06 октомври 2022, четвъртък

* Св. апостол Тома (Тип. с. 95)
church