16 юли 2024, вторник

Св. свщмчк Атиноген и 10-те му ученици. Св. мчца Юлия девица. Св. мчк Йоан Търновски
church

На 11 май 2010 г. в аулата на НАТФИЗ "Кр. Сарафов" бе проведено тържество по повод Деня на славянската писменост и култура. То бе организирано от Регионалния инспекторат по образованието София-град. Както всяка година, така и тази на отличили се педагози бяха връчени грамоти за принос към столичното образование.

Сред отличените преподаватели с грамота и статуетка бе и най-дългогодишната преподавателка по предмета "Религия" в София г-жа Руска Тошева. Тя преподава в столичните училища 20 ОУ "Тодор Минков" и 41 ОУ "Св. Патриарх Евтимий". Член е на изпитната комисия към Богословския факултет "Св. Климент Охридски" по програмата за подготовка на специалисти в областта на теологията за придобиване на учителска правоспособност. Госпожа Руска Тошева е дългогодишен главен счетоводител на Синодално издателство.

Това отличие е поредната висока оценка за професионализма и всеотдайността на г-жа Тошева в качеството й на преподавател. По този повод и за тежкия, но благодатен и носещ удовлетворение и радост път на преподавателя по „Религия" с нея разговаря Александра Карамихалева.

 

- Г-жо Тошева, Вие сте една от най-дългогодишните преподавателки по Религия в страната и наскоро получихте престижна награда. Бихте ли ни разказали за това високо признание?

- Да, наистина аз преподавам предмета "Религия" от есента на 1994 г. и повече от 15 години продължавам до днес все така с голям ентусиазъм и удовлетворение да изпълнявам тази важна и отговорна длъжност, а именно да бъда учител по Религия.

След като завърших Софийския университет „Св. Климент Охридски" - Богословски факултет, бях поканена на събеседване в 41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий" - София от тогавашната директорка г-жа Надежда Мадолева и пом.-директорката г-жа Валентина Кожухарова. Тогава в училището вече имаше сформирани няколко групи по Религия и бяха новатори в това начинание.

Моята детска мечта беше да стана учителка и какво по-радващо за мен от това да я постигна. В първите години имах по 3-4 групи, които с времето ставаха все повече и повече. През 1999 г. поех групи и класове и от 20 ОУ „Тодор Минков" - София и така до днес.

Изключително благодарна съм на директора на 20 ОУ „Тодор Минков", г-жа Красинка Доганджийска, която ми подаде ръка и ме подпомага във всяко мое начинание. С нейното насърчително съдействие през учебната 2007/2008 г. училището участва в Национална програма „Училището - територия на учениците". Модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност". За съвсем кратък срок трябваше да разработя проект, които озаглавихме „Религия и училище", финансиран от МОН на стойност 15 000 лв., от които 10 000 лв. за оборудване и 5 000 лв. за дейности. Общата цел на проекта беше: формиране на позитивно отношение към християнската история, българските традиции и култура; възпитание в християнски добродетели и изграждане на интерес към Библията, като източник на знания; църковен туризъм - архитектура, вътрешен интериор, икони и лично творчество. Тогава обзаведохме кабинет по Религия в училището, който беше осветен на 6 декември 2007 г. от свещеник Васил Коцев от близкия храм „Св. вмчк Георги Победоносец".

Много мероприятия осъществихме при изпълнението на този проект - направихме изложба на макети на най-известните църкви и манастири, посетихме Рилския, Троянския и Бачковския манастир. Преди Рождество Христово подготвихме драматизация - „Бъдни вечер в едно българско семейство". За Лазаровден пресъздадохме обичая лазаруване. Брахме билки на планината Витоша за Еньовден и направихме хербарии. Запознахме учениците с какво се характеризират сектите и изработихме карта на сектите в България. С 65 ученици ходихме на прожекция на филм с религиозна тематика. На следващата година наградихме 45 изявени ученици от конкурси и олимпиади с безплатна екскурзия до Копривщица.

Днес в училището всички класове от 1 до 4 клас изучават предмета „Религия", а за V и VІ клас освен редовни часове, имаме и изнесено обучение, т. е посещаваме храмове и там провеждаме нашите часове.

Относно престижната награда - да, наистина, за мен беше изненада и голямо признание от страна на Министерството на образованието, младежта и науката. На 11 май 2010 г., деня на светите братя Кирил и Методий, в аулата на НАТФИЗ „Кр. Сарафов" се състоя тържествена церемония за връчване наградите на РИО София-град, за принос и заслуги към столичното образование на изявени столични просветни дейци, директори и учители. Сред тях бях и аз. Получих грамота и пластика. Но това не е първата ми награда в областта на образованието. По случай 24 май през 2008 г. получих грамота и медал за постигнати високи резултати в образователния и възпитателен процес и издигане престижа на 20 ОУ „Тодор Минков". Същата година за Рождество Христово получих още една грамота за успешно разработване и управление на проект.

- Какви са трудностите, с които сте се сблъсквали във Вашата преподавателска работа?

- През годините трудностите са били от различно естество. В първите години организацията на класовете, липсата на учебници. Дори и финансирането на лекторските, което доведе до отказването на много колеги.

Първото учебно помагало по Религия с автори проф. И. Денев, проф. И. Желев, проф. Д. Киров и др. за ІІ-ІV клас, като начало бе похвално, но за съжаление, се изучава за една учебна година. Липсват учебни помагала и учебни тетрадки за всеки отделен клас. За І клас има учебник, но той се нуждае от преработка, защото има илюстрации, които не са подходящи за учениците на тази възраст.

Днес Интернет ни върши чудесна работа, като оттам може да се ползват много нагледни материали, информация за манастири, църкви, икони за оцветяване, готови тестове, игрословици и др.

- Завоюва ли си през годините предметът „Религия" полагащото му се достойно място в българското училище, или има какво още да се желае по отношение на неговия статут?

- Мога да кажа за тези училища, в които преподавам, че предметът „Религия" по нищо не отстъпва на останалите изучавани предмети. Часовете ни са в редовната седмична програма. В някой класове са като ЗИП, в други като СИП. Учениците проