03 юли 2022, неделя

3 Неделя след Петдесетница. Св. мчк Иакинт. Събор на св. Доростолски мъченици. Гл. 2, утр.ев. 3, ап. Рим. 5:1-10 (с. 85), лит. ев. Мт 6:22-33
church

Православна мисъл

Отговори на четири въпроса относно науката и теорията на еволюцията

 

Mesogeiski mitrNikolai-aktines.jpg

Православен епископ отговаря на четири въпроса относно науката и теорията на еволюцията

 

Митрополит Николай Месогейски и Лавреотикийски митрополит Николай получава бакалавърска степен по физика в Солунския университет през 1976 год., а след отбиване на военната си служба продължава своето обучение в Харвардския университет и Масачузетския технологически институт, където получава магистърска степен и става доктор на науките; впоследствие работи по комбинирана програма на Харвардския университет и Масачузетския технологически институт и получава докторска степен по биотехнологии. След завършване на обучението си работи едновременно в църковен хоспис в Ню Ингланд, в НАСА и в „Артър Ди Литъл". След период на преподавателска работа в Харвардския университет и в Масачузетския технологически институт той заминава да преподава във факултета по медицина към Университета в Крит, а също и в Атинския университет. След това се връща в Бостън - там получава магистърска степен по богословски науки, магистратура получава и в Богословската школа на Светия Кръст, а в Солунския университет става доктор по богословие в областта на биоетиката. През 2008 год. той получава почетна докторска титла от Атинската университетска школа по научна и религиозна теология.

На Негово Високопреосвещенство митрополит Николай Месогейски и Лавреотикийски бяха зададени няколко въпроса относно науката и теорията на еволюцията:

Въпрос: Като вярващ християнин как виждате бъдещето на човек, желаещ да се занимава със съвременни изследвания от рода на генното модифициране, космологията, неврологията, които в крайна сметка поставят под съмнение Бога?

Отговор: Ако едно изследване се прави, за да постави под съмнение Бога, значи то е белязано от болестта на предразсъдъка. Всички изследвания трябва да бъдат насочени към откриване на научната истина. Къде е проблемът човек да поиска да разшири хоризонтите на своите мисли и познания? По такъв начин се обогатяват и подходите към Бога. Бог не е идейна концепция, която на всяка цена трябва да защитаваме - ние вярваме в Него, защото Той е Истината. В такъв смисъл и самата научна истина открива Него. Вярващият, който се страхува от научното изследване, се страхува от истината. Така може да се каже, че той е един невярващ вярващ.

Въпрос: Какво бихте казали за теорията на еволюцията? Тя не е ли в противоречие с учението на Църквата?

Отговор: По отношение на този проблем учението на Църквата се основава на боговдъхновената книга Битие. Тази книга не е учебник по физика или биология. Същественият елемент в нея е не дали при сътворяването на човека Бог е използвал пръст, нито откъде е взел тази пръст, а фактът, че човек е сътворен „по образ и подобие" на Бога. Всичко останало са само допълнителни подробности. Как науката да обори това? Нещо повече, ако науката усъвършенства представата ни и познанията ни за този свят, защо да поставяме това под съмнение? Най-добре ще бъде да приемем, че всъщност добиваме по-ясно разбиране за някои неща.

Но богоподобието на човека - фактът, че сме сътворени за богоподобен живот и носим образа на богоподобието, - е нещо, което науката няма как да промени. Макар че в дързостта си някои учени могат и да го поставят под съмнение.

Въпрос: Значи не е от значение дали човекът произхожда от животните?

Отговор: Най-важни са божественият произход на човека и неговото сродство с Бога, или по-точно фактът, че сме сътворени от Бога, а не начинът, по който сме сътворени. Освен това опасността е не в това човек да произхожда от животните, а да заприлича на тях. „Но човек в почит не ще пребъде; ще се уподоби на животните, които загиват" (Пс.48:13). При все, че нашето предназначение е да бъдем подобни Богу, защо се опитваме да докажем, че сме животни?

Оттук следва, че проблемът не е в научното потвърждаване на еволюционната теория, а в привързаността към нейното нездраво тълкувание, което не е доказателство за несъществуването на Бога, а за пристрастеното късогледство на човека. Да заменяме божествената перспектива пред нас с едно лишено от разум изродяване до животинско ниво! Подобно нещо и животните не биха приели.

Въпрос: Но ние имаме значителни сходства с животните и трябва да разберем тяхното значение.

Отговор: Изненадващ е за мен този огромен интерес към сходствата ни с животните. Ако беше толкова силен и интересът ни към сродството с Бога, всичко щеше да бъде много по-различно. Трябва да открием значимостта именно на това сродство. А относно животните, със сигурност съществуват сходства и с тях. Нашето тяло по един или друг начин има прилики с тялото на най-висшите бозайници. Ние дори можем да се учим от природните добродетели на животните. В Свещеното Писание са посочени многобройни примери в тази посока. В Проповедта на планината Самият Христос ни призовава: „погледнете птиците небесни" (срв. Мат. 6:26), което значи, че можем да им подражаваме.

Това, което има значение обаче, са нашите различия от животните. Човекът е психосоматично същество. И тази именно е неговата голяма ценност. Време е да намалим интереса си към сходствата с животните и да го насочим към възможността да постигнем богоуподобяване.

Превод от английски: Анжела Петрова

Източник: http://www.johnsanidopoulos.com

Снимка: aktines.blogspot.com