския университет. Той очерта фундаменталната различност между комунистическата атеистична морална система, която е класова и в нейните основи лежи омразата към класовия враг и християнската морална система, която е универсална и се основава на любовта към Бога и към всички хора без изключение, независимо от тяхната националност, пол, религия, идейни убеждения и т.н. Като представи накратко и основните течения в съвременната секуларна етика доц. Нушев изтъкна, че християнската етика, като универсална и природно близка на всички хора би могла да бъде балансираща между тези крайни и противоречащи си едно на друго течения.

Причината съвременните политици и управляващите да приемат с недоверие религията и да отказват да я допуснат в училището, според доц. Нушев, е че те непознавайки същността на св. Православие и приемайки го с предубеждения, считат религията за източник на конфликти, които се боят да не навлязат и в училището с въвеждането на предмета "Религия". А религията, истински познавана, разбирана и живяна е нещо, което, според доц. Нушев, напротив - разрешава конфликтите, а не ги предизвиква. Истинската религиозност ни прави толерантни към другите, а религиозното невежество ни прави лесно манипулируеми и податливи на политическо въвличане в псевдорелигиозни конфликти. Невежеството, незнанието ражда страх, а страхът - активна или пасивна агресия.

В контекста на обсъжданата тема на тазгодишната Седмица на православната книга във Варна "Кризата като възможност за духовно обновление на човека и обществото", доц. Нушев каза, че ако във време на криза нe преосмислим досегашния си път и живот и не вземем верните решения за промяна, следва разпад: на личността, обществото, държавата, културата.

Следобедните заседания започнаха с доклад на гл. ас. д-р Магдалена Легкоступ от Православния факултет на ВТУ "Св. Кирил и Методий", която говори за "Възпитанието на подрастващите в православните духовни ценности и усвояването на традиционните културни ценности".

Последва оживена и конструктивна дискусия по поставените проблеми, завършила с изработването на заключителен документ от участниците.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Пълния текст на Декларацията относно законопроекта за предучилищното и училищното образование можете да прочетете в:

http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=85867

Текст: Александра Карамихалева Снимки: Явор Георгиев