29 май 2024, сряда

* Преполовение. Св. прпмчца Теодосия (Тип. с. 465)
church

ВАШИ ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВА

И ПРЕОСВЕЩЕНСТВА, ЧЕСТНИ ОТЦИ,

ВЪЗЛЮБЕНИ В ГОСПОДА БРАТЯ И СЕСТРИ,

Приветстваме вас, които без да жалите средства, време и сили, дойдохте тук от всички кътчета на скъпото ни Отечество, за да се включим съборно в Националното литийно шествие с молебен и концерт под наслов „Образование за духа и доброто бъдеще на нашите деца". Тази всенародна проява се организира от светата ни Църква като израз на любовта и грижата ни за бъдещите поколения на България, тъй като помним и желаем да изпълним думите на Спасителя: „Оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене, защото на такива е царството небесно" (Мат. 19:14).

И тъй като задълбочаващата се ценностна криза се отразява особено тежко върху най-малките членове на съвременното ни общество, ние сме се събрали, за да призовем всички отговорни институции да предприемат съвместни и незабавни мерки, чрез които да помогнем на децата да се укрепят в доброто и да имат спокоен, смислен и благословен живот.

Българската православна църква винаги е стояла и стои с народа си и нейните цели винаги са съвпадали и съвпадат с неговите най-висши стремления - свободата и добруването на всички, достойното и мирно съществуване, държавната стабилност и духовната сила на нацията. През епохата на Възраждането българското училище бе създадено от Църквата и в него тя учеше подрастващите поколения да познават своята вяра, род и език, но също така ги обучаваше и в областта на точните, естествени, философски и обществени науки, както и в усвояването на чужди езици. Така нареченото „светско училище" е рожба на Църквата в лицето на нейния виден духовник и учен-енциклопедист йеромонах Неофит Рилски, който през 1835 г. основава в Габрово първото светско училище у нас. Църквата неизменно се е трудела за това българските деца да растат добродетелни и да придобиват цялостно познание за света, тя никога не е противопоставяла вероучението на останалите учебни предмети, но винаги е смятала и сега е убедена, че те хармонично се допълват.

По същия начин днес, когато светското училище е това, което се грижи за общото образование на всички деца в България, то следва да им даде възможността в задължителната си подготовка да се запознават задълбочено както с въпросите на светските дисциплини, така и с основите на вярата и морала при съблюдаване на семейната и религиозна идентичност на учениците. Така например, ако православното неделно училище има за цел да въведе детето в практикуването на православната вяра, общообразователното училище е призвано да го подпомогне в опознаването на светото Православие с неговото богато учение, история и нравственост, които са основополагаща и органична част от родната ни култура.

Именно затова призоваваме българската държава мъдро и отговорно да изпълни дълга си пред бъдещите поколения, като чуе гласа ни и възприеме предложенията ни за съвместна работа по този националнозначим въпрос. Вярваме, че призивът на св. ни Църква ще бъде чут и че всички заедно ще се посветим на тази водеща пред нацията ни задача и няма да спрем дотогава, докато не я изпълним!

Благодарим на всички вас, че дойдохте от близо и далеч в българската престолнина София, украсена с името на Божията Премъдрост. Молитвено благопожелаваме Бог да ви дари здраве, мъдрост и сили и да отнесете в сърцата си пламъка на общото ни дело. Молим Всеподателя Бога да бъде то увенчано с успешен завършек за полза и спасение на целия ни народ.

С нами Бог!

Амин.

София, 24 септември 2010 г.