29 май 2024, сряда

* Преполовение. Св. прпмчца Теодосия (Тип. с. 465)
church

Website: www.spc.rs

E-mail: [email protected]

~~~~~~~~~~~~~~~

Бележки от изказването на проф. Ивица Живкович (Нишка епархия) за религиозното образование в Сърбия (на Първата Национална конференция на учителите по Религия-Православие, Пловдив-Хисар 28-30 октомври 2012 г., организирана от Св. Синод на БПЦ-БП):

"Ваши Светейшества, Ваши Високопреосвещенства, достопотчени отци, Ваши Превъзходителства, скъпи братя и сестри, дами и господа,

Първо, имаше нужда да се наблегне на духовното измерение на темата, заедно с посоката, представена вчера вечерта от Негово Високопреосвещенство митрополит Гавриил.

Сега съща така има нужда да се предаде известен работен опит от наша страна. 

Това би било пример, който може да следвате, вероятно като вземете предвид някои пропуски, които вие като братска православна държава може да се постараете да избегнете.

Православното образование, наречено Православен катехизис, беше представено в държавната ни училищна система преди единадесет години, след пет десетилетия продължителни искания от страна на Църквата към правителствените институции.

Решението, което беше прието тогава, беше религиозно образование като редовен алтернативно-избираем училищен предмет. Учениците в Сърбия трябва да избират една от следните възможности: Православен катехизис или Гражданско образование.

Това беше един вид компромис. Едно от несъвършенствата на това решение е контрастът между религиозната и гражданската идентичност на младежите. Това схващане за човешкото самоопределяне в действителност е погрешно.

Друг пропуск е определянето на Православния катехизис като конфесионален учебен продмет, а не като универсална концепция за образованието, такова, каквото трябва да бъде.

Откакто предметът е въведен, всички ние се интересуваме от броя групирани ученици, които са избрали Праволсвен катехизис.

Сега съществува друга опасност - да оценяваме успеха на проекта чрез цифри, иползвайки количествени вместо качествени критерии. Приблизително половината от сръбските ученици избират Православен катехизис.

Съществува определено морално въздействие на религиозното образование върху сръбското общество. Може да се дискутира дали то е задоволително или не.

Сърбия последва примера на друга сръбска държава - Република Сръбска. Те имат религиозно образование в училищата шест години повече и то има огромно морално въздействие там. Обществото в Република Сръбска е някакси различно.

Съществува влиятелната либерално-демократична идеология, която се противопоставя на интересите на Църквата. Умишлено използвах думата „идеология", защото реалните ценности на либералната демокрация не противостоят на правото на хората на образование. Българският и сръбският народ си приличат по останките от комунистическото им минало. Съществува определена тенденция да се преследва религията и свободата на хората. Но това е резултат от погрешно разбиране за либералната демокрация и за светските ценности. Светското общество никога не отрича правото на религиозно образование. То не подкрепя религията, но също така не подкрепя и атеизма.

Православният катехизис в Сърбия беше въведен в съответствие с демократичното  управление и светските обществени ценности. Църквата апелираше не за своите собствени права, а за правата на гражданите. Това бяха свободата на изповедание, свободата на съвестта, правото на образование и правата на родителите на образование на децата им  съгласно тяхното собствено изповедание.

Негово Високопреосвещенство митрополит Николай каза, че от нас зависи. Няма съмнение за ползата от религиозното образование в училищата. Когато видим децата да говорят за вярата си, не става въпрос просто за романтичните чувства, които можем да усетим. Словото Божие е доброто семе. Ние не знаем пътищата на Божия промисъл, шансовете и времето, когато то трябва да порасне за доброто на всички.

Така че, всички трябва да се молим. Учителите по Религия също трябва да бъдат насърчавани да се молят. Може би това трябва да бъде следващото ниво на квалификация и кадрово осигуряване по православно религиозно образование за нашето време."

(Съобщението бе изнесено на 29 октомври 2012 г. в гр. Хисар.)

Превод от английски: Пенка Христова