21 май 2024, вторник

* Св. велики царе равноапостолни Константин и Елена (Тип. с. 318, т. 3)
church

† МАКСИМ

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВЪЗЛЮБЕНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

Този е първият поздрав, повтарян през вековете, който ангел Господен казал на жените-мироносици, когато те в ранното утро на Възкресението Христово отишли на гроба Иисусов, но го намерили празен. Там ангелът, слязъл от небето, им казал: „Зная, че търсите разпнатия Иисуса; няма Го тук, Той възкръсна" (Мат. 28:5-6). Ни каменната ограда на гроба, нито печата на Кайафа, нито строгата римска стража опазили Безсмъртния. Като слънце Христос възкръснал из гроба, като умъртвил смъртта, както беше казал: „Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мене, и да умре, ще оживее" (Йоан. 11:25). Изпълнило се пророчеството на Исаия: „Смъртта ще бъде погълната навеки, и ще отрие Господ Бог сълзите от всички лица" (Ис. 25:8). Както и свети апостол Павел казва: „Смъртта биде погълната с победа. Де ти, смърте, жилото? Де ти е, аде, победата?" (1 Кор. 15:54-55). „Христос възкръсна от мъртвите и за умрелите стана начатък" (1 Кор. 15:20). Светата Църква песнослови: „Христос възкръсна от мъртвите, със смърт смъртта победи и за тия, които бяха в гробовете, живот подари".

Като Възкръснал от мъртвите Христос утвърдил живота и Го благословил за преуспяване във вяра, любов, мир, надежда за благоденствено житие на земята и душевно спасение на небето. Затова светата Църква ни призовава в светия празник на Преславното Възкресение Христово - Великден да благодарим и духовно да се веселим, като пеем: „Тоя ден е Господ сътворил, да се зарадваме и да се развеселим в него" (Пс. 117:24).

Ще кажа и аз с думите на апостола: „Радвайте се винаги в Господа, и пак ще кажа, радвайте се"! Всички неоценими драгоценни блага са заедно във Възкресението, богато изразени във възторжения християнски поздрав: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Ще ви поздравя и аз из глубини души с тоя възторжен радостен поздрав: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

На всичката ни духовна челяд в отечеството и извън него отечески честитя пресветлия празник Възкресение Христово с молитвени благопожелания.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Бележка: Словото е произнесено на Възкресение Христово - Пасха в ПКСХ „Св. Александър Невски" на 4 април 2010 година.