29 май 2024, сряда

* Преполовение. Св. прпмчца Теодосия (Тип. с. 465)
church