15 април 2024, понеделник

Св. апли Аристарх, Пуд и Трофим
church

Сливенска духовна околия


1.гр. Сливен:
- храм "Св. Димитър" – 1831 год.
- храм "Св. Николай Чудотворец" – 1834 год.
- храм "Св. Богородица" – 1896 год
- храм "Св. София" – XIII век
- храм "Св. Троица" – 2003 год.
2. с. Блатец, храм "Св. Св .Кирил и Методий" – 1880 год.
3. с. Драгоданово – храм "Св. Иоан Рилски" – 1900 год.
4. с. Гавраилово – храм "Св. Арх. Михаил" – 1865 год.
5. с. Горно Александрово – храм "Св. Петка" – 1920 г.
6. с. Трапоклово – храм "Св. Петка" – 1873 г.
7. с. Желю войвода – храм "Св. Арх. Михаил" – 1899 г.
8. с. Зимница – храм "Св. Димитър" - 1856 г.
9. с. Чарда - храм "Св. Успение Богородично" – 2008 г.
10. с. Веселиново – храм "Св. Петка" – 1934 г.
11. гр. Кермен – храм "Св. Петка" – 1904 г.
12. с. Николаево – храм "Св .Св. Кирил и Методий"- 1910 г.
13. с. Ковачите – храм "Св. Димитър" – 1875 г.
14. с. Крушаре – храм "Св. Троица" – 1910 г.
15. с. Чокоба - храм "Св. Иоан Рилски" – 2007 г.
16. с. Самуилово – храм "Св. Константин и Елена" – 2009 г.
17. с. Чинтулово – храм "Св. Илия" - 2000 г.
18. с. Речица – храм "Св. Троица" – 1924 г.
19. с. Селиминово – храм "Св. Възнесение Господне" – 1904 г.
20. с. Скобелево – храм "Св. Богородица" – 1927 г.
21. гр. Стралджа – храм "Св. Архангел Михаил" – 1857 г.
22. с. Атолово – храм "Св. Димитър" – 1933г.
23. с. Лозенец – храм "Св. Димитър" – 1945 г.
24. с. Тополчане – храм "Св. Димитър" - 1914 г.
25. с. Калояново – храм "С в. Богородица" – 1928 г.
26. с. Бяла – храм "Св. Троица" – 1922 г.
27. с. Голямо Чочовен - храм " Св. Георги" – 2000 г.
28. с. Камен – храм "Св. Георги" – 2007 г.
29. с. Малко Чочовен – храм "Св. ап. Петър и Павел"- 2009 г.
30. с. Злати войвода – храм "Св. Илия" – 2009 г.
31. с. Мечкарево – храм "Св. Рождество Христово" – 2009 г.
32. с. Градско – храм "Св. Неделя" - 2009 г.
33. с. Глушник – храм "Св. Иоан Кръстител" - 2009 г.
34. с. Бозаджий – няма храм
35. с. Гергевец – няма храм
36. с. Въглен – няма храм
37. с. Сотиря – няма храм
38. с. Бинкос -няма храм
39. с. Новачево – няма храм
40. с. Панаретовци – няма храм
41. с. Глуфишево – няма храм
42. с. Боров дол – няма храм
43. с. Жълт бряг – няма храм
44. с. Бяла паланка – няма храм

Общо: 37 храма

КОТЕЛСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ


1. гр. Котел:
- храм "Св. Троица" – 1871 г.
-  храм "Св. Петър и Павел" – 1833 г.
2. с. Градец – храм "Св. Илия" – 1830 г.
3. с. Ичера – храм "Св. Димитър" – 1845 г.
4. с. Жеравна – храм "Св. Николай" – 1833 г.
5. с. Нейково – храм "Св. Троица" – 1863 г.
6. с. Раково – храм "Св. Петър и Павел" -1897 г.
7. с. Тича – храм "Св. Илия" – 1820 г.
8. с. Медвен – храм "Св. Марина" -1882 г.
9. с. Катунище – храм "Св. Троица" – 1874 г.
10. с. Мокрен – храм "Св. Атанасий" - 1899 г.
11. с. Бероново – няма храм
12. с. Садово – няма храм
13. с. Седларево – няма храм
14. с. Братан – няма храм
15. с. Соколарци – няма храм
16. с. Ябланово – няма храм
17. с. Пъдарево – няма храм
18. с. Остра могила – няма храм
19. с. Топузово – няма храм
20. с. Малко селло – няма храм
21. с. Орлово – няма храм.

Общо: 11 храма

КАРНОБАТСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ


1. гр. Карнобат – храм "Св. Иоан Богослов" – 1880 г.
2. с. Аспарухово – храм "Св. Св. Кирил и Методий" – 1884 г.
3. с. Сърнево – храм "Св. Богородица" 1903 г.
4. с. Крушево – храм " Св. Арх. Михаил" – 1903 г.
5. с. Добриново – храм "Св. Димитър" – 1879 г.
6. с. Сан Стефано – храм "Св. Арх. Михаил" – 1870 г.
7. с. Тас Тепе – храм "Св. Кирил и Методий" – 1893 г.
8. с. Екзарх Антимово – храм "Св. Димитър" - 1894 г.
9. с. Искра – храм "Св. Св. Кирил и Методий" - 1880 г.
10. с. Костен – храм "Св. Арх. Михаил" – 1857 г.
11. с. Крумово градище – храм "Св. Арх. Михаил" 1938 г.
12. с. Железник – храм "Св. Иоан Рилски" – 1939 г.
13. с. Лозарево – храм "Св. Димитър"  - 1880 г.
14. с. Невестино – храм "Св. Георги" – 1880 г.
15. с. Маленово – храм "Св. Богородица" – 1900 г.
16. с. Подвис – храм "Св. Теодор Стратилат" – 1882 г.
17. гр. Сунгурларе – храм "Св. Арх. Михаил" - 1924 г.
18. с. Славянци – храм " Св. Димитър" - 1889 г.
19. с. Хаджиите – храм "Св. Богородица" – 1936 г.
20. с. Житосвят – храм "Св. Иоан Предтеча" – 1936 г.
21. с. Черково – храм "Св. Иоан Богослов" - 1903 г.
22. с. Орлинци - храм "Св. Петка" – 1927 г.
23. гр. Айтос – храм "Св. Димитър" – 1884 г.
24. с. Вресово – храм "Св. Параскева" – 1910 г.
25. с. Караново – храм "Св. Арх. Михаил" – 1892
26. с. Кръстина – храм "Св. Св. Кирил и Методий" – 1927 г.
27. с Равнец – храм "Св. Арх. Михаил" – 2008 г.
28. с. Люляково – храм "Св. Богородица" – 1957 г.
29. с. Пещерско - храм "Св. прор. Илия" – 2008 г.
30. с. Завет – храм "Св. Петка" – 2006 г.
31. с. Преображенци – храм "Св. Константин и Елена" – 1896 г.
32. с. Тополица - храм "Св. Димитър" – 1884 г.
33. с. Драганци - храм "Св. Илия" – 1996 г.
34. с. Раклица – храм "Св. Богородица" – 2001 г.
35. с. Пирне – храм " Св. Атанасий" – 2008 г.
36. с. Съдиево – храм "Св. Богородица" – 2007 г.
37. с. Лясково – храм "Св. Арх. Михаил" – 2007 г.
38. с. Дъскотна – храм "Св. Богородица" - 2007 г.
39. с. Есен – храм "Св. Троица" – 2009 г.
40. с. Везенково – храм "Св. Марина" – 2009 г.
41. с. Винарско – храм "Св. Георги" – 2007 г.
42. с. Церковски – храм "Св. Възнесение Господне" – 2009 г.
43. с. Дъбовица – няма храм
44. с. Грозден – няма храм
45. с. Вълчин – няма храм
46. с. Климаш – няма храм
47. с. Ведрово – няма храм
48. с. Съединение – няма храм
49. с. Лозица – няма храм
50. с. Терзийско – няма храм
51. с. Черница – няма храм
52. с. Манолич – няма храм
53. с. Босилково – няма храм
54. с. Камчия – няма храм
55. с. Горово – няма храм
56. с. Велислав – няма храм
57. с. Чубра – няма храм
58. с. Огнен - няма храм
59. с. Прилеп – няма храм
60. с. Скала – няма храм
61. с. Каменска – няма храм
62. с. Зимен – няма храм
63. с. Глумче – няма храм
64. с. Венец – няма храм
65. с. Козаре – няма храм
66. с. Детелина – няма храм
67. с. Смолник – няма храм
68. с. Сигмен – няма храм
69. с. Кликач- няма храм
70. с. Драгово – няма храм
71. с. Деветинци – няма храм
72. с. Мъдрино – няма храм
73. с. Соколово – няма храм
74. с. Деветак – няма храм
75. с. Карагеоргиево – няма храм
76. с. Мъглен – няма храм
77. с. Малка поляна – няма храм
78. с. Раклиново – няма храм
79. с. Черна могила – няма храм
80. с. Поляново – няма храм
81. с. Чукарка – няма храм
82. с. Зетево – няма храм
83. с. Черноград – няма храм
84. с. Дрянковец – няма храм
85. с. Руен – няма храм
86. с. Добромир – няма храм
87. с. Билка – няма храм
88. с. Планиница – няма храм
89. с. Вишна – няма храм
90. с. Снежа – няма храм
91. с. Трънак – няма храм
92. с. Каравелово – няма храм
93. с. Дропла – няма храм
94. с. Ясеново – няма храм
95. с. Струя – няма храм
96. с. Соколец – няма храм
97. с. Рупча – няма храм
98. с. Заимчево – няма храм
99. с. Ръжица – няма храм
100. с. Речица – няма храм
101. с. Каменяк – няма храм
102. с. Топчийско – няма храм
103. с. Зайчар – няма храм
104. с. Средна – няма храм
105. с. Средна могила – няма храм
106. с. Череша – няма храм
107. с. Мрежичко – няма храм
108. с. Листец – няма храм
109. с. Припек – няма храм
110. с. Шиварово – няма храм
111. с. Сини рит – няма храм
112. с. Подгорец – няма храм
113. с. Разбойна – няма храм
114. с. Ябълчево – няма храм
115. с. Рожден – няма храм
116. с. Снягово – няма храм
117. с. Рудина – няма храм
118. с. Добра – няма храм
119. с. Добра поляна – няма храм
120. с. Скалак - - няма храм
121. с. Пчелин – няма храм

Общо: 42 храма

Бургаска духовна околия


1. гр. Бургас:
- храм "Св Св. Кирил и Методий" - 1907 г.
- храм "Св. Богородица" – 1875 г.
- храм "Св. Иоан Рилски" - 1934 г.
-  храм "Св. Атанасий" – 1888 г.
- храм "Св. Троица" – 1915 г
2. с. Банево – храм "Св. Троица" – 2007 г.
3. с. Брястовец – храм "Св. Атанасий" – 1870 г.
4. с. Изворище – храм "Св. Иоан рилски" - 2003 г.
5. с. Черно море – храм "Св. Иоан Рилски" – 2007 г.
6. с. Веселие – храм "Св. Илия" – 1911 г.
7. с. Ясна поляна – храм "Св. Богородица" – 1869 г
8. гр. Приморско – храм "Св. Св. Кирил и Методий" – 1930 г.
9. с. Дебелт – храм "Св. Троица" – 1872 г.
10. с. Тръстиково – "Св. Димитър" – 1879 .
11. с. Зидарово – храм "Св. Георги" – 1858 г.
12. с. Присад – храм "Св. Троица" – 1908 г.
13. с. Габър – храм "Св. Троица" – 1889 г.
14. с. Извор – храм "Св. Троица" – 1893 г.
15. с. Димчево - храм "Св. Троица" - 2007 г.
16. с. Индже войвода – храм "Св. Илия" -1890 г.
17. с. Вършило – храм "Св. Богородица" – 1882 г.
18. гр. Камено – храм "Св. Георги" – 1877 г.
19 с. гр. Българово – храм "Св. Атанасий" – 1865 г.
20 с. Ново Паничарево – храм "Св. Троица" -1885 г.
21. с. Крушовец – храм "Св. Атанасий" – 1886 г.
22. с. Росен – храм "Св. Георги" – 1882 г.
23. с. Маринка – храм "Св. Дух" – 1919 г.
24 с. Равна гора – храм "Св. Богородица" – 1919 г.
25. с. Русокастро – храм "Св. Богородица" – 1902 г.
26. с. Желязово – храм "Св. Димитър" – 1941 г.
27. с. Ливада – храм "Св. Богородица" – 1878 г.
28. с. Черноморец – храм "Св. Николай" – 1860 г.
29. с. Равадиново – храм "Св. Троица" – 2006 г.
30. гр. Созопол – храм "Св. Георги" - 1860 г.
31. с. Трояново - храм "Св. Николай" – 1885 г.
32. с. Черни връх – храм "Св. Симеон Стълпник" – 1938 г.
33. с . Константиново - храм "Св Константин и Елена" - 2002 г.
34. с. Полски извор – храм "Св. Петка" - 2007 г.
35 с. Братово – храм "Св. Рождество Богородично" - 2007 г.
36. с. Долно езерово – храм "Рождество Богородично" – 2007 г.
37 с. Ветрен – храм "Св. Възнесение Господне" – 2007 г.
38 с. Горно езерово – параклис "Св. Петка" – 1936 г.
39. с. Рудник "- храм "Св. Петка" – 2006 г.
40. с. Сарафово – храм "Св. Николай" – 2000 г.
41. с. Кошарица – храм "Св. Иоан Рилски" – 2001 г.
42. с. Твърдица – храм "Св.Рождество Богородично" – 2008 г.
43. гр. Поморие:
 - храм "Св. Богородица" – 1884 г.
 - храм "Св. Преображение" – 1848 г.
44. с. Баня – храм "Св. Илия" – 1769 г.
45. с. Емона – храм "Св. Димитър" – 2005 г.
46. с. Бата – храм "Св. Троица" – 1909 г.
47. с. Порой – храм "Св. Димитър" – 2009 г.
48. с. Горица – храм "Св. Арх. Михаил" – 1856 г. Уебсайт: www.budiveren.com
49. с. Просеник – храм "Св. Възнесение Господне" -1940 г.
50. с. Страцин – храм "Св. Атанасий Велики" -1937 г.
