26 май 2024, неделя

† 4 Неделя след Пасха – на Разслабления. Св. ап. Карп. Св. мчк Георги Софийски, Най-нови. Гл. 3, утр. ев. 5, ап. Деян.11:19-30 (с. 25), лит. ев. Ин 5:1-15 (с. 24); [Мчк Георги Софийски, Най-нови – ап. Деян. 12:1-11 (с. 485), ев. Ин 15:17-16:2 (с. 329)] (Тип. с. 334)
church

Светият Синод на БПЦ-БП и Областният управител на Софийска област организират Кръгла маса за религиозното образование

| Автор: Българска Патриаршия

default news image

На 18 май 2010 г. (вторник) в салона на Софийската св. митрополия от 9,00 ч. ще се проведе Кръгла маса на тема „Религиозното образование в полза на българското общество”. Тя е посветена на нуждата от възстановяване на обучението по Религия в задължителната подготовка на децата и учениците в предучилищна и училищна възраст.

Светият Синод на Българската православна църква - Българска Патриаршия и ръководството на Софийска област в лицето на областния управител г-н Красимир Живков са обединени около становището, че необходимостта от запознаване на всички подрастващи, а не само на част от тях, с възвишените религиозни духовно-нравствени ценности е назряла, тъй като духовната криза, в която се намира нацията ни, е особено пагубна за юношите и девойките, а вече се отразява разрушително и върху най-малките членове на българското общество - децата. Очевидна е нуждата от задължителна общообразователна дисциплина, която ефективно и трайно да препречи пътя на бездуховността и агресията у подрастващите нови поколения на България.

На Кръглата маса ще участват членовете на Светия Синод на БПЦ-БП, представители на 41 Народно събрание, на Министерския съвет на Р България, ръководството на Софийска област, пратеници на Регионалните инспекторати по образование към МОМН за София-град и София-област. На форума са поканени и директорите на детски градини и училища, преподавателите по религия и председателите на читалища от региона на София.

Светият Синод счита, че особено учителите по религия трябва да бъдат сериозно подпомогнати от всички отговорни институции с цел при равнопоставени условия с другите им колеги те да могат да упражняват своята високоблагородна и много полезна за обществото ни професия.

Кръглата маса започва в 8,30 ч. с регистрация на поканените участници и завършва в 18,00 ч. През целия ден на нейното провеждане ще бъде дадена възможност за дискусия по темата, тъй като въпросът силно вълнува обществото ни. Поради тази причина желание за участие в Кръглата маса са заявили и представители на държавната, областната и общинската администрация от цяла България, а не само от Софийска област.

Кръглата маса ще бъде открита с доклад на Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил, председател на Работната група по религиозно образование към Св. Синод, на тема „Духовно-нравствената ценност и полза от изучаването на предмета "Религия”. Веднага след него ще изнесе своя доклад "За религията, ценностите и българското училище" проф. дпн Клавдия Сапунджиева, ръководител на катедра "Социална педагогика и социално дело" във ФНПП на СУ "Св. Климент Охридски". Следобедната сесия ще бъде посветена на религиозното образование като превенция на дейността и влиянието на нерегистрираните вероизповедания сред подрастващите. Тя ще започне с доклада „Традициите на религиозното образование и религиозните общности в България” на д-р Десислава Панайотова, която е член на Работната група по религиозно образование към Св. Синод на БПЦ-БП и директор на ЦРИК "Св. св. Кирил и Методий".

В светлината на дебатите, свързани с моралната криза, в която се намира съвременното българско общество и в съответствие с политиката на МОМН да постави в центъра на образованието детето и ученика, Кръглата маса ще излезе с декларация до държавните институции за необходимостта от издигане статута на обучението по Религия, което може да даде незаменимия си положителен принос в духовно-нравственото възпитание на децата и учениците в България.