29 май 2024, сряда

* Преполовение. Св. прпмчца Теодосия (Тип. с. 465)
church

Адрес: 1000 София, ул. "Оборище" № 4

Официален сайт на Св. Синод: www.bg-patriarshia.bg

Факс: (02) 989 76 00

Телефони:

- Централа: (02) 987 56 11

- Официален сайт: вътр. 250

- Пропуск: вътр. 201

Духовен наставник и ръководител на Официалния сайт на БПЦ-БП:

Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим

Официален сайт на БПЦ-БП:

Информация - [email protected]

Техническа администрация - [email protected]

 

Интернет съществува вече от около 30 години и ще продължи да съществува, играейки водеща роля в общуването от разстояние, в обмяната на информация, в предлагането на знания и забавления. Българската православна църква трябва да е представена в Интернет, тъй като, където има общуване, там следва да е и Църквата, която облагородява човешките взаимоотношения, напътства човешкото сърце и просвещава човешкия ум. Св. Синод на БПЦ-БП желае да използва своето присъствие в Интернет като ново средство, чрез което да преумножи плодовете на вековната проповедническа, просветна и социална дейност на БПЦ в полза на хората. Ако Интернет се използва и за зло, ние трябва да му противопоставим доброто. Чрез Официалния си сайт Св. Синод се стреми да подпомогне всеки човек, който търси да научи повече за Православието, да може да намери истински сведения за него. По този начин ние можем да спомогнем за извисяването на мирогледа на хората и за правилното им ориентиране в сферата на истинската вяра и непреходните християнски ценности.

ВЪЗНИКВАНЕ на Официалния електронен сайт на БПЦ-Българска Патриаршия
През м. декември 2008 г. Св. Синод на БПЦ възложи на Работната група по въпросите на религиозното образование към Св. Синод да разработи концепция и проект за създаване и стартиране на нова църковна медия - Официален електрнонен сайт. Под ръководството на Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил, председател на Работната група, нейните членове обсъдиха основните аспекти, по които следва да работят. Съвместно г-н Владислав Митев и г-жа Десислава Панайотова изработиха концепцията и структурата на сайта. За техническото изработване на сайта влязоха в състезание два дизайнерски проекта. Конкурсното представяне бе спечелено от сливенската фирма "ДейтаМплант"-ООД, която за съвсем кратък срок и в екипна работа със ставрофорен иконом Захарий Дечев и д-р Десислава Панайотова предложи готов дизайн. За неговото усъвършенстване много полезни съвети дадоха Техни Високопреосвещенства Русенският митрополит Неофит, Неврокопският митрополит Натанаил, Ловчанският митрополит Гавриил, Пловдивският митрополит Николай, Преосвещеният Стобийски епископ Наум. За духовен наставник и ръководител на сайта бе определен Негово Високопреосвщенство Сливенският митрополит Йоаникий. Официалният сайт на Българската Патриаршия бе тържествено открит от Негово Светейшество Българския Патриарх Максим на 19 юни 2009 г. в деня на българския светец и будител преподобни Паисий Хилендарски. Знаменателното събитие се състоя в залата на Софийска св. Митрополия в гр. София и на нея присъстваха всички членове на Св. Синод на БПЦ-БП, както и множество свещенослужители, миряни, гости и журналисти от страната и чужбина, преизпълнени с духовна радост и дръзновени очаквания за полезния принос на новата медия в църковно-обществения ни живот.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Главните принципи, върху които се основава дейността на електронния сайт на БПЦ-БП, са следните:
1. Стриктно придържане към чистотата и духовно-нравствените ценности на Православието.
2. Съблюдаване на вековните традиции в съществуването на Православието в България.
3. Вярност към каноничния ред и съобразяване с авторитета на йерархическото ръководство на БПЦ.
4. Подкрепа спрямо дейността на БПЦ и представляващата я йерархия.
5. Последователност в полагането на усилия за подобряване на духовното здраве на българското общество. 
6. Откритост и диалогичност в общуването с отделните членове и различните групи на обществото.

ЗАДАЧИ на Официалния електронен сайт на БПЦ-Българска Патриаршия
1. Да представя официалната позиция на БПЦ по всички догматически, литургически, нравствени, канонически и практически аспекти в духовния живот на православните християни.
2. Да изразява официалното становище на БПЦ по най-значимите въпроси от вътрешноцърковен (поместен), междуцърковен и общоцърковен характер.
3. Да разпространява официалната позиция на БПЦ по въпроси, свързани с интерконфесионалния и интеррелигиозния диалог.
4. Да излага официалното мнение на БПЦ по най-значимите въпроси от национален и международен характер.
5. Да спомага за по-пълноценния контакт между ръководството на БПЦ и официалните държавни институции.
6. Да подпомага точното ориентиране на държавната политика в областта на църковния живот у нас в неговата пълнота.
7. Да влияе върху гражданското общество в неговото възприемане на църковните позиции по всички актуални въпроси.
8. Да спомага за укрепване на авторитета и за засилване на влиянието на БПЦ в живота на съвременното общество.
9. Да активизира връзките на БПЦ с регионалните, националните и международните медии.
10.Да улесни комуникацията, обмяната на информация и сътрудничеството с аналогични сайтове на останалите поместни православни църкви.
11.Да съдейства за по-добрата информираност и координираност в дейността на църковните структури на синодално, епархийско и енорийско равнище.
12.Да работи за развитието на православната християнска духовност и култура с цел затвърждаване на религиозно-нравствените ценности, съхранили българското семейство и българския народ през вековете.

ЕКИП на Официалния електронен сайт на БПЦ-Българска Патриаршия
Сайтът се ръководи и надзирава от митрополит на Св. Синод, който е духовен наставник и ръководител на екипа. В сайта всяка епархия има свой регионален редактор, който своевременно изпраща новини от църковния живот. 

Още за разширения Екип на Официалния сайт на Св. Синод можете да видите в: КОНТАКТИ