14 юли 2024, неделя

† 3 Неделя след Петдесетница – на св. Отци от 6-те Вселенски събори. Събор на светите Доростолски мъченици. Св. ап. Акила. Преп. Никодим Светогорец. Гл. 2, утр. ев. 3, ап. Тит. 3:8-15 (с. 520), лит. ев. Мт 5:14-19 (с. 356) (Тип. с. 370); 3 Неделя – ап. Рим. 5:1-10 (с. 85), ев. Мт 6:22-33 (с. 54); [Доростолски мъченици – ап. Деян.12:1-11 (с. 485), ев. Ин 15:17-16:2 (с. 329)]
church

ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО РОЖДЕСТВЕНСКО ПОСЛАНИЕ

"Ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци; защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ" (Лука 2:10-11)

Възлюбени в Господа чеда на светата ни Църква,

Днес е ден на радост! На онази неизказана радост, за която някога Ангелът Господен благовести на витлеемските пастири, а чрез тях и на цялото човечество: "Роди ни се Спасител, Който е Христос Господ" (срв. Лука 2:17). До край земя отекват днес думите на божествения евангелист: "Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен" (Иоан 3:16). И радостта ни е светла и възвишена, когато цялата вселена се оглася от неземната, нечувана новина: ­ Бог се роди! Днес Църквата тържествува и в радостта си призовава всички: "Христос се ражда - славете Го! Христос слиза от небесата -­ посрещнете Го! Христос е на земята -­ възнесете се!" (Катавасии на Рождество Христово).

Чуден е този ден ­ ден първи от "благоприятната Господня година" (Лука 4:19); ден, в който се изпълнява великата тайна на благочестието: когато "Бог се яви в плът, засвидетелствуван бе от Духа, показа се на Ангели, проповядван биде на народи" (1 Тим. 3:16). И нищо, и никога не е можело да помрачи тази радост и това ликуване, защото днес в света на мрака и безнадеждността идват Светлината и Надеждата, защото против греха и смъртта се възправя Самата Праведност и Самият Живот, защото лъжата на "поднебесните духове на злобата" (Еф. 6:12) е властно победена от Самата Истина. И вече няма от какво да се боим, защото "с нас е Бог" (Ис. 8:10). Затова днес Църквата пее в радостта си: "Твоето Рождество, Христе, Боже наш, озари света със светлината на познанието" (Тропар, гл. 4).

В преславния ден на Рождество Христово се извършва събитието, очаквано векове наред от потомците на ветхия Адам, на които Сам Бог беше обещал да ги избави от властта на злото и на смъртта (срв. Бит. 3:15). И ето че Бог, Който е "Бог верен" (Втор. 7:9) и у Когото "няма да остане безсилна ни една дума" (Лука 1:37), "заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Светия Дух и Дева Мария и стана човек" (Символ на вярата). В Христос, Новия Адам, синовете човешки отново могат да бъдат синове Божии. В Христос, Когото пророците предричаха и Когото светът чакаше с най-съкровената своя надежда, се извърши изкуплението и спасението на човешкия род, в Христос даром ни бе дадена възможността да придобием "светост" и "живот вечен" (Рим. 6:22). Затова нека днес се радваме, нека благодарим и да възпеем лежащия във витлеемските ясли Богомладенец, в Когото отвека "имаше живот" (Иоан 1:4), Който "ни даде светлина и разум, да познаем истиннаго Бога" (1 Иоан. 5:20) и от Когото ние даром приехме "благодат въз благодат" (Иоан 1:16).

Христовото Рождество е влизане на вечността във времето, на нетлението в тленната човешка природа, на живота в царството на смъртта. То носи обнова и спасение за цялото творение и лично на всеки от нас. То е пълновластна изява на Божията любов към света и човека, непомръкваща надежда за обезнадеждените и вяра за обезверените. Христос идва при нас, влиза в живота на собственото Си творение и в пълнотата на човешката природа, та да изкупи всички от властта на мрака и отчаянието и да ни посочи път към живот. В света, който отвека "лежи в злото" (1 Иоан. 5:19), Той идва със Своя вечен мир, за да се възцари в сърцата на всички онези, които Го приемат с вяра и Които изберат да следват Неговия завет. В Него ги няма нито принудата, нито неправдата. Той желае онези, които Го следват ­ да Го следват свободно и с радост да вървят подир Него, водени единствено от любовта си към Бога и към ближните. Такъв е замисълът на божествената Му справедливост. А отговорът, който Той чака от нас, е отговорът на нашите сърца: "Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене" (Пс. 50:12). И тези, които пребъдват в Него и в Неговите заповеди, вече принасят своите достойни плодове, защото са "чисти" чрез проповядваното от Него слово (Иоан 15:3).

Братя и сестри,

Христос се роди, за да живеем ние, за да имаме живот, при това "живот в изобилие" (Иоан 10:10). Затова нека днес заедно с ангелското войнство кажем в умовете и сърцата си: "Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение!" (Лука 2:14). Нека осъзнаем високото си синовно достойнство, което ни е дарувано от нашия Господ Иисус Христос, и да бъдем "синове на светлината" (Иоан 12:36), нежели на тъмнината! Нека изпълваме сърцата си с радост, а дните си с добродетел, така че в края на земните си дни да кажем заедно с апостола: "С добрия подвиг се подвизах, пътя свърших, вярата опазих" (2 Тим. 4:7). Да имаме за пътеводна звезда в земния си път Родилия се днес Богочовек и се уподобим на Неговата безгранична любов, божествено смирение и вярност, и послушание към Божията свята воля, та да заслужим венеца на нетлението!

Поздравяваме всички наши духовни чеда в пределите на Родината и извън нея със светлия празник на Христовото Рождество.

Благодатта и мирът на Родилия се днес Богомладенец и радостта в Светия Дух да бъдат с всички вас! Амин.

Честито и благословено Рождество Христово!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД

† МАКСИМ

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ И МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ

ЧЛЕНОВЕ НА СВ. СИНОД:

† Врачански митрополит КАЛИНИК

† Сливенски митрополит ЙОАНИКИЙ

† Видински митрополит ДОМЕТИАН

† Варненски и Великопреславски митрополит КИРИЛ

† На САЩ, Канада и Австралия митрополит ЙОСИФ

† Западно- и Средноевропейски митрополит СИМЕОН

† Великотърновски митрополит ГРИГОРИЙ

† Русенски митрополит НЕОФИТ

† Неврокопски митрополит НАТАНАИЛ

† Плевенски митрополит ИГНАТИЙ

† Старозагорски митрополит ГАЛАКТИОН

† Ловчански митрополит ГАВРИИЛ

† Пловдивски митрополит НИКОЛАЙ

† Доростолски митрополит АМВРОСИЙ