22 юли 2024, понеделник

Св. мироносица и равноапостолна Мария Магдалина. Възвръщане мощите на св. свщмчк Фока
church

Православна мисъл

МЛАДИТЕ ХОРА И АМЕРИКАНСКАТА КУЛТУРА

Младите хора, живеещи със съвременната Американска култура, силно се различават от останалите младежи в човешката история. Когато ние бяхме на тяхната възраст, ние никога не сме преживявали такъв вид трудности и напрежение, каквито те изпитват сега в днешното общество. Ето само някои от трудностите, с които младите днес се сблъскват: насилие и престрелки в училище, лесен достъп до наркотици, сексуални картинни образи по билбордове, страници на списания и интернет сайтове. Това наистина е твърде сложно и предизвикателно време за тези млади хора, които искат да се развиват и израстват като истински християни.

battle-angel.jpg

За да получим по-ясна представа за възпитанието на младежите, трябва да разгледаме обществената реалност, която неименуемо им се отразява. Повече от всяка друга епоха нашите деца се сблъскват с едно огромно напрежение. Много от тях израстват само с един родител, започват работа едва навлезли в пубертета. Налага им се да взимат трудни морални решения и да преживяват такова социално напрежение, което ние трудно можем да си представим. Ако погледнем от по-широка гледна точка, ще видим, че децата ни са принудени да избират измежду много най-различни идеологии и субкултури. В някои случаи те дори създават своя собствена субкултура, само за да избягат или да разрушат доминиращата повсеместна култура.

Когато се опитваме да разберем различните младежки култури, следва да се вгледаме в самите младежи: в техния говор, облекло, списания, музика и постъпки. Културата на младите е нещо живо, което постоянно се променя. В моментите от живота им, точно когато те се нуждаят от стабилност, приемственост и устои, културата за младите рядко запазва принципите си. Защото тъжната действителност е, че голяма част от съвременната младежка култура не е създадена от самите млади хора, а от маркетингови специалисти, които се стремят да създадат нови тенденции и моди заради печалбата. Те гледат на нашите деца като на клиенти, а не като на личности. Младите днес са най-голямата пазарна мишена в историята на търговията. Само че те самите не осъзнават факта, че най-мащабните пазарни планове на „Медисън Авеню" са насочени именно към тях.

Именно във времето, когато младите преживяват опустошителното чувство за самота и търсят разбиране, Православната църква трябва да стане основната ръководна сила в техния живот. Тя трябва да им предложи един по-добър път, една промяна на наложените от света норми, един по-смислен избор - Иисус Христос. Днес едно младо момче би извършило дори убийство, за да бъде прието в някоя банда само, за да не е само и да не се чувства изолирано от света. Църквата може да предложи приемане в името на Иисус Христос, Който бе разпнат и понесе болка и унижение заради нашето спасение. В една гимназия в предградията момчетата правили резки в коланите си, отговарящи на броя пъти, в които са спали с момиче. Църквата може да предложи достойнство и самоуважение в чистота. Младо момиче обмисля самоубийство, защото не харесва външния си вид. Църквата може да й покаже красотата и светостта в човешкия живот, чрез знанието, че сме сътворени по Божий образ и подобие.

Към младите сe отправят ежедневни предизвикателства от медиите, връстниците, училището. Те биват поощрявани да престъпят своите лични и семейни граници.

Затова им е нужно обучение и посвещаване на вярата, за да бъдат добре подготвени да посрещат трудните проблеми. Модерните технологии и прогресът ни осигуряват безценни средства за комуникация: мобилни телефони, пейджъри, компютри, електронна поща, текстови съобщения, и всички те имат за цел да подобрят нашето общуване. Родителите много бързо доставят на децата си тези средства, но на практика средностатистическият родител прекарва по-малко от 15 мин. на ден в жив (непосредствен) разговор с детето си!

Докато нашите деца са постоянно предизвиквани в ежедневието си, колко често ние като православни пастири им отправяме предизвикателството на вярата? Колко често ги ангажираме да бъдат 'защитници на вярата'? И колко разчитаме на младите хора в енориите си?

Бог призовава всеки от нас да върши Неговата воля,  да следва „пътя, истината и живота", "да принася плод". Да, дори и тийнейджърите! Бог не се колебае да предизвика всички хора да живеят живота си в Негово Име. В евангелието според Лука се разказва за Благовещението (Лука 1:26-38). Нашият Господ изпратил Архангел Гавриил да покани и предизвика девицата Мария да стане 'Богородица'. Най-великата молба в човешката история, която пряко засяга спасението на човечеството, била отправена именно към тийнейджър! Тя била избрана от Бога и приела Неговата покана.

Знае се, че младите хора  са способни на големи подвизи, ако им се даде тази възможност. Доста често обаче ние ограничаваме тяхното участие в енорийския живот и не им позволяваме да развият пълния си потенциал във вярата.Смятаме ролята на младия човек за второстепенна. Като Църква ги считаме за пълноправни членове на Тялото Христово посредством Кръщението и Миропомазването, но много често не се отнасяме с тях като такива. Може би трябва да спрем да питаме нашите млади събратя какво можем да направим за тях и да ги  поканим да употребят дадените им от Бога таланти и дарове за слава Божия.

Вместо само да говорим за темите, с които те се сблъскват ежедневно - сексуалната чистота, злоупотребата с медикаменти, насилието и натиска на тяхната култура - нека им позволим да живеят вярата си и така да открият своите отговори в църковното общество, в Тялото Христово. Нека ги предизвикаме да поставят православната си вяра на първо място в своя живот. Лесно е да си християнин само в неделя, но какъв си през останалите дни? Да ги окуражим да участват в пълнота в сакраменталния живот на енорийската църква - да пеят в църковния хор на св. Литургия, а не само да са пасивни слушатели. Да ги подкрепим да станат дейни членове и ръководители.

Тъй като днешните младежи се сблъскват със стреса, с такива влияния и условия, които никое друго поколение не е изпитвало, тяхната вяра трябва да бъде една жива реалност. Те ще дадат най-доброто от себе си, ще приемат Божията покана и Неговото предизвикателство да станат по-съвършени в много повече отколкото могат те самите да си представят.

Запомнете, младите хора са способни на велики подвизи, ако им се даде тази възможност. Всеки човек, млад или стар, е призован от Господ да приеме Неговото предизвикателство: „Не вие Мене избрахте, но Аз вас избрах и ви поставих да идете и да принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, та, каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде" (Иоан 15:16).

 

Превод от английски: Весела МИТЕВА - КОСТОВА,

по поръчка на списание „Амвон", изд. храм „Св. Атанасий", Варна

Ред.: А. Хр.