16 юли 2024, вторник

Св. свщмчк Атиноген и 10-те му ученици. Св. мчца Юлия девица. Св. мчк Йоан Търновски
church

Защитиха докторска дисертация две преподавателки от Православния богословски факултет на Великотърновския университет

| Автор: Българска Православна Църква - Българска Патриаршия

Богословски факултет на Софийски университет

На 20 октомври в аулата на Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” се проведе публична защита на докторска дисертация на ас. Стефка Петрова Кънчева-Михайлова и гл. ас. Магдалена Маринова Легкоступ. Двете защитили са преподавателки в Православния богословски факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”.

Темата на докторската дисертация на ас. Стефка Кънчева е „Четвърта песен за Раба Господен (Ис. 52:13-53:12) - пророческо прозрение за Христос” с научен ръководител доц. д-р Димитър Попмаринов Киров и рецензенти проф. д-р протопр. Николай Шиваров и доц. д-р Емил Трайчев.

Гл. ас. Магдалена Легкоступ защити доктората си на тема „Св. Кирил Йерусалимски като катехет”. Неин научен ръководител е доц. д-р архим. Авксентий (Делипапазов), а рецензенти - проф. д-р протопр. Радко Поптодоров и доц. д-р Божидар Андонов.

Членовете на Специализирания научен съвет по теология към Висшата атестационна комисия гласуваха с мнозинство за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на двете преподавателки.

Гл. ас. Магдалена Легкоступ в отговор на въпроси от страна на присъстващите в аулата даде много точни и ясни препоръки относно религиозното образование в България, което въодушеви всички ни. Г-жа Легкоступ освен богословско има и педагогическо образование и голям практически опит като педагог. Това е допринесло много за нейната научна зрялост и висока компетентност по въпроса с религиозното образование. „Обучението по религия е пътепоказател към храма” - каза тя. Г-жа Легкоступ обърна особено внимание на въцърковяването на родителите и засилване на енорийския живот, на въцърковяването от родителите към децата. Защото „семействата могат да възродят енорията, а енорията - Църквата”. В своя дисертационен труд тя дава примери от Гръцката и от Руската православна църква, с което онагледява опита натрупан от тях в областта на религиозното образование.

Поздравяваме успешно защитилите докторските си дисертации пред СНС по теология към ВАК! Пожелаваме им пребогати плодове на полето на богословската научна работа!

Озвучаване: Владислав Трифонов

Прикачени файлове

Докторска защита [2.40MB]