51. с. Голица – храм "Св. Димитър" – 1869 г.
52. гр. Каблешково – храм "Св. Димитър" -1869 г.
53. с. Александрово – храм "Св. Троица" -2008 г.
54. с. Медово – храм "Св. Никола" – 1870 г.
55. с. Каменар  - "Св. Параскева" – 1871 г.
56. с. Козичено – храм "Св. Параскева" – 1848 г.
57. с. Паницово - храм "Св. Троица" – 2009 г.
58. гр. Св. Влас – храм "Св. Атанасий Велики" – 1865 г.
59. гр. Несебър – храм "Св. Богородица" – 1873 г.
60. гр. Обзор – храм "Св. Иоан Предтеча" – 1905 г.
61. с. Приселци – параклис "Св. Димитър" – 2001 г.
62. с. Раковсково – параклис "Св. Константин и Елена" – 2002 г.
63. с. Оризаре – храм "Св. Параскева" – 1869 г.
64. с. Равда – храм "Св. Иоан Предтеча" -1884 г.
65. с. Тънково – храм "Св. Параскева" – 2005 г.
66. с. Ахелой – храм "Св. Възнесение Господне" – 2005 г.
67. с. Лъка – храм "Св. Св. Константин и Елена" – 2006 г.
68. гр. Средец:
 - храм "Св. Всех Святих" -1858 г.
 - храм "Св. Богородица" – 2008 г.
69. с. Богданово – храм "Св.Константин и Елена" -1866 г.
70. с. Варовник – храм "Св. Възнесение Господне" – 1900
71. с. Росеново – храм " Св. Св. Кирил и Методий" – 2000 г.
72. с. Пънчево – храм "Св. Троица" – 1999 г.
73. с. Голямо Буково – храм "Св. Богородица" – 1883 г.
74. с. Светлина – храм "Св. Димитър" – 1869 г.
75. с. Загорци – храм "Св. Възнесение Господне" – 1908 г.
76. с. Суходол – храм "Св. Иоан Рилски" – 1874 г.
77. с. Драчево – храм "Св. Богородица" – 1903 г.
78. с. Дюлево – храм "Св. Богородица" – 1890 г.
79. с. Кирово – храм "Св. Димитър" – 1883 г.
80. с. Белеврен – храм "Св. Троица" – 1904 г.
81. с. Граничар – храм "Св. Кирил и Методий" -1903 г.
82. с. Долно Ябълково – храм "Св. Богородица" – 1892 г.
83. с. Горно Ябълково – храм "Св. Илия" -1893 г.
84. с. Момина църква – храм "Св. Петка" – 1892 г.
85. с. Проход – храм "Св. Богородица" – 1884 г.
86. с. Бистрец – храм "Св. Богородица" – 1885 г.
87. с. Белила – храм "Св. Георги" – 1900 г.
88. с. Драка – храм "Св. Арх. Михаил" – 1879 г.
89. с. Факия – храм "Св. Димитър" -1884 г.
90. с. Сливово – храм "Св. Богородица"- 1881 г.
91. с. Вълчаново  храм "Св. Богородица" - 1844 г.
92. с. Винарско – няма храм
93. с. Свобода – няма храм
94. с. Вратица – няма храм
95. с. Малина – няма храм
96. с. Гранитец – няма храм
97. с. Тракийци – няма храм
98. с. Миролюбово – няма храм
99. с. Драганово – няма храм
100. с. Лозово – няма храм
101. с. Крайморие – храм "Св. Пимен Зографски" в строеж
102. с. Косовец – няма храм
103. с. Гълъбец – няма храм
104. с. Габерово – няма храм
105. с. Белодол – няма храм
106. с. Дъбник – няма храм
107. с. Гюльовци – няма храм
108. с. Козница – няма храм
109. с. Булаир – няма храм
110. с. Раков дол – няма храм
111. с. Атия – храм "Св. Мина"

