29 януари 2023, неделя

Неделя 15 след Неделя подир Въздвижение на Закхея. Пренасяне мощите на св. Игнатий Богоносец. Св. мчк Димитрий Сливенски. Гл. 8,утр. ев. 11, ап. 1 Тим. 4:9-15 (с. 291), лит. ев. Лк 19:1-10
church

Православна мисъл

ЧЕРНАТА ПРОЛЕТ - ЗОВ БОЖИЙ ДА СЪБИРАМЕ КАМЪНИ

wheeloftime.jpgВчера, на път към къщи от село Жигалова, където отслужих света Литургия за Томина неделя, по телефона се обади една позната журналистка, която работи за иркутското издание на знаменития вестник „Комсомолска правда". Тя ме попита какво бих казал относно понятието „черна пролет" и какъв смисъл би трябвало да влагаме в него, както и в терористичните атаки, земетресенията, самолетните катастрофи. Помолих я да ми даде двадесет минути, за да се помоля и добре да помисля преди да отговоря. И тя наистина се обади точно двайсет минути след това. Ето какво видях в ума си и какво й обясних:

Днешното време ни води към юбилейна година....

В Книга Еклесиаст от Библията ни е казано, че има „време да разхвърляш камъни, и време да събираш камъни" (Екл. 3:5). Тези думи са в съответствие със Закона Мойсеев в онази му част, в която се говори за юбилейните години. Юбилеите се вписват в хода на човешкия живот - това са периоди от по петдесет години, а петдесетата година се води юбилейна. Тя е година съдбовна. По повод една такава година Бог казва следното: „Не се онеправдавайте един други: бой се от твоя Бог, защото Аз съм Господ, Бог ваш. Изпълнявайте наредбите Ми, пазете и изпълнявайте законите Ми, и спокойно ще живеете на земята; и земята ще дава плода си, и ще ядете до насита и спокойно ще живеете на нея." (Лев. 25:17-19).

„Време да разхвърляш камъни" ... - това са първите двадесет и пет години, или годините, в които трупаш опит. През тези години човек нерядко прави грешки, взима глупави решения. А „време да събираш камъни" са следващите двадесет и пет години. В един такъв отрязък от време в живота ни това са годините, които ни предоставят възможност да осмислим грешките си и да ги поправим, като измолим прошка за прегрешенията си и простим на всички съгрешили против нас и като дадем възможност в името на Христа всичко живо да върви напред със спокойна душа.

Начало на днешният „юбилеен период" е перестройката. Тя освободи от атеистичното иго на комунизма всички народи от бившия СССР и Източна Европа. Година 1985 положи началото на нова епоха - епоха на нова свобода, епоха на разнообразни материални блага. За страните от бившия Варшавски договор годините след перестройката са най-свободните и волни години. Но ето че неусетно отминаха първите двадесет и пет години.

Тези страни поругаха свободата си и днес виждаме как вървят към упадък, не спират да погубват себе си чрез нескончаема поредица от гибелни решения и последствията ясно показват по какъв път вървят. Но ето че след тези двадесет и пет години и Русия, и останалите страни от Източна Европа вече навлизат в решителната втора фаза от юбилейния период. Днес ние сме на средата на пътя. А щом сме изминали половината път, Бог - както много пъти се е случвало в историята на човечеството - ни дава предупредителни знаци и ги протръбява около нас с мощни, апокалиптични звуци, т. е. с терористични атаки, земетресения, самолетни катастрофи, да не изброявам и всички останали. Той ни предупреждава, приканва ни да се замислим, че навлизаме във втората половина от „юбилейните периоди" - във времето, когато трябва „да събираме камъни" (срв. Екл. 3:5).

Навлизаме във време, което изисква от нас да прекратим взаимните обвинения и да се заловим заедно „да събираме камъни". Изисква да не се онеправдаваме един други, а да се боим от Бога. Стига действително да имаме желание да се изправим срещу настъпленията на злото. Днес е време да се огледаме внимателно и да си дадем сметка, че това, което е било „в сила" през последните 25 години, няма да ни върши работа по-нататък. Време е вече „да събираме камъни".

Това ще рече през 2010 година понятието „черна пролет". Трябва добре да се замислим за следващите двадесет и пет години, защото те ни водят към „юбилейната година". Тогава Бог за пореден път ще отсъди дали да останем в историческите граници на своите страни и/или дали изобщо да останем в земните граници на собственото си битие.

Пролетта на 2010 г. беше мрачна не само за хората от Русия, но и за всички народи, които са били свързани по един или друг начин с нея, а също и за далечни на нас държави. Отправяме зов към политиците, възрадвайте се и „гледайте, колко внимателно трябва да постъпвате: не като неразумни, а като мъдри, като скъпите времето, защото дните са лукави" (Еф. 5:15-16), тъй като това е, което Бог изисква и от вас, и от нас в земните ни дела.

„Да, дойди, Господи Иисусе!" (Откр. 22:20)

 

19 април 2010

Публикувано в "Orthodox England"

Превод от английски: Анжела ПЕТРОВА