25 юни 2024, вторник

* Св. прпмчк Прокопий Варненски. Св. прпмчца Феврония. Преп. Дионисий Атонски
church

Православна мисъл

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ СЪЗДАВАЩИТЕ РАЗКОЛИ!

SvLuka Krimski.jpg

Св. Лука Кримски (Войно-Ясенецки) - проповед в 1 неделя от Великия пост: Неделя Православна

В тази своя проповед великият руски изповедник на вярата и лечител-хирург изобличава някои от най-забележимите и проблемни за Русия еретически общности от първата половина на 20 век. Св. Лука Кримски, известен още като Симферополски, посочва корените на сектантството и тържеството на Правславието като вяра Христова, вяра евангелска, вяра апостолска!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„На другия ден Иисус поиска да отиде в Галилея, и намира Филипа и му казва: върви след Мене.

А Филип беше от Витсаида, от града Андреев и Петров.

Филип намира Натанаила и му казва: намерихме Иисуса, сина Иосифов, от Назарет, за Когото писа Моисей в Закона, и говориха пророците.

А Натанаил му рече: от Назарет може ли да излезе нещо добро? Филип му казва: дойди и виж.

Иисус видя Натанаила да отива към Него и казва: ето истински израилтянин, у когото няма лукавство.

Натанаил Му казва: отде ме познаваш? Иисус отговори и му рече: преди Филип да те повика, когато ти беше под смоковницата, видях те.

Натанаил Му отговори: Рави! Ти си Син Божий, Ти си Царят Израилев.

Иисус му отговори и рече: ти вярваш, понеже ти казах: видях те под смоковницата; по-големи неща от това ще видиш.

И казва му: истина, истина ви говоря: отсега ще виждате небето отворено, и Ангелите Божии да възлизат и слизат над Сина Човечески" (Иоан 1:43-51).

В първата неделя от Великия пост, наричана Неделя на Тържеството на Православието, Светата Църква празнично отбелязва утвърждаването и укрепването на православната вяра, победата над многочислените еретици, осъдени на седемте Вселенски събора.

Трябва да знаете, че още в апостолски времена са се появили много лъжеучители и в хода на вековете техният брой непрекъснато се умножавал. Надигали се еретици, изопачаващи светата православна вяра, внасящи в Символа на вярата своите нечестиви поправки и преподаващи лъжовно учещи за Божеството на нашия Господ Иисус Христос.  

Така е било още в древни времена и това е предсказано от светите апостоли, защото чуйте какво ни говори светият апостол Петър в своето Второ съборно послание: „Имало е и лъжепророци между народа, както и между вас ще има лъжеучители, които ще вмъкнат пагубни ереси и, като се отричат от Господа, Който ги е изкупил, ще навлекат върху си скорошна погибел. И мнозина ще последват тяхното разпътство, и поради тях пътят на истината ще бъде похулен" (2 Петр. 2:1-2). Св. ап. Павел също предупреждава християните от Ефес: „Защото аз зная, че след заминаването ми ще се втурнат помежду ви люти вълци, които няма да щадят стадото; па и от вас самите ще се дигнат мъже, които ще говорят изопачено, за да увличат учениците след себе си" (Деян. 20:29-30).

Още тогава, в онези древни апостолски времена, започнали разделения в Църквата Христова; появили се, по словата на светите апостоли, лъжепророци и лъжеучители. И мнозина последвали тяхното нечестие, мнозина погинали във вечната смърт.

А нали Самият наш Господ Иисус Христос е говорил и се е молил Неговата свята Църква да бъде единна. Неведнъж сте слушали онзи евангелски текст, в който Господ казва за Себе Си: „Аз съм добрият пастир; и познавам Моите Си, и Моите Ме познават." Накрая Той завършва Своята реч с думите: „И ще бъде едно стадо и един Пастир" (Иоан 10:14,16).

Той искал стадото да бъде единно под Неговото единно пастирско ръководство. Той и в първосвещеническата Си молитва към Своя Отец се е молил така: „Да бъдат всички едно: както Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас едно" (Иоан 17:21).

А къде е сега това единство на Църквата? Тя е измъчвана от еретици и лъжеучители. Още в древни времена, през 1054 г., едната Църква се е разделила на „църква" на Запада, католическа, и Църква на Изтока, гръцка, православна, към която и ние принадлежим.