Общо: 98 храма

МАЛКО ТЪРНОВСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ


1. гр. Ахтопол – храм "Св. Възнесение Господне" – 1879 г
2. с. Синеморец – храм " Св. Иоан Предтеча" – 1894 г.
3. с. Резово – храм "Св. Иоан Кръстител" – 2002 г.
4. с. Бродилово – храм "Св. Пантелеимон" – 1909
5. с. Варвара – храм "Св. Варвара" – 2006 г.
6. с. Кости – храм "Св. Кирил и Методий" – 1909 г.
7. с. Българи – храм "Св. Константин и Елена" -1911 г.
8. с. Велика – храм "Св. Илия"- 1934 г.
9. с. Писменово - храм "Св. Богородица" – 1925 г.
10. с. Фазаново – храм "Св. Марина" – 2001 г.
11. с. Китен – храм "Св. възнесение Господне" -1995 г.
12. с. Лозенец – храм "Св. Георги" – 1999 г.
13. с. Изгрев – храм "Св. Марина" – 2001 г.
14. с. Граматиково – храм "Св. 40 мъченици" -1880 г.
15. с. Визица – храм "Св. Троица"- 1856 г.
16. с. Кондолово – храм "Св. Георги" – 1875 г.
17. с. Звездец – храм "Св. Атанасий" – 1844 г.
18. с. Бръшлян – храм "Св. Димитър" – 1854 г.
19. с. Бяла вода – храм "Св. Илия" – 1863 г.
20. с. Евренезово – храм "Св. Троица"- 1926 г.
21. с. Младежко – храм "Св. Богородица" -1999 г.
22. с. Стоилово – храм "Св. Илия" – 1841 г.
23. с. Заберново – храм "Св. Лука" – 1805 г.
24. с. Калово – храм "Св. Георги" – 1860 г.
25. с. Сливарово – храм "Св. Пантелеймон" – 1875 г.
26. с. Близнак – параклис "Св. Богородица" – 1999 г.
27. гр. Малко Търново – храм "Св. Богородица" – 1889 г.
28. гр. Царево: 
- храм "Св. Цар Борис" – 1935 г.
- храм "Св. Богородица" – 1867 г.

