26 май 2024, неделя

† 4 Неделя след Пасха – на Разслабления. Св. ап. Карп. Св. мчк Георги Софийски, Най-нови. Гл. 3, утр. ев. 5, ап. Деян.11:19-30 (с. 25), лит. ев. Ин 5:1-15 (с. 24); [Мчк Георги Софийски, Най-нови – ап. Деян. 12:1-11 (с. 485), ев. Ин 15:17-16:2 (с. 329)] (Тип. с. 334)
church

Исторически бележки за Варненска и Великопреславска епархия

Историята на Варненска и Великопреславска епархия е обект на задълбочено и обширно изследване. Тази обемна тема би могла да се разгърне в книга от няколко тома. Представените тук исторически бележки не претендират за изчерпателност и пълнота. Те имат за цел да посочат отделни събития и дати, които да провокират интереса на любознателния читател.

Св. ап. Андрей Първозвани проповядвал Божието слово по черноморското крайбрежие. В град Варна той поставил за пръв епископ своя ученик Св. Амплий. Следователно град Варна, престолният град на Епархията може да се счита за апостолска катедра.

Варненската и Великопреславска епархия има основополагащо начало на българската духовност. След покръстването на българския народ от св. Цар Борис-Михаил Покръстител през IX век се развива една значителна духовна и просветна дейност. Тук пребивават и се трудят св. Седмочисленици – просветители, светите братя Кирил и Методий и техните ученици: Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий.

В пределите на Епархията е първопрестолният град Плиска, където се развива изключителна духовна, просветна и културна дейност. Тук се намира и град Преслав, който се превръща в столица на държавата и център на Българската православна църква, която през 927 г. е въздигната от Архиепископия в ранг на Патриаршия.

Варненската епархия е била изключително важно средище и по време на владиците, които са били от гръцки произход. Вселенският партиарх Йоаким III е бил десет години  Варненски митрополит.

На 28 февруари 1870 г. е учредена самостоятелна българска църковна йерархия под формата на Екзархия, почти независима от Вселенската патриаршия.

На Първия църковно-народен събор през 1871 г. Bapнeнcкaта и Преславската eпapxии са обединени в eднa. През август 1872 г. за пpъв митрополит е избран Варненския и Преславски митрополит Симеон (1840 – 1937). Поради силното влияние на Вселенската патриаршия във Варна митрополит Симеон започва своята архипастирска дейност в град Шумен. На 25 февруари 1873 г. е открит Първият епархийски събор, който взема важни решения за укрепването и ръководството на духовенството в новата епархия, за събиране на средства за изграждане на църкви, пансион и др.

След като се премества във Варна през 1882 г., митрополит Симеон започва изграждането на величествената варненска катедрала, посветена на Успението на Божията Майка. Той построява десетки нови храмове и в други населени места.

Варненският и Преславски митрополит Симеон управлява Епархията до 1937 г. На 26 декември 1937 г.  за негов наследник е избран Варненският и Преславски митрополит Йосиф (1898 – 1988). Той поема управлението на една епархия с обширна мисионерска и благотворителна дейност, организирана от приснопаметния Варненски и Преславски митрополит Симеон (1840 – 1937). Митрополит Йосиф укрепва и разширява просветната и социална дейност, като сформира нови православни дружества. Успоредно със съществуващите се откриват и много църковни трапезарии към съответните храмове.

Митрополит Йосиф построява няколко манастирски сгради и храмове, които украсява с изящни дърворезбени иконостаси и високохудожествени стенописи. Именно по негово нареждане е бил здраво препокрит и извисен красивият катедрален храм на града.

Особени отечески грижи проявявал митрополит Йосиф за подготовката, попълването и укрепването на клира в Епархията и за подобряване на издръжката му.

На 26 февруари 1989 г. на овдовелия митрополитски престол е избран Варненският и Великопреславски митрополит Кирил (1954 – 2013). На Четвъртия църковно-народен събор (юли 1997 г.) Епархията получава наименованието Варненска и Великопреславска.

Благодарение на дейното управление на приснопаметния митрополит Кирил в диоцеза на поверената му от Бога епархия са възстановени пет манастира, новопостроени са два, въздигнати са около 60 нови храма и параклиса, възстановени – около 30, обновени – около 20. Във всяка духовна околия на Варненска и Великопреславска епархия функционира социална кухня, а към всеки по-голям храм в градовете има неделно училище за деца. Изнасят се беседи за възрастни, сформират се християнски братства и младежки групи.

На 22 декември 2013 г. на овдовелия митрополитски престол е избран Варненският и Великопреславски митрополит Йоан.

Светата Църква има вселенски характер. Тя не се ограничава от пространство, държава и граници, но все пак ние, като българи, не можем да не оценим, че тази епархия има изключително важен принос в историята на Българската православна църква.