29 ноември 2023, сряда

Св. мчк Парамон и 370 мъченици. Св. мчк Филумен. Преп. Акакий Синайски
church

Православна мисъл

21.12.2012 - КРАЯТ НА СВЕТА?!

ВНИМАНИЕ! ЕРЕСИ: НЮ ЕЙДЖ ЕПОХАТА

december21_2012.jpg

В своите наставления, непосредствено преди доброволната Си кръстна смърт Богочовекът Иисус казва и следното: "Пазете се да ви не прелъсти някой" (Мат. 24: 4). Наставление, което като цялото св. Евангелие е винаги актуално, и особено в наши дни, в които цари безпрецедентна за световната история духовна мешавица и бъркотия.

Връх и израз на тази бъркотия е широкоразпространеният сценарий за края на света на 21.12.2012 г. с евентуални промени в датите между 21 до 24.12.2012 г. Какъв е обаче произходът на този сценарий?

За разлика от миналото, където определянето на конкретна дата за края на света идваше от сектантските групи (като напр. Адвентистите, Свидетелите на Йехова, Петдесятниците), този път рожденото място на този нов сценарий на ужасите за предстоящо унищожение на света е вече това на широката област на окултизма.

Отправната точка и декор, върху който той е изграден, е фактът, че календарът на маите, древен по произход народ в Латинска Америка, приключва с датата 21.12.2012г. Това е и датата, според привържениците и разпространителите на този сценарий, на която ще дойде краят на световната история. (Тук следва да напомним, че календарът на маите и преди това бе използван от движението Ню Ейдж (Нова епоха, New Age) през 16 август 1987 г., за да отпразнува в световен мащаб т.нар. Велика хармонична конвергенция).

Този катастрофален сценарий получи огромно разпространение чрез медиите, Интернет, както и чрез съответния филм, американска продукция. Филмът, който струва няколко милиона долара, има за тематика именно годината 2012г. и сценарий, който е една компилация от схващания на маите, древните египтяни, индианците чероки и др.

В този филм всичко е вплетено в контекста на някаква мистико-езотерична верска система, с паралелни доказателствени обосновки от псевдонаучни и крайно ирационални данни (като напр. Теорията за изместването на земните полюси, обратното въртене на земята, сблъсък на Земята с някаква планета Nibiru или X) в опит да я направи по-убедителна. Това е филм, който провокира у големи групи хора страх и несигурност от предстоящия край. (В близкото минало аналогични апокалиптични сценарии, които предизвикват страх от космическа катастрофа, бяха филмите "Денят на независимостта" (1996) и "След утрешния ден" (2004).

За разпространението на този сценарий допринасят още и ще допринасят немалкото книги, чиято основна тема е календарът на маите и 2012г. Една от най-представителните е тази на американеца Brian D' Amato ­ - една обемиста книга, която съчетава най-невероятни хипотези, отново изградени на псевдонаучна основа. В същите релси се движи и творбата на англичанина B. Gilbert, чието основно занимание са древните мистики. Въпреки че за първи път тази книга за календара на маите излиза през 1995 г., то през 2008 г. тя е преиздадена (трето издание), съответно коригирана подходящо и вече със заглавие, което директно сочи сценария за 2012г. В опита си да бъде убедителен, с изключение правдоподобността на изживяванията, авторът, наред с всичко друго, използва и елементи от уфологията (от англ. UFO, Неизвестен летящ обект), както и гледища на известния американски медиум и окултист Едгар Кейси (1877-1945).

И този всяващ ужас сценарий, според който краят на света се предвижда за 2012 г., стана причина за написването на книги от: а. Ню Ейдж представители ­ и езотерични автори като Т. Zelikovics, A. Klitzke, J. Holley и б. медиуми, които се идентифицират като духовни учители и представители на съвременното Канализиране (термин, използван по отношение на езотеричния процес за получаване на съобщения или вдъхновение от свръх-измерими същества или духове, където някой е медиум, или канал, за такава мисия, б. р.) като Патриция Александра Пфистер, Петър Рупел, Даяна Купър, Грес Брейдс, Уте Кречмер,  Атуотер.

Освен това, тематиката за края на света през 2012 г. бе усвоена и от Ню Ейдж списанията с езотерично съдържание и оттам се свърза с окултните практики на нумерологията и астрологията.

В техни издания от 2012г., посветени на същия този сценарий, се срещат ирационални, псевдонаучни и езотерични елементи, които отлично се връзват с ключовите понятия на Ню Ейдж речника, като напр. космични цикли, енергия, подсъзнание, аура, метаморфоза, хармония, светлина и др.

Така че, след като знаем източника на сценария за края на света на датата 21.12.2012г. от кого се мултиплицира, какви плодове дава, как той се разпространява, кои са тези, които го поддържат и представляват и най-вече като се имат предвид съобщенията на водещите световни научни центрове (напр. NASA) за наличието на напълно псевдонаучни елементи около въпросния апокалиптичен сценарий, изградени на почвата на ирационални доказателства, то православните християни нито би трябвало да се занимават с този въпрос, нито да се страхуват.

Напротив, и в този случай като истински миряни, пребъдвайки мирни, да си спомнят думите на Богочовека Христос, Единствения Господар на историята: "Пазете се да ви не прелъсти някой" (Мат. 24:4). www.impantokratoros.gr

Превод от гръцки: Анула ХРИСТОВА

Църковен вестник, бр. 14, юли 2012г.