Общо: 29 храма

ЯМБОЛСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ


1. гр. Ямбол: 
- храм "Св. Николай" – 1926 г.
- храм "Св. Георги" – 1737 г.
- храм "Св. Троица" – 1863 г.
2. с. Александрово – храм "Св. Димитър" – 1882 г.
3. с. Борисово – храм "Св. Димитър" – 1894 г.
4. с. Стройно – храм "Св. Илия" – 1908 г.
5. с. Ботево – храм "Св. Богородица" – 1892 г.
6. с. Меден кладенец – храм "Св. Петка" -1926 г.
7. с. Бояджик – храм "Св. Димитър" – 1892 г.
8. с. Бояново – храм "Св. Троица" – 1896 г.
9. с. Воденичане – храм "Св. Атанасий" – 1905 г.
10. с. Палаузово – храм "Св. Петка" – 1900 г.
11. с. Войника – храм "Св. Богородица" – 11925 г.
12. с. Тамарино – храм "Св. София" – 1925 г.
13. с. Инзово – храм "Св. Троица" – 1938 г.
14. с. Видинци – храм "Св. Димитър" – 1890 г.
15. с. Гълъбинци – храм "Св. Арх. Михаил" – 1906 г.
16. с. Златаре – храм "Св. Възнесение Господне" -1886 г.
17. с. Роза – храм "Св. Петка" – 1892 г.
18. с. Джинот – храм "Св. Богородица" – 1935 г.
19. с. Чарган – храм "Св. Въздв. Креста" – 1927 г.
20. с. Зорница – храм "Св. Богородица" – 1898 г.
21. с. Иричеково – храм "Св. Димитър" – 2007 г.
22. с. Търнава – храм "Св. Богородица" – 2007 г.
23. с. Каравелово – храм "Св. Св. Кирил и Методий" – 1915 г.
24. с. Сламино – храм "Св. Иоан Рилски" – 1929 г.
25. с. Кукорево – храм "Св. Димитър" – 1892 г.
26. с. Маломир – храм "Св. Богородица" – 1890 г.
27. с. Коневец – храм "Св. Възнесение Господне" – 1928 г.
28. с. Миладиновци – храм "Св. Св. Кирил и Методий" – 1895 г.
29. с. Крумово – храм "Св. Иоан Рилски" – 1896 г.
30. с. Недялско – храм "Св. Троица" – 1874 г.
31. с. Люлин – храм "Св. Възнесение Господне" – 1857 г.
32. с. Победа – храм "Св. Св. Кирил и Методий" – 1922 г.
33. с. Калчево – храм "Св. Петка" – 1923 г.
34. с. Поляна – храм "Св. Арх. Михаил" – 1857 г.
35. с. Денница – храм "Св. Илия" – 1934 г.
36. с. Правдино – храм "Св. Арх. Михаил" – 1912 г.
37. с. Първенец – храм "Св. Георги" – 1856 г.
38. с. Богорово – храм "Св. Арх. Михаил" – 1912 г.
39. с. Каменец – храм "Св. Георги" – 1895 г.
40. с. Тенево – храм "Св. Константин и Елена" – 1895 г.
41. с. Ханово – храм "Св. Георги" – 1943 г.
42. с. Окоп – храм "Св. Св. Кирил и Методий" – 1936 г.
43. с. Челник – храм "Св. Арх. Михаил" -2005 г.
44. с. Оман – храм "Св. Възнесение Господне" -1897 г.
45. с. Синьо камъне – храм "Св. Иоан Богослов" – 1925 г.
46. с. Кубадин – храм "Св. Троица" – 1870 г.
47. с. Безмер – храм "Св. София" – 1934 г.
48. с. Могила – храм "Св. Богородица" – 2006 г.
49. с. Болярско – храм "Св. Богородица" – 2008 г.
50. с. Асеново – храм "Св. Димитър" – 2005 г.
51. с. Хаджи Димитрово – храм "Св. Георги" – в строеж
52. с. Завой – храм "Св. Богородица" – в строеж
53. с. Дражево – храм "Св. Илия" – в строеж.
54. с. Межда – няма храм
55. с. Кабиле – няма храм
56. с. Савино – няма храм
57. с. Стара река – няма храм
58. с. Симеоново – няма храм
59. с. Робово – няма храм
60. с. Козарево – няма храм
61. с. Саранско – няма храм
62. с. Леярово – няма храм
63. с. Радойново – няма храм
64. с. Дряново – няма храм
65. с. Драма – няма храм

