06 октомври 2022, четвъртък

* Св. апостол Тома (Тип. с. 95)
church

Варненска и Великопреславска епархия - Църковни организации

1. Православен център за обгрижване на наркозависими „Св.Боян-Енравота”

2. Обществен комитет "Православни ценности"

3. Духовно–просветен център “Св. Архангел Михаил”

4. Социална асоциация "Св. Андрей" Б Г С Н Ц

 

Православен център за духовно обгрижване на наркозависими „Свети благоверен княз Боян-Енравота, първомъченик български”

www.pcdon.org

__________________________________________________________

Банка ДСК - клон Аспарухово
банкова сметка №:1032770004
вътрешна сметка №:02/9046782
банков код:30003130  
име на титуляр: Църковно настоятелство при храм “Св. Цар Борис”    
    
                              

І. История на създаването на Центъра, при църковното настоятелство към храм „Св. цар Борис”, гр.Варна, кв. „Аспарухово”, ул. „Места”, № 38”а”, тел. 370 550.

През 1999 г. младеж страдащ от наркотична зависимост, търси помощ от енорийския свещеник при храм “Св. цар Борис” – кв. Аспарухово, гр. Варна. Свещеникът се среща с него и го подкрепя в опитите му за преустановяване на приема на наркотични вещества. Като следват неговия пример и други наркозависими момчета търсят помощ, разбиране, приемане и подкрепа в храма и от хората там. С времето цялата енория при храм “Св. цар Борис” вече е съпричастна на проблемите на наркозависимите и дейността за подпомагането им се оказва един от приоритетите на енорията. Включват се православни християни и от други енории.
В храма след Св. Литургия започва отслужване на акатист към чудотворната икона на Божията майка “Неупиваема чаша” за наркозависимите. Много родители започват да участват в богослуженията и да се молят за децата си.
Във връзка с лечението на наркозависимите в наркологичното отделение към Университетска болница “Света Марина”, през 2001 г. се установяват периодични срещи-беседи, веднъж седмично, със свещеник, богослов и доброволци.
С времето се разбира същността на проблема наркозависимост и отчитайки най-важния момент в неговото решаване, а именно превенцията (предотвратяването), през 2003 г. започва цикъл от лекции сред ученици от варненските училища. Специфичното и уникалното в тази дейност е, че лекциите се водят от момчета – бивши зависими (в постоянна ремисия над 2 години), с помощта и участието на богослови и свещеник.
През 2004 г. е установен контакт с проф. д. м. н. монах Анатолий Берестов, който се занимава успешно с лечение на наркозависими. През 2005 г. е организирано посещение за обмяна на опит в Центъра за лечение на наркозависи в гр. Москва.
Варненска и Великопреславска св. Митрополия издаде две книги на о. Анатолий Берестов, посветени на проблемите на наркоманиите и начините за преодоляването им.

ІІ. Създаване на Центъра и обособяване на неговите дейности.


През месец август 2005 г. с благословението и подкрепата на Варненският и Великопреславски митрополит д-р Кирил започва усилена подготовка за създаване на Православен Център за подкрепа, рехабилитация и ресоциализация на наркозависими младежи. Екипът на Центъра преминава няколко обучения за квалификации необходими за по-професионалното отношение към спецификите на наркоманиите. Въз основа на придобития с годините опит се обособяват няколко основни дейности:

1.    Дневна програма за лекции, беседи, психологически консултации и подкрепа на родители и близки на младежи, пострадали от зависимостти.
2.    Дневна програма за лекции, беседи, психологически консултации и подкрепа на наркозависими.
3.    Денонощно обгрижване на група наркозависими с дневен режим, включващ трудова терапия, спортна терапия, духовно обгрижване, беседи със свещеник, лекции на богослов, психологически консултации от лекар-нарколог и културни мероприятия.

