26 май 2024, неделя

† 4 Неделя след Пасха – на Разслабления. Св. ап. Карп. Св. мчк Георги Софийски, Най-нови. Гл. 3, утр. ев. 5, ап. Деян.11:19-30 (с. 25), лит. ев. Ин 5:1-15 (с. 24); [Мчк Георги Софийски, Най-нови – ап. Деян. 12:1-11 (с. 485), ев. Ин 15:17-16:2 (с. 329)] (Тип. с. 334)
church

Православна мисъл

ПРОПОВЕД ЗА СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

SretenieGne.JPG

Още в края на IV век йерусалимските християни са въвели в практиката си празнична възхвала и литийно шествие в чест на донасянето и посрещането на Господа в храма. Това се е случило 40 дни след рождението по плът на Господа, тъй като съгласно Мойсеевия закон четиридесет дни след раждането всяка майка трябва да получи ритуално очистване. В описанието на Сретение Господне в Евангелието според Лука ни е казано, че праведният старец Симеон е нарекъл Иисус „светлина за просвета на езичниците" (Лука 2:32). И в тази връзка в началото на VIII в. папа Сергий въвежда на този ден в западната традиция провеждане на празнично литийно шествие със запалени свещи. От представената тук проповед, изнесена през VII век, проличава, че традицията за носене на свещи на този празник навярно датира от по-ранен период и е възникнала на Изток.

~~~~~~~~~~~~

Нашите запалени свещи са символ на Божественото величие на Този, Който е дошъл да прогони мрачните сенки на злото и да направи цялото творение да блесне с възвишената светлина на нетленното сияние. Нашите свещи показват също така как силно трябва да греят душите ни, когато се отправяме да посрещнем Христа.

Майката Божия, Пречистата Дева, е донесла в обятията си истинната Светлина, за да Го (Я - бел. гл. ред.) покаже на тези, които лежат в тъмнина. Устремени да Го посрещнем, ние също трябва да носим светлина, простираща се към всички и изобразяваща истинната Светлина.

Светлината се яви и просия над свят, обгърнат в сенки; Изгревът от висините (Изток свише - бел. гл. ред.) дойде сред нас и просветли пребиваващите в мрак. Ето такъв е, прочее, нашият празник и ние се присъединяваме със запален пламък към молитвеното тържество, за да разкрием светлината, която огря над нас, както и славата, промислена да се излива занапред чрез Него над всички човеци. Ето защо нека бързаме всички заедно да посрещнем нашия Бог.

Истинната Светлина е тук - Светлината, огряваща всеки човек, който се ражда в този свят. Нека всички ние, братя, да се изпълним с просветление и да засияем в благолепието на тази Светлина. Нека всички ние станем участници в Нейното величие и да се изпълним с Нея така, че никой повече да не остане в мрака. Нека греят душите ни, тъй като вървим заедно напред да посрещнем и да приемем в едно с праведния старец Симеон Светлината, притежаваща неугасим блясък.

Изпълвайки се с радостта на праведния Симеон, нека въздигнем благодарствено хваление към Бога, Отеца на Светлината, Който изпрати истинното просветление, за да разпръсне мрака и да даде възможност на всички ни да станем участници в Нейното величие.

С очите на Симеон ние също сме станали свидетели на спасението, приготвено от Бога за всички народи и открито като слава на новия Израил, която се дава нам. Както праведният Симеон при своята среща с Христа е бил освободен от веригите на този живот, така и ние сме получили веднъж и завинаги освобождаване от предното наше състояние на греховност.

По силата на вярата си ние също разтваряме обятия за Христа, спасението от Бога Отца, защото от Витлеем Той е дошъл при нас. Допреди това езичници, днес ние вече сме народ Божий. Нашите очи са видели родения в плът Бог и, тъй като сме разпознали силата на Неговото присъствие сред нас, обгърнали сме Го в обятията на душата си, ние сме наречени новият Израил.

Никога няма да забравим силата на това присъствие, всяка година с тържеството на този празник ние отдаваме почит Нему.

 

Превод: Анжела Петрова

Гл. редактор: д-р Десислава Панайотова

Източник:

http://www.johnsanidopoulos.com/2010/02/st-sophronius-of-jerusalems-candlemas.html