Общо: 52 храма

ТОПОЛОВГРАДСКА ДУХ. ОКОЛИЯ


1. гр. Болярово – храм "Св. Димитър" - 1887 г.
2. с. Ружица – храм "Св. Константин и Елена" - 1883 г.
3. с. Воден – храм "Св. Георги" – 1841 г.
4. с. Генерал Тошево – храм "Св. Арх. Михаил" – 1848 г.
5. с. Каменна река - храм "Св. Възнесение Господне" – 1891 г.
6. с. Вълча поляна – храм "Св. Димитър"- 1937 г.
7. с. Голямо Крушево – храм "Св. Богородица" – 1889 г.
8. с. Голям манастир – храм "Св. Богородица" – 1893 г.
9. с. Горска поляна – храм "Св.Илия" – 1929 г.
10. с. Странджа – храм "Св. Богородица" – 1914 г.
11. с. Полски градец – храм "Св. Иоан Рилски" – 1874 г.
12. с. Гранитово – храм "Св. Арх. Михаил" – 1850 г.
13. с. Добрич – храм "Св. Димитър" – 1891 г.
14. с. Златиница – храм "Св. Константин и Елена" – 1931 г.
15. с. Трънково – храм "Св. Арх. Михаил" – 1934 г.
16. гр. Елхово – храм "Св. Димитър" – 1874 г.
17. с. Пчела – храм "Св. Димитър" – 1932 г.
18. с. Кирилово – храм "Св. Богородица" – 1855 г.
19. с. Жребино – храм "Св. Арх. Михаил" – 1890 г.
20. с. Радовец – храм "Св. Константин и Елена" - 1933 г.
21. с. Княжево – храм "Св. Димитър" – 1849 г.
22. с. Раздел – храм "Св. Троица" – 2007 г.
23. с. Лесово – храм "Св. Живоприемни Източник" - 1898 г.
24. с. Малък манастир – храм "Св. Георги" – 1876 г.
25. с. Чукарово – храм "Св. Богородица" – 1871 г.
26. с. Чернозем – храм "Св. Богородица" – 1858 г.
27. с. Мамарчево – храм "Св. Богородица" – 1926 г.
28. с. Малко Шарково – храм "Св. Иоан Кръстител" – 1881 г.
29. с. Мелница - храм "Св. Георги" – 1846 г.
30. с. Мрамор – храм "Св. Арх. Михаил" – 1872 г.
31. с. К. Петко войвода – храм "Св. Живоприемни Източник" – 1866 г.
32. с. Овчи кладенец – храм "Св. Иоан Богослов" - 2007 г.
33. с. Орешник – храм "Св. Параскева" - неизвестно
34. с. Попово – храм "Св. Георги" - 2005 г.
35. с. Дъбово – храм "Св. Илия" – 1887 г.
36. с. Светлина – храм "Св. Богородица" – 1879 г.
37. с. Синапово – храм "Св. Илия" – 1834 г.
38. с. Скалица – храм "Св. Георги" – 1857 г.
39. с. Срем – храм "Св. възнесение Господне" – 1850 г.
40. с. Стефан Караджово – храм "Св. Богородица" – 1836 г.
41. с. Камен връх – храм "Св. Атанасий" – 1871 г.
42. с. Доброселец – храм "Св. Петка" – 1922
43. с. Устрем – храм "Св. Димитър" – 1922 г.
44. с. Планиново – храм "Св. Кирил и Методий" – 1933 г.
45. с. Хлябово – храм "Св. Георги" – 1849 г.
46. с. Голямо Шарково – храм "Св. Богородица" – 1881 г.
47. с. Орлов дол – храм "Св. Димитър" – 1838 г.
48. гр. Тополовград: 
- храм "Св. Богородица" – 1937 г.
 - храм "Св. Георги" – неизвестно
- храм "Св. Илия" – 1885 г.
49. с. Владимирово – няма храм
50. с. Изгрев – храм "Св. Димитър" в строеж
51. с. Голям дервент – няма храм
52. с. Малко Кирилово – няма храм
53. с. Лалково – няма храм
54. с. Славейково – няма храм
55. с. Крайново – няма храм
56. с. Вълчи извор – няма храм
57. с. Ситово – няма храм
58. с. Маца – няма храм
59. с. Овчарци – няма храм
60. с. Маломирово – няма храм
61. с. Иглика – храм "Св. Богородица" - 2008 г.

Общо: 51 храма