III. Дейности на Православния център

Общо описание

Православният център за духовно обгрижване на наркозависими е единствена по рода си организация в България, която използва православна методика в работата си и денонощно обгрижва наркозависими младежи. Енорията към храм “Св. Цар Борис” развива грижата за наркозависими и изпаднали в беда младежи от 1999 г. насам. В този смисъл, Центърът съхранява уникален опит, съдържащ няколкогодишни целенасочени усилия. Този опит се доказва всеки ден с изпълнението на постоянен и осъзнат християнски дълг към спасяването на човешкия живот чрез православния път към Бога. Използваната православна методика в течение на няколко години се е превърнала в ценна духовна практика за обгрижване на зависими младежи. Центърът осъществява всекидневна теренна работа, която до този момент постига невероятни и категорични резултати. Обгрижването на наркозависимите е в цялостна православна подготовка за по-висш християнски живот, а не се състои “просто в преодоляването на зависимостта”. Всеки работен ден в центъра е битка, която изисква в еднаква степен постоянство, любов и търпение, както и добър професионален опит. От Центъра са излезли голям брой момчета и момичета в устойчива ремисия. Много от тях станаха активни енориаши, което допълнително мотивира новопостъпилите.

Форми на работа

Центърът базира своята дейност основно в 2 форми на работа, като всяка една от тях става по-пълноценна, поради съществуването на другата.
Първата от тях е “Градска общност”. Обгрижваните, от Варна и от на страната, живеят в двора на храм “Св. Цар Борис”, кв. “Аспарухово”, в сградата на бившето Неделно училище, въпреки че тя е малка и неудобна за битовите нужди на живеещите в нея. Обгрижването в тази форма е 24-часово, като Дневният режим включва утринни молитви, два пъти седмично консултация с психолог и разговори със свещеник, един път седмично срещи с катехизатор, както и всекидневна трудова терапия и прочит на православна литература.
Обгрижваните младежи участват всеки ден в църковните богослужения, извършвани в храма, като специално се отслужва акатист пред иконата “Неупиваемая чаша”. Момчетата се приучват да живеят в колектив с правила и да споделят всекидневните битови грижи помежду си. Постепенно започват да откликват на всички нужди от помощ в енорията. След изтичането на необходимия срок по обгрижването, хората от Центъра правят усилия да помагат на момчетата в търсенето на работа и квартира.
Близка до тази форма е “Дневно обгрижване” в защитено жилище. В нея се включват обгрижвани, преминали първата част на програмата – „Градска общност”. Те работят през деня и вечер нощуват в това жилище, където също функционира облекчен вътрешен ред.

Структура на Центъра

Центърът за духовно обгрижване е структура от няколко работни звена:
Ръководител на Центъра – свещ. Георги Фотакиев;
администране - административен директор дякон Михаил (Милен Манев);  счетоводител и технически асистент г-жа Милка Генчева.
Изпълнителният екип включва трима отговорници за 24-часовото наблюдение. В Центъра работи и екип от сътрудници: един катехизатор, един психолог, трима духовници. Немалък е и екипът от доброволци от всички нива на гражданското общество.

Партньори на Центъра

За организация като Центъра за духовно обгрижване на наркозависими, в основата на която стои милосърдната работа, е много важно установяването и поддържането на добри партньорства с национални и международни държавни, общински, частни и неправителствени организации. На първо място Варненска и Великопреславска св. Митрополия.
Външни партньори: Центърът има договорни отношения от 28 март 2004 г. с Душепопечителния православен център за рехабилитация на пострадали от псевдорелигиозни организации, окултизъм, алкохолици и наркозависими “Св. Йоан Кронщадски” в Москва. С ръководителя на руския център йеромонах Анатолий Берестов е договорена научно-методическа помощ, участия в обучения в Москва и Варна, практическа и информационна подкрепа.
Местна власт: Центърът осъществява партньорски отношения с Община Варна. Добри са контактите и с администрацията на район “Аспарухово”. Варненския драматичен театър “Стоян Бъчваров”, обезпечава за обгрижваните безплатни посещения на театралните спектакли от целия репертоар на театъра. Успешна партньорска практика се провежда със Социална асоциация "Св. Андрей" - Българо-Германско сдружение с нестопанска цел, които осигуряват храна за момчетата в Центъра веднъж дневно.
Доброволци и дарители: До този момент Центърът е разработил широка дарителска мрежа, в която са включени на само доброволци от енорията, но и граждани от различни точки на страната. Става дума за помощи за битови нужди – одеала, чаршафи, посуда, дрехи и хранителни запаси. Центърът особено много се нуждае от навременната финансова подкрепа на различните институции и обществени организации.
Все още е труден теренът за съвместна работа с различните държавни и частни предприятия, сдружения и организации поради липсата на установени схеми за дарения и ясна и последователна стратегия в областта на социалното подпомагане.

