29 ноември 2023, сряда

Св. мчк Парамон и 370 мъченици. Св. мчк Филумен. Преп. Акакий Синайски
church

Православна мисъл

Из: БОРИЛОВ СИНОДИК - решения против богомилската ерес

Borilov Sinodik.png

ИЗ „СИНОДИК, КОЙТО СЕ ЧЕТЕ В ПЪРВАТА НЕДЕЛЯ ОТ ПОСТА"


38       [45]. Понеже вселукавият  наш  враг  разсея по  цялата българска  земя  манихейската  ерес,  като я  смеси  с  масалианската,  на  онези,  които  са  основоположници  на  тази  ерес,  анатема,

39       [46]. [На]  поп  Богомил,  който  при  Пе­тър, българския  цар,   възприе тази манихейска ерес и я разпространи в българ­ската земя, като прибави и това, че Христос Бог наш се е ро­дил от светата Богородица и приснодева Мария само привидно и привидно е бил разпънат, а възприетата плът я възнесъл и я оставил  във  въздуха,   нему,  на  неговите  минали  и  съществу­ващи   понастоящем  ученици,   наречени   апостоли,   анатема.

40   [47]. И на всички,  които поддържат тази ерес, на тех­ните обичаи, техните нощни събрания и тайнства и безполезно­то тяхно учение, както и на онези, които ходят с тях, анатема.

41       [48]. [На] онези, които се обичат с тях и в единодушие с тях ядат и пият и взимат дарове от тях като техни единомишленици, анатема.

42       [49]. [На]  онези,  които  на  24-ия  ден  от  месец  юни,  на Рождеството на Йоан Кръстителя, извършват влъхвувания и вла­чене на плодове и каквито скверни и подобни на езическа служба тайнства се вършат през тази нощ,  анатема.

     [50]. [На] онези, които наричат сатаната творец на видимите  неща и  го  назовават разпоредител  на  дъжд,  град и  на всичко, което произлиза от земята, анатема.

44   [51]. [На]  онези,  които  говорят,   че  сатаната   е  създал Адам и Ева, анатема.

45      [52]. [На]   онези,   които   отхвърлят   Свещените   Писания, що боговидецът Мойсей, Илия Тесвитянин и останалите свети пророци  и  патриарси  приеха  от Бога,  и  казват,  че те  са на сатаната, и тези, подтиквани от тогова, са написали онова, що са написали и което казаха за Христос, и без да желаят и по принуда са говорили и поради това богомилите отхвърлят написаните в Стария Завет книги и просиялите в него свети про­роци, анатема.

46      [53]. [На] онези, които казват, че жената зачева в утро­бата си със съдействието на сатаната и оттогава сатаната пре­бивава  неотстъпно дори  и  до  раждането  на  младенеца,  което не  може  да бъде  прогонено  чрез  светото  Кръщение,  но  само чрез  молитва  и  пост,  на  онези,  които  говорят така,  анатема.

47      [54]. [На] онези, които ругаят Йоан Кръстител, като казват, че той идва от сатаната, както и Кръщението във вода,  и  поради  това  се  отвръщат  от  водното  Кръщение  и  се кръщават  без   вода,   само  като   кажат   „Отче  наш",   анатема.

48      [55]. [На] онези,  които  се  отвръщат от  всички  пения  в свещените и божествени църкви и от самия дом Божий, какъвто е църквата, и казват, че трябва да се пее само „Отче наш", на което и място да се случи, анатема.

49      [56]. [На]  онези,   които отхвърлят  и  ругаят светата и свещена служба и цялото светителско устройство, като казват, че те са изобретение на сатаната, анатема.

50      [57]. [На]  онези,  които  отхвърлят  и  подиграват  Причас­тието и честното тяло на нашия Господ Исус Христос, като от­хвърлят и цялото тайнство, което е било извършено от Христа Иисуса Господа наш заради нашето спасение, анатема.

51 [58]. [На] онези,  които отхвърлят поклонението  на чест­ния и  животворящ Кръст и  на  светите  и свещени  икони,  ана­тема.

52      [59]. [На]  онези,  които  приемат  някого от тези  еретици в светата Божа Църква, преди изповядването им и проклинане на цялата ерес,  както е казано,  анатема.

53      [60]. [На]   Василий   Врач,   който в Константиновия град разся тази триокаяна богомилска ерес при православния цар Алексий Комнин, анатема.

+++++++++++++

На 11 февруари 1211 г. във Велико Търново благочестивият български цар Борил свиква т.нар. Борилов събор, на който освен много други ереси, е осъдена и лукавата и богохулна ерес на поп Богомил - богомилството.