Това разделение в Църквата е било предизвикано най-вече от гордостта на римските папи и претенциите им към неразделното господство в Църквата, която те искали да управляват еднолично. Но от светите апостоли ни е заповядано да няма единоначалие в управлението на Църквата, а тя да бъде управлявана от събори, не от едно лице, именуващо себе си наместник на Христа на земята.

Ние не носим вина за това разделение в Църквата - сторили сме всичко възможно, за да го предотвратим, но Господ е допуснал това да се случи.

През XVI век се надигнал нов разколнически учител, Лутер, който подложил на дръзка, своеволна критика цялото учение на Църквата, и католичеството, и Православието - и ги преправил всецяло, тъй както по своя преценка намирал това за потребно. Така възникнала нова „църква" - лутеранската, която прекъснала всяка приемственост с апостолите.

А впоследствие започнало постоянното и безспирно деление на тази лутеранска „църква" на множество секти, множество направления, защото Лутер предоставил на всички свои последователи пълното право да тълкуват Библията така, както те намират за необходимо.

И започнало това тяхно тълкувание без ръководството на богопоставени църковни пастири, и това тълкувание неизбежно се превърнало в изкривено тълкувание. Всеки разбирал Библията така, както искал - така, както му подсказвал  собственият му необразован и неукрепнал ум. Започнали една през друга да възникват секти, които имат огромен брой в протестантската „църква".

Но за голяма наша скръб, влиянието на тези лутерански ереси и секти проникна и в нашата Църква. Намериха се сред народа ни немалко на брой хора, които изоставиха вярата на отците си и тръгнаха след протестантските сектанти. По такъв начин възникнаха щундизмът (баптистка протестантска секта в Русия през XIX век, изразяваща интересите на селяните - б.пр.), баптизмът и много други секти. По такъв начин се осъществява безкрайно раздробяване на Църквата Христова, напускат я хора, неполучили утвърждаване в истината - хора, изпълнени с дързост и гордост.

В сектите отиват хора непросветени и създават свое учение, проникнато от най-тежкия порок, от най-тежкия грях - греха на сатаната - гордостта. Те се осмеляват да критикуват онова, което е утвърдено на Вселенските събори, което е предписано от светите апостоли и на което учи Православната Църква. Те със своята безпросветност и дръзкия си ум подлагат на унищожителна критика цялата Библия, целия Нов Завет и подбират от Библията само онова, което им се харесва и ласкае самолюбието им, гордостта им, превзетите им мисли.

Почти всички от основателите на руските секти са били хора напълно неграмотни - селяни, занаятчии, портиери. И без да имат никакво образование, със своя тъмен ум те съчинявали нови учения, подлагали на критика всичко онова, на което учи Православната Църква, прелъстяваха към своите секти мнозина православни.

В основата на сектантството лежат гордостта и дълбокото невежество. Всички трябва твърдо да запомнят това. Трябва да знаете, че у нас сектантството се изроди в дивашки, нелепи форми, възмутителни по своята глупост и по своето дръзко отрицание на цялото християнско учение. Има немалко сектанти, които отричат божественото достойнство на Иисуса Христа.

За срам на руския народ, намериха се сред него хора, които, забравяйки своята руска родна старина, многовековните устои на своята руска националност, православната си вяра, започнаха да изповядват еврейската вяра - защото има цял ред юдействащи секти, които съблюдават закона на Моисей, почитат всички юдейски празници, подлагат на обрязване себе си и децата си, и стават от руснаци - евреи. Ето до какви нелепи форми стигат някои сектанти!

Виждате колко трудно е било да се очистят храмовете от хлистовщината (хлисти - секта на старообредниците в Русия; названието (хлыст) означава камшик - емблематичен за практиката на сектата - б.пр.). Ако знаехте какви безобразия се творят на техните хлистовски усърдия [в см.: събрания - бел. ред.]! Но те са толкова срамни и възмутителни, че не желая да говоря за тях в това свято място. Казвам тези неща относно невежеството и дързостта на сектантите не от свое име. За това ни е говорил светият апостол Петър в своето Второ съборно послание.

Сектантите извращават Свещеното Писание нелепо и невежествено; те подбират от него отделни, удобни за тях текстове и отхвърлят всичко онова, което според Свещеното Писание противоречи на тяхното тълкуване. В Посланието до Римляните св. ап. Павел казва: „И как ще проповядват, ако не бъдат пратени?" (Рим. 10:15).