автор: Екип на центъра
редакция и актуализации: Светослав Ангелов

 

2. Обществен комитет "Православни ценности"

http://www.pravoslavieto.org

 

Общественият комитет "Православни ценности" е създаден по инициатива на Варненския и Великопреславски Митрополит Кирил.

Комитетът представлява гражданско обединение на доброволни начала, мотивирани за подпомагане и развитие на православните и християнски ценности.

Основните цели, които си поставя комитета са:

1. Развитие и съхраняване на православните ценности и добродетели.

2. Въвеждане на предмета „Вероучение” в българските училища.

3. Изграждане на православните храмове: "Свети Андрей Първозвани"; "Свети пмчк. Прокопий Варненски"; храмове в кв. Левски, кв. Кайсиева градина и кв. Възраждане; възстановяване на храма на Стария гробищен парк. Предстои изграждането на духовно – просветен център “Св. Иван Рилски” заедно със съпътстващата духовна и социална инфраструктура, в това число духовни центрове за работа с младежта, православни центрове за социално подпомагане на нуждаещи се граждани.
Учредителното събрание бе проведено на 25 май 2004 година в залата на Духовно - просветния център "Свети Архангел Михаил". Участваха представители на повечето местни държавни, общински, военни, медицински, военномедицински, съдебни и други институции като прокуратура, висши училища, културни и обществени дейци, журналисти, юристи, банкери, бизнесмени и прочие. Интересът и съпричастността на всички бяха подчертани. Необходимостта от сътрудничество за активна дейност по отношение на православните ценности и обединяване на силите на институциите в града стои в основата на създаването на този обществен комитет.
Органи на комитета са общото събрание, организациония съвет, председател и комисии.

4. Общо събрание.

Общото събрание включва всички учредители на комитета и има следните права:
- приема и определя дейността на комитета по изпълнение на поставените пред него цели;
- избира членовете на организационния съвет и приема мандата – 4 години.
- свиква се чрез покана направена от организационния съвет до членовете веднъж в годината;.
-  при необходимост организационния съвет свиква извънредно общо събрание;

4.2. Организационен съвет.
Организационният съвет се състои от 11 члена и включва председател, двама заместник-председатели, главен координатор, секретар и членове. Организира дейността на комитета в периодите между общите събрания за срока на мандата, както и представлява комитета пред всички трети лица.

1. Варненски и Великопреславски митрополит д-р Кирил  - председател;

2. Коста Генков Базитов – Зам. кмет на Община Варна - зам. Председател;

3. Юлиян Иванов Гендов – зам. Председател;

4. Панко Кирилов Анчев – Председател на Комисията по вероизповеданията и културата към Общинския съвет - зам. председател;

5. иконом Стоян Атанасов Махлелиев – главен координатор;

6. иконом Божидар Янков Янакиев – зам. Координатор;

7. Милчо Георгиев Мирчев – секретар;

8. прот. Дончо Александров Дончев – член;

9. Симеон Димитров Симов – член;

10. адвокат Томина Николова Томова – член;

11. Бригаден адмирал Румен Николов Георгиев – член;

В момента общия брой на членовете на Обществения комитет е 146 души. В комитета участват народни представители от гр. Варна, Областният управител, Кметът на Община Варна, Председателят на Общинския съвет, районни кметове, общински съветници, видни обществени , научни и културни дейци, бизнесмени и други християни, желаещи да допринесат за утвърждаване и издигане на християнските православни ценности в нашия град.

