27 януари 2023, петък

* Пренасяне мощите на св. Йоан Златоуст (Тип. с. 196)
church

В БУРГАС РОДИТЕЛИ И ДЕЦА ЖЕЛАЯТ РЕЛИГИЯ ДА СЕ ИЗУЧАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В УЧИЛИЩЕ

| Автор: Българска Патриаршия

Г-жа Таня Христова с деца от І до ІІІ клас

Бургаската преподавателка по Религия г-жа Таня Христова споделя, че през август, още в месеца на семейните отпуски, много родители вече я търсят, за да разберат дали през новата учебна година децата им ще изучават Религия задължително. Голямо число ученици й се обаждат с въпроси откъде да си набавят навреме учебници и помагала по Религия. Г-жа Христова отчита факта, че за да стане предметът част от задължителната училищна подготовка, трябва да бъдат направени редица стъпки в тази посока от страна на отговорните институции. Същевременно тя се радва, че е очевидна голямата потребност, която обществото ни изпитва за това децата ни не само да бъдат учени в училище, но и възпитавани в ценности, върху които духът на времето, в което живеем, не може да остави своя пагубен отпечатък.

Г-жа Христова преподава в ОУ „Св. Княз Борис I", което е първото училище в Бургас, където е започнало изучаването на вероучение под формата на СИП преди години. Тя разказва, че там се е утвърдила традицията в актовата зала да се организират открити уроци по Религия, които задоволяват интереса на гости, учители, ученици и родители, любопитни да научат какво изучават децата в тези часове. На откритите уроци често присъстват началникът на дирекция „Образование" в община Бургас Веселина Таралова, директорът и зам.-директорът на ОДК-Бургас Пепа Ангелова и Мария Вътева, главният експерт по религия към Община Бургас иконом д-р Захарий Дечев, както и представители на инициативния граждански комитет за преподаване на вероучение. Учениците по Религия не спират да взимат активно участие в заниманията, нетърпеливи да покажат колко много са научили. Те помагат на учителката си и като четат пред всички свои съчинения или като преразказват събития от библейската и църковната история.

Г-жа Таня Христова подчертава, че причините за нарастващия интерес към предмета Религия са главно две: добрите нравствени и образователни резултати на децата, изучаващи Религия, и преподаването на материала чрез интерактивни мултимедийни средства. Учениците много се радват на красивите нагледни материали и разнообразните методически похвати, използвани в часовете по Религия. Г-жа Христова споделя: „Радвам се, че получих толкова много подкрепа от ръководството на училището - от директора и зам.-директора, от учителите и самите ученици". И добавя: „В това училище има утвърдени традиции в религиозното образование и за мен е чест да преподавам тук и през новата учебна година".

Радостно е, че се увеличава броят на училищата, чиито ръководства се грижат не само за интелектуалното развитие на учениците, но и за тяхното духовно-нравствено възпитание.

Текст: Десислава Русева Озвучаване: Боряна Николова

Прикачени файлове

Час по Религия [0.00B]