Нас, служителите на Църквата, архиереи и свещеници, ни пращат да проповядваме - свещениците са пращани от архиереите, а архиереите получават тази власт от апостолите. Те са продължители на светото апостолско дело, те се явяват наместници на апостолите. Нас Бог ни изпраща на проповед. А кой праща сектантските проповедници? Те отхвърлят тайнствата, някои от тях - даже тайнството Кръщение. Те отхвърлят и тайнството Свещенство. При тях няма ръкоположени епископи и свещеници.

Сектантите избират хора, които им допадат, и ги наричат „презвитери". Те са потъпкали словата на св. ап. Павел. Сами са си присвоили правото да проповядват, а на апостолите е било поверено от Господ Иисус Христос да пасат стадото Му. Сигурно многократно сте слушали евангелския текст, в който Той казва на ап. Петър: „Паси Моите агънца, ... паси Моите овци" (Иоан 21:15, 16). Сам Господ е заповядал на апостолите да пасат стадото Му, пък апостолите са заповядали това на нас. 

А кой е заповядал на сектантите да пастирстват? Господ Иисус Христос е казал на Своите ученици: „Който вас слуша, Мене слуша; и който се отмята от вас, от Мене се отмята; а който се отмята от Мене, отмята се от Оногова, Който Ме е пратил" (Лука 10:16).

Сектантите отхвърлят онези, на които апостолите са поверили святото дело. Те не ни слушат, а според словата Божии това означава, че те не от нас се отмятат, а от Самия Господ Иисус Христос.

А който се отмята от Него Самия, отмята се от Оногова, Който Го е пратил. Няма по-тежък грях от разколничеството и разделянето на Църквата Христова. Така говорили всички велики светители, така говорил Йоан Златоуст, Василий Велики, почти със същите слова, които е изрекъл свещеномъченик Киприан: „Хората, които не пазят съюза и преискреното общение с Църквата, дори и да са предали себе си на смърт заради изповядването на името Христово, няма да получат омиване на греха си дори с кръвта си; незаличимата и тежка вина на разделението не се очиства даже чрез кръв."

Виждате ли колко ужасен е грехът на разкола и сектантството, колко е страшно да се отклоняваш от Църквата Христова и да следваш еретиците. Светите апостоли многократно са ни предупреждавали за това.

В Посланието до Римляни апостол Павел говори: „Моля ви, братя, пазете се от ония, които произвеждат разцепления и съблазни против учението, което сте научили, и странете от тях" (Рим. 16:17).

Господ Иисус Христос е казал: „Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители" (Мат. 7:15).

Знайте, люде Божии, че сектантите са притворни - те идват под маската на любов и смирение. Те са изключително хитри. Особено хитро и особено лукаво ласкаят вашия слух баптистите. Тези хора се правят на свети, пленяват с прояви на любов и внимание към вас, повличат ви в мрежите си и в тези мрежи вие погивате.

В своите послания към Солуняни и  Галатяни, св. ап. Павел казва:

„Стойте и дръжте преданията, които научихте било чрез наше слово, било чрез наше послание" (2 Сол. 2:15). „Който ви благовествува нещо по-друго от това, що приехте, анатема да бъде" (Гал. 1:9).

Всички онези, които принадлежат към секти, които съблазняват хората със своите лъжеучения, апостол Павел предава на анатема. И следвайки словата му, в този ден св. Църква анатемосва всички еретици - всички, които не признават Вселенските събори и Свещеното Предание.

Помнете и знайте, че ако някой ви съблазни в сектантство, то вие подлежите на анатема, на вечно проклятие. Какво по-страшно от това? Не зная. Мога само да ви умолявам, както св. ап. Павел е умолявал, да се пазите от тези хищници, да се пазите от създаващите разколи, никога да не отивате на техни събрания, иначе ще бъдете отровени от тяхната отрова.

Бойте се като от огън от общението с еретици, от общението със сектанти. Пазете вярата, на която ни учи Светата Църква - вярата евангелска, вярата Христова, вярата апостолска. И Господ Иисус Христос ще ви спаси. Амин.

 

Превод: Анжела Петрова

Редакция: д-р Десислава Панайотова

Източник: http://www.pravmir.ru