 

3. Духовно–просветен център “Св. Архангел Михаил”


Храмът към който работи Духовно–просветният център “Св. Архангел Михаил”е построен във втората половина на 19-ти век за нуждите на българската община в град Варна. Това е първият храм, в който се служи на български език и където се открива първото килийно училище за българските деца. Първият български свещеник, служил в храма, е Константин Дъновски, а първият учител към килийното училище е Константин  Арабаджиев.

Дейности и проекти

1. „Седмица на православната книга”


Гости на форума са били Негово високопреосвещенство Ярославски архиепископ Кирил (сега Патриарх Московски и на цяла Русия), Негово високопреосвещенство Сливенския митрополит Йоаникий, Негово високопреосвещенство Навпактски митрополит Иеротей Влахос, Негово високопреосвещенство Черногорско-Приморския митрополит Амфилохий Радович, Негово преосвещенство Виенския епископ Иларион Алфеев, Негово преосвещенство Захумско-Херцеговачки епископ Атанасий Йевтич, Негово преосвещенство епископ Браничевски и Пожаревацки Игнатий Мидич, Негово преосвещенство Иегарски епископ Порфирий, Негово високопреподобие архимандрит Тихон Шевкунов – игумен на Сретенския манастир, протоиерей Радован Бигович, Негово благогодейнство дякон Андрей Кураев, игумения Валентина Друмева, г-н Константинос Нихоритис от Аристотеловия университет в Солун, проф. Божидар Димитров, доц. д-р Пламен Павлов от ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, доц. д-р Мариян Стоядинов от ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, Юлия Вознесенска – писател и много други.

2. Книжарница "БЛАГОСЛОВ"

От създаването на Духовно-просветния център работи книжарница за православна литература. В нея се предлагат книги от български, руски и сръбски православни издателства. В книжарницата се предлагат също така православни списания, икони, календари, вероучителни брошури и др. пособия в помощ на християните. Има сформиран библиотечен фонд на ДПЦ. Минималните средства, които книжарницата формира като печалба, остават в голямата си част за текущи разходи по мисионерската дейност на ДПЦ.

3. Срещи-беседи, посветени на християнския живот


Всеки четвъртък от 18.00 ч. в Учебна зала се провежда Катехизаторски курс за начинаещи.

 

 

4. Курс по иконопис


Два пъти седмично се провежда школата по иконопис. Курсът се води от Диян Димитров, дипломиран иконограф, завършил катедра „Иконография”, към Богословски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Сформирани са две групи: за деца и за възрастни.

 

 

5. Курс по източно-църковно пеене


 От ноември 2004 г. с благословението на Варненски и Великопреславски митрополит Кирил започна обучителен курс за желаещите да станат църковни певци към храмовете във Варненска и Великопреславска епархия. Курсът се води се от преподавател, завършил СДС ”Св. Иван Рилски”.

6. Занималня "Да предпазим децата от улицата"


Благодарение на проекта Учебната зала е обзаведена и това оборудване дава възможност там да се провеждат и останалите енорийски и епархийски проекти.

7. Семинар "Да съхраним живота"


На 13 май 2005 г. беше проведен семинар, свързан с проблема на абортите. В него участваха професор Антун Лисец, протоиерей Захари Дечев от Бургас, протоиерей Василий Шаган от Варна, Димитър Попмаринов - Богословски факултет към Великотърновския университет, Стояна Стоева от Фондация “Покров Богородичен”, преподаватели от МУ във Варна, както и лекари-гинеколози.

 

 

8. "Лятно училище" за деца от 7 до 14 години

9. Програма "Превенции"

Програмата е насочена към учениците от среден и горен курс от Пета езикова гимназия Йоан Екзарх, Варненска търговска гимназия "Георги С. Раковски", Трета Природоматематическа гимназия "Акад. Методий Попов", Национално училище по изкуствата Добри Христов.

