07 декември 2023, четвъртък

Св. Амвросий, еп. Медиолански. Св. Филотея Търновска
church

Православна мисъл

ВСЕПРАВОСЛАВЕН СЪБОР ‘2016. ПРОЕКТОТЕКСТОВЕ И МНЕНИЯ на Лимасолски Атанасий и проф. Д. Целенгидис – официални преводи в ЦВ, бр. 4 и 5/2016

cross_arch.jpg

По изрично нареждане на Св. Синод на БПЦ-БП в броеве 4 и 5 на Църковен вестник, 2016г. се публикуват всички проектотекстове на одобрените теми за разглеждане от Всеправославния събор '2016.

Публикуват се и официално отправените становища по тях на митрополитите: на Зимбабве и Ангола г-н Серафим, Лимасолски митрополит Атанасий и проф. д-р Дим. Целенгидис.

Молим да се обърне внимание на факта, че публикуваните до момента в българското интернет-пространството преводи на тези проектодокументи, както и на Официалните писма на Лимасолски митрополит Атанасий и на проф. д-р Дим. Целенгидис до съответни Свещени Синоди са само техни непълни и неточни вариации.

Във връзка с избягване на възникнали в църковното изпълнение недоразумения въобще спрямо института на един Всеправославен събор и процедурата по неговото свикване, както и определянето на темите му и тяхното безразборно дискутиране в общественото пространство, редакцията на „Църковен вестник" напомня, че има, съгласно всеправославно взетото решение, и съответен всеправославно утвърден ред за начина, по който да става излагането на личните мнения по тези теми. И този начин е благочинният и традиционен за Православната църква - до местния архиерей и по негова преценка - до Поместния Св. Синод.

ЦВ

*

Свещеният Синаксис (ц.сл., синаксис - богослужебно събрание) на Предстоятелите на Православните църкви (Фенер 2014 г.) взе решение за сформирането на Специална Межуправославна комисия (СМК), която да се състои от по един архиерей и един негов съветник от страна на всяка Автокефална църква. На тази Комисия се възлага отговорността да подготви примерни текстове (проектодокументи) по темите, които да бъдат внесени на Светия и Велик Събор на Православната църква и да бъдат последно обсъдени и утвърдени от него като краен авторитет на Православната църква. (За отбелязване е, че на Всеправославния събор, 16-27 юни 2016 г., съгласно всеправославното съборно решение, ще участва всяка една Автокефална Православна Църква, възглавена от своя Предстоятел и още 23-ма архиереи.) Съответно Синаксисът на Предстоятелите раздели темите за Събора на две групи, като едните бяха вече подготвени и съгласувани на Предсъборните Всеправославни съвещания (конференции), а другите - се подготвяха към момента или предстоеше да бъдат тепърва изготвени.  

Тазгодишният Свещен Синаксис  на Предстоятелите, който се проведе в Шамбези - Женева, 21-28 януари, одобри вече подготвените примерни текстове (ПРОЕКТОДОКУМЕНТИ) от МПК и одобрени на последното Пето Предсъборно Всеправославно съвещание (10-17 октомври 2015 г.) по следните теми:

  • Мисията на Православната църква в съвременния свят;
  • Православната диаспора (разсеяние);
  • Автономията и начинът на нейното провъзгласяване;
  • Тайнството брак и пречките за него;
  • Важността на поста и спазването му днес;
  • Отношения (връзки) на Православната църква с останалия християнски свят.

Съгласно взетото от Синаксиса решение, всички тези проектотекстове следва бъдат публикувани, за да станат общо достояние на православното изпълнение и всеки, който има компетентността и съответната възможност, да се изкаже по тях, според установения в традицията на Църквата благочинен ред.

На основание на това решение Официозът на БПЦ-Българска патриаршия публикува в свои два поредни броя (бр. 4 и 5, 2016г.) проектотекстовете по шестте определени теми, както и мнения по съответните теми на компетентни архиереи и богослови.

 Църковен вестник, бр. 4/2016