15 юни 2024, събота

Св. прор. Амос. Св. мчк Исихий Доростолски. Св. Ефрем, патр. Сръбски, българин
church

Слово на Врачански митрополит Григорий Наместник-председател на Светия Синод към новоизбрания Сливенски митрополит Арсений

| Автор: Българска патриаршия

IMG_7892.JPG

Христос воскресе!

Ваше Високопреосвещенство,

От днес – Четвърта неделя след Пасха – по решение на Светия Синод на светата ни Православна Църква Вие встъпвате в служение като Митрополит на Сливенската епархия. Приемаме Ви сред нас братски и с радост, като от сърце Ви желаем дълги и благословени от Бога години на доброплоден труд в полза на светата ни Църква. Надяваме се и вярваме, че във Ваше лице Светият Синод получава още един всеотдаен съработник, решен и готов да даде всичко от себе си за доброто и благопреуспяването както на Сливенската епархия, така и на цялата ни света Православна църква.

На Сливенския митрополитски престол Вие наследявате упокоилия се в Господа в началото на настоящата година приснопаметен и непрежалим наш събрат – митрополит Йоаникий – един от най-ярките архиереи на Православната ни църква в ново и най-ново време. Това обстоятелство ще Ви задължава винаги, но винаги ще бъде и Ваше насърчение – да подражавате, според силите си, на Вашия достоен предшественик в управлението на поверената Ви епархия, да следвате оставения Ви от него пример и, с Божията помощ, да надграждате върху положената от него и всички Ваши предходници здрава основа.

Вашият избор не беше лесен и безпроблемен. Той беше съпътстван от напрежения от различен характер, от изкушения и бушуващи страсти, крайности и противоборства. Всичко това не можеше да не ни смущава, но, от друга страна, то беше и свидетелство, че Православната ни църква е жива, че освещеният клир и Божият народ в богохранимата и скъпа на сърцата ни Сливенска епархия не са безразлични към личността на онзи, който ще води всички по пътя на спасението. Пък и нали още апостолът казва, че „трябва да има помежду ви разногласие, за да изпъкнат достойните между вас“ (1 Кор. 11:19).

Надяваме се и разчитаме на Вас, че с много любов и търпение, с пастирска мъдрост и много разсъдливост ще успеете да върнете мира и благата воля в поверената Ви епархия, да потушите страстите и примирите противоречията, така щото всички заедно – кириарх, клир и Божи народ – да вървите заедно към „… единство на вярата и на познаването Сина Божий“, към „пълната възраст на Христовото съвършенство“ (Еф. 4:13).

Църквата е мистично Тяло Христово. В нея невидимо обитава Пресветият Божи Дух – Дух на премъдрост и „всяка истина“ (срв. Иоан 16:13). Църквата е спасителен кораб сред бурното житейско море, в който – във великата тайна на богочовечеството – постоянно се извършва спасението на човешкия род от греха, смъртта и тлението. Едно от условията за това е тази общност на спасението, която сме всички ние – Свещеноначалие, клир и народ – да пребъдваме в единство и единомислие, както и Сам Господ наш Иисус Христос моли Своя и наш Небесен Отец: „… да бъдат всички едно: както Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас едно“ (Иоан 17:21).

Работете, Ваше Високопреосвещенство, върху постигането и съхраняването на това съвършено единство, и Всещедрият Бог ще Ви укрепва всячески във всички Ваши трудове. Основата и залогът за това съвършено единство в Църквата Христова е любовта – любовта, която Сам Бог пръв ни засвидетелства (срв. Иоан 3:16) и която Той иска да види въплътена и в нас: „По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако любов имате помежду си“ (Иоан 13:35). Нека тази божествена и богоподражателна любов да бъде всякога между Вас и всички онези, които днес Бог Ви поверява, за да бъдете техен пастир – в подражание на Пастиреначалника Христа, Който е „добрият пастир“ и Който пръв „полага душата си за овците“ (Иоан 10:11).

Живеем в усилно и размирно време. Време на дълбоки разделения и непримирими противоречия. Време на тежки изпитания пред християнската и човешката съвест, когато човеците отново се питат „що е истина?“ (Иоан 18:38). Кризата на духовността, за която се говори отдавна, се задълбочава все повече. Все по-трудно става за човеците „да различават добро и зло“ (Евр. 5:14), да изпитват духовете – „дали са от Бога“ (1 Иоан. 4:1) – и да търсят и изпълняват съвършената и свята Божия воля.

Във времена като тези отговорността на светата Църква е още по-голяма, а мисията ѝ – още по-трудна. Това обаче не бива да ни отчайва, но тъкмо напротив: с още по-голямо усърдие и ревност, с Божията благодатна помощ и подкрепа ние трябва отново и отново да свидетелстваме за вечната Божия истина, да бъдем „солта на земята“ и „светлината на света“ (Мат. 5:13-14), като сигурни водачи по пътя към Царството на светлината, правдата и вечния живот, който живот Господ ни е дарувал „в изобилие“ (Иоан 10:10).

Използвайте, Ваше Високопреосвещенство, целия натрупан от Вас опит във Вашето досегашно служение на светата Църква Христова, заедно с придобитите от Вас монашески добродетели, вече като архипастир на богохранимата Сливенска епархия, така щото – по думите на Христа за жетваря – да получите и Вие Вашата награда и да съберете „плод за вечен живот, за да се радват заедно и сеячът и жетварят“ (Иоан 4:36).

Нека в предстоящото Ви митрополитско служение с Вас всякога да бъдат любовта и молитвите на повереното Ви паство и да бъдете „едно стадо и един Пастир“ (Иоан 10:16). Своята помощ и подкрепа днес Ви засвидетелстват и всички Ваши събратя, архиереите от Светия Синод на светата ни Църква, които Ви приветстват с „Добре дошли!“ и Ви желаят всяко добро от Господа.

По молитвите на Своята Пречиста Всесвета майка, на преп. Арсений Велики и всички Свои дивни угодници Всемилостивият и Всещедър Бог да Ви укрепва в предстоящото Ви служение за доброто и благопреуспяването на светата ни Църква и скъпото ни отечество!

Христос воскресе!

† ГРИГОРИЙ, Митрополит Врачански

Наместник-председател на Св. Синод