17 април 2024, сряда

Преп. Симеон Персидски. Преп. Акакий, еп. Мелитински (Прежд. лит.) (вечерта – Малко повечерие с целия канон на св. Андрей Критски) (Тип. с. 438)
church

Православна мисъл

ЗАЩО ГОСПОД СЕ ВЪЗНЕСЕ НА НЕБЕТО

VuznesenieXr.JPG

И тъй, нашият Господ и Спасител се е възнесъл от земята на небето. А защо се възнесе на небето, защо не остана с нас тук видимо до края на света? Първо, със Своето възнесение от земята на небето Той показа начина и пътя на нашето възхождане от земята към небето. Второ, за да ни изпрати единосъщния и единосилния Дух Светий, Утешителя. Трето, за да приготви място за своите верни последователи.

С възнесението Си на небето Господ ни показа начина и пътя, по който и ние да достигнем там. Той бе пример за нас във всичко: пример на святост, кротост, смирение, незлобие, търпение, непрестанна молитва, безстрастие, всеотдайна любов към Бога и към човеците, безпрекословно послушание към Своя Отец Небесен. Затова Той трябваше да ни послужи за пример и във възхождането на небето. Иначе защо Синът Божий слезе на земята? Нали за да въздигне нас на небето.

И тъй, братя мои, живеейки на земята, старайте се по-често да се издигате към небето с ума и сърцето си - там, където се възнесе нашият Господ и Спасител. Не се привързвайте към нищо на земята, защото земята не ни е родина, а място на странстване, място за борба и подвизи. Не бива земните блага да стават цел на нашия живот. Защото не са предмет на любовта на сърцето ни, а на тялото ни. Старайте се духом да бъдете винаги над всички земни неща. Не потъвайте в тях, не се сливайте с тях, защото потъва и се слива с тях този, който има пристрастие към земното. Сега това пристрастяване към земния живот и неговите удоволствия, а заедно с това и отчуждаването на сърцето от небесното отечество са се усилили много в християните. Те забравят целта на своя живот, забравят християнското си призвание, християнските си задължения, обетите дадени при Кръщението, забравят, че трябва да изпълняват Христовите заповеди през всички дни на своя живот.

Възхождайте, братя мои, възхождайте от земята на небето, в истинското ваше отечество. Гледайте с очите на ума си Възнасящия се. Той прокара и вашия път към небето. Този път, който преди бе непроходим поради въздушния княз - дявола и съпътстващите го духове на злобата, а сега за вярващите в Господа и спазващите заповедите Му стана свободен. По този път вече много християни - подвижници на благочестието са възлезли на небето.

Господ се възнесе от земята на небето, за да ни изпрати единосъщния и единосилен Дух Утешител. За това Сам Господ преди Своите страдания говореше на учениците си така: „Ако не замина (т.е. ако не се възнесе при Отца), Утешителят няма да дойде при вас; ако ли замина, ще ви Го пратя; и Той като дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за съд... и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил" (Йоан. 16:7-8; 14:26). И ето, скоро след Възнесението Си, на Своите ученици и апостоли и на всички от Неговото малко тогава стадо Христово Господ изпрати Божествения Дух, Който изпълни всички тях с необикновени дарования: святост, мъдрост, дар да говорят езици, чиста и пламенна любов, ревност за Божията слава и за спасението на човешките души, мир, радост, дръзновение, безстрастие към всички земни превратности и към всичко земно, любов към небесното. И тъй, приемете Духа Утешител, за да бъде Той с вас вовеки и да ви наставлява на всяка истина. Но помнете, че Иисус Христос, Който се възнесе на небето и изпрати Духа Утешителя, и Сам не се отделя никога от нас по Своето Божество, но е винаги с нас, говорейки на тези, които Го обичат: „Аз съм с вас и никой не е против вас."

И накрая, Господ се възнесе, за да приготви място за Своите последователи на небето. „Отивам да ви приготвя място" (Йоан. 14:2), казва Той на Своите ученици. Виждайки от небето всички духовни подвизи на Своите последователи и оценявайки ги справедливо, Той приготвя като праведен Съдия въздаяние за всички и всеки от нас ще получи своето.

„Който сее скъдно, скъдно и ще пожъне; а който сее щедро, щедро и ще пожъне" (2 Кор. 9:6). „Един е блясъкът на слънцето; друг е блясъкът на месечината, друг е пък на звездите... друга е скотската плът, друга - рибената, друга - птичата... има тела небесни и тела земни, ала друг е блясъкът на небесните и друг на земните" (1 Кор. 15:39-41). Така и на съда - всичко ще бъде оценено по достойнство.

И така, Господ Иисус Христос се възнесе, за да приготви за всеки от нас неговото място, за да ни вземе при Себе Си. „Ще ви взема при Мене Си, за да бъдете и вие, дето съм Аз" (Йоан. 14:3). Нима ни е по-добре на земята, отколкото на небето? О, не, не! Да бъдат далече от нас всички лъжи на този свят. Амин.

Превод от руски: Антон ВЪЖАРОВ (нине монах Светогорец)

„Църковен вестник", бр. 21/1993 г.

 

***

СРОДНИ ТЕМИ:

ЗА БОЖЕСТВЕНОТО ВЪЗНЕСЕНИЕ, митр. ЙЕРОТЕЙ (Влахос)

ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ, Е. Т.