06 октомври 2022, четвъртък

* Св. апостол Тома (Тип. с. 95)
church

Жития на светиите

Житие

06.10.2022 г. - Св. апостол Тома

Св. апостол Тома - от Дванадесетте апостоли, родом от Галатия, не бил с другите апостоли, когато възкръсналият Господ се явил. Поискал и той да се увери лично във възкресението и това станало на осмия ден (Иоан. 20:27-28). Проповядвал в Парта, Мидия и Индия. В един град обърнал във вярата царица Мигдония и сестра й Терциада. Хвърлен в тъмница, в огнена пещ - на нажежена желязна скара, останал невредим. Поведен да бъде умъртвен вън от града, след него следвали новоповярвалите Азан и Сафот, висши сановници. Апостолът ги благословил: Сафот поставил за свещеник, Азан - за дякон. Прободен с копие - починал. Мощите му били пренесени в Месопотамия, на гроба му ставали чудеса.