10. Проектът "Да съхраним живота"


 

11. Проект "Училище за живота"


Целта му е учениците да се запознаят с християнското учение за брака и семейството, както и с последиците за здравето и репродуктивността при безразборни или ранни полови контакти.

12. Проект "Наркопревенция"

Проектът се осъществява със съдействието на Мисионерски отдел на Варненска и Великопреславска св. митрополия от специалист, назначен към ДПЦ, както и от наркозависими в постоянна ремисия – повече от две години.
Църковното настоятелство през 2005 г. финансира издаването на брошурите "В помощ на изповядващия се християнин" (1000 бр.), "Защо съм в Църквата?" (1000 бр.). Бяха издадени също така брошури относно вредата от контрацепцията и престъпността на абортите.  

Брошурите можете да изтеглите на този линк
http://mitropolia-varna.org/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=67

 

4. Социална асоциация "Св. Андрей" Б Г С Н Ц

За осъществяване на заповяданата от самия Господ Иисус Христос милосър-дна дейност по отношение на нуждаещите се хора, Варненската и Великопреславска-та Митрополия, фондациите от провинция Баден-Вюртемберг, Германия - „Либенау" и „Св. Франциск", Хайлигенброн - основаха през 1998 г. съвместно Социална асоциа-ция „Св. Андрей" като Българо-германско сдружение с нестопанска цел (http://asociacija-sv-andrej.org).

Членовете на Социалната асоциация „Св. Андрей" познават от опит социални-те предизвикателства и желаят в рамките на техните възможности във Варна и окол-ността, с компетентна и църковно ориентирана социална работа да спомогнат за на-маляване на трудностите, както и да открият нови перспективи за изпаднали в беда хора.

През изминалите години тяхната помощ успя да стигне до много места. Между Шварцвалд и Бодензее, от една страна, и Черно море, от друга, Социалната асоциа-ция строи вече 10 години солиден мост на взаимосътрудничество. Създателите и ра-ботещите в Асоциацията сърдечно желаят всеки, който е заинтересован, да работи заедно с тях, да върви по този мост, и всички заедно да са съпричастни към съдбите на множество нуждаещи се хора. Така нуждаещите се няма да са сами, ще бъдат уте-шавани в нелекия им делник, зарадвани на празник... За да бъде изпълнена евангелс-ката заръка на Нашия Господ Иисус Христос за любов и състрадание към ближния (Мат. 22:39)!

Накратко най-важното, което се случи през годините е:

14.12.1998
Основаване на Социалната асоциация.  
Целта на Дружеството, съгласно устава, е: служение и  изграждане в християнски дух на социални, здравни и образователни заведения.

20.04.1999
Регистрация на Социалната асоциация във Варна.

2000
Назначаване на първите служители и служителки в Социалното дело. Те изграждат контакти с деца и семействата им в селата около Варна. Начало на функциониране на Социалния патронаж - снабдяване с храна и медицинско обгрижване за нуждаещи се в района.
 
2001
Детският комплекс „Вяра, Надежда и Любов" възниква след частичен ремонт на една сграда в с. Кичево, Варненска област. В нея множество деца от Община Аксаково на-мират своя втори дом.
 
2003

 • Българското Министерство на Правосъдието регистрира Социална асоциация „Св. Андрей" като сдружение с идеална цел.
 • За първите деца от Детската градина в Кичево училището става задължително - за тях бива устроен интернат в съседство с училището!
 • Разширяване снабдяването с храна и основно обгрижване на нуждаещи се лица във и около Варна - с. Левски и  с. Николаевка, гр. Балчик.

 

2004
Начало на помощта с топла храна чрез Социалната асоциация на наркозависими в Църковния център при храм „Св. цар Борис I" в кв. Аспарухово.

