15 април 2024, понеделник

Св. апли Аристарх, Пуд и Трофим
church

Православна мисъл

За истинските и лъжовните духовници

Starec.jpg

Как да различаваме истинския духовник от самозванеца, поел грижата за човешките души от гордост? Предлагаме ви част от произведението на монах Симеон Атонски „За истинските и лъжовни духовници".

Обещават им свобода, когато те сами са роби на развалата..." (2Пет.2:19)

1. Истинският духовник води хората към Христа, лъжовните духовници привързват хората към себе си.

2. Истинският духовник учи хората да живеят с Христа, лъжовните духовници учат хората да отдават живота си на духовници.

3. Истинският духовник е изпълнен с Христа, лъжовните духовници са изпълнени с цитати и високоумство.

4. Истинският духовник открива на хората как да възлюбят Христа с цялото си сърце и с цялата си душа, лъжовните духовници ги учат как да се пригаждат добре към този свят.

5. Истинският духовник живее по Божията воля и всички около него следват примера му, лъжовните духовници предоставят аргументи и убеждават, но никой около тях не се научава да живее в Христа.

6. Истинският духовник е утвърдил изцяло ума си в Христа и всички около него добиват представа как да постигат това, лъжовните духовници наставляват и поучават, но сърцата на ближните им си остават празни.

7. Истинският духовник е тих и скромен, а всички около него са хора кротки и спокойни, лъжовните духовници са самонадеяни и властни, а около тях - смут и обърканост.

8. Истинският духовник учи с примера си своите ближни как да пребивават в благодат, лъжовните духовници ги учат как да постигат преходните цели на този свят и след себе си оставят само тление.

9. Истинският духовник учи на живот в Царството Небесно, лъжовните духовници учат на живот в земното царство.

10. Истинският духовник насочва вниманието си към сърцата на ближните, лъжовните духовници гледат към джобовете им.

11. Както на смирения не му се удава да началства в света, така и тщеславният не е в състояние да бъде духовен старец.

12. Старец, който прогонва нерадивите си послушници, прилича на Мойсей в Египет, а старец, който ги търпи, е като Христос на Кръста.

13. Умението да намериш достоен старец е в способността ти да бъдеш достоен послушник.

14. Духовни престъпления, за които не бива да се мълчи:

- да строиш мраморни палати и да заставяш монаси и монахини да ги обслужват;

- да водиш жени на помощ на монаси, а на помощ на монахини - мъже;

- да използваш монаси и монахини за придобиване на пари и забогатяване.

15. Старецът е помощник не в бракове и разводи, а в постигане на Спасението.

16. Старецът не е политик и любим познайник на князете на този свят, а верен приятел на Царството Небесно.

17. Старецът не е предсказател и гадател, той е човек, който следва волята Божия, умъдрен от Светия Дух.

18. Старец е не този, който става жертва на тлението, а човек на нетлението.

19. Старец е не този, който става жертва на страсти, а победител на всичко страстно.

20. Старец е не този, който живее изцяло на земята, неговото сърце живее в Небесата.

21. Старец е не този, който величае себе си и налага предписания, а е човек простодушен и благ.

22. Трудно е човек в неведение да определи стойността на скъпоценен камък, трудно е в неведение да прецениш и достойнствата на духовник.

23. Не е лесно да намериш в планината рядък минерал, не е лесно сред многобройните духовници да откриеш истински такъв.

24. Колкото и да се стараем сами да открием най-добрия духовник, изборът ще го направят вместо нас нашите наклонности и страсти.

25. Тъй както сродните неща се привличат, така Бог дава на всяка душа да си има свой подходящ духовник.

26. От добро към още по-добро, от лошо към още по-лошо - в духовния свят трудно ще заобиколиш този закон.

27. Сърцата постоянно търсят да възлюбват други сърца - такива са съкровените духовни отношения по пътя на Спасението.

28. Истинският старец е ценен с плодовете на своя труд, истинският послушник - със своето смирение.

29. Истинският старец не се стреми да демонстрира старчество, истинският послушник не своеволничи.

30. Истинският старец не счита себе си светец, защото той е отдал сърцето си на Бога, истинският послушник не счита себе си за човек с тяло и душа, защото ги е отдал на своя старец.

31. Искаш да си намериш истински старец? Смири се, колкото можеш повече...

32. Кой си е намерил истински послушник? Този, който се е отказал от своята воля.

33. Истинският старец - Христос в плът, истинският послушник - Лазар в гроба.

Кого можем да определим като духовен старец?

В хода на усилната си борба с помислите монахът не може да бъде наречен старец, докато пази у себе си привързаност към своите дела, защото това означава, че все още не се е освободил от робството на този свят. Недобре полираният скъпоценен камък привлича прах и лесно се замърсява.

Огледалото показва образа ясно, без изкривявания, и дава точно отражение на онзи, който се оглежда в него. Монашеското сърце наподобява огледало, когато в него няма друго, освен Бога, и когато той винаги пребивава в съвършена чистота, без никакви помисли.

Подобно сърце е изпълнено със силата на Божествената любов и в него живее Христос. Старец можем да наречем този, който върши всичко със сърце, изпълнено със съвършената Любов.

Pravmir.ru

Превод: Анжела Петрова