2005

 • Отпускане на допълнителни места за деца от предучилищна възраст. Чрез извърше-ни ремонти се разширява и базата за ученици в интерната.
 •  Въвеждане на Образователния проект „Step In" за ромски тинейджъри в училище „Отец Паисий" - Варна със средства от Европейския Съюз.


2006

 • Откриване с Водосвет на реновирания Детски комплекс в с. Кичево.
 • По-нататъшно развитие на обгрижване по домовете чрез две социални помощнички.

 
2007

 • Община Варна поема финансова отговорност за проекта „Step In", както и за разши-ряване на проекта в училището „Добри Войников" в  с. Каменар.
 • Откриване на Кухня за топла супа през зимните месеци за 100 нуждаещи се, съвмес-тно с Община Варна и спонсорирана от BNP Pariba.


2008

 • СА «Св. Андрей» е българският партньор в проекта на ЕС  "European Care Certificate".
 • Начало на обучението на Варненските социални заведения за „Мобилна работа с младежи" съвместно с дружеството „Съучастие", Международното дружество за мо-билна работа с младежите в Щутгарт, финансирано от Община Варна и „Акция човек" от Бон.
 • Начало на проект „Религия за възрастни" - служителите в Детския комплекс в с. Киче-во се запознават 2 пъти месечно с основите на Нашата Вяра.
 • Кухнята за топла супа през зимните месеци отново помага на нуждаещите се.


2009

 • Отбелязване през м. май на 10-ата годишнината от регистрацията и дейността на Со-циална асоциация „Св. Андрей" във Варна.
 • Проектът "Религия за възрастни" за служителите от СА "Св. Андрей" започна втората си година.
 • От 1 декември 2009 г. стартира отново проекта Топла супа за част от най-бедните варненци през зимните месеци отново помага на нуждаещите се, въпреки икономи-ческата криза.
 • (Тази година 400 социално слаби наши съграждани получават топъл обяд през всеки работен ден, в рамките на четирите зимни месеца (приключва на 31 март догодина), но вече в 3 различни пункта на града - кв. Аспарухово, кв. Чайка и кв. Левски.
 • Проектът се реализира отново с финансота помощ на BNP Pariba, но същественото е това, че базата, начинанието започва от банковите служители. В продължение на че-тирите зимни месеца, те отделят от своите трудови възнаграждения и събраната су-ма се удвоява от банката. Тази година се включиха също и клиенти на банката. Нещо, което показва - а и ни дава надежда - че Добротата и Състраданието все още не са ни чужди! Че въпреки всички трудности, които ни заобикалят, съдбата на ближния ни не ни е безразлична!)

 

ПЕРСПЕКТИВИТЕ

Помощта за нуждаещите се и слабите помага и облагородява тези, които дават! „Ми-лост искам, а не жертва", ни казва Господ Иисус Христос. В днешния ден този призив кънти всяка минута към нас и ние не можем да стоим безучастни. Привличайки към тази кауза повече хора, организации, цялото ни общество, които да ни бъдат съпри-частни, СА „Св. Андрей" ще може да реализира и други проекти, с които да бъдат подпомогнати и утешени много от нуждаещите се, от скърбящите днес. Ще виждаме повече усмихнати лица, ще има по-малко скърбящи сърца!

Банковата сметка на СА „Св. Андрей" БГСНЦ е:
ПРОКРЕДИТ БАНК - ВАРНА
IBAN: BG83 PRCB 9230 1010175815
BIC: PRCB BGSF

В логото българската буква „Б" и немската „Д"  са свързани чрез Св. Кръст. Небесният покровител на Социалната асоциация е св. апостол Андрей Първозвани. Брат на св. ап. Петър и един от 12-те апостоли - проповядвал по Черноморието, поставил за пръв епископ в Одесос (дн. Варна) своя ученик св. ап. Амплий и затова е покровител на Варненската и Великопреславска епархия - той велик представител на Източната Църква!

Св. апостол Андрей е молитвен застъпник пред Бога на служителите и дейността на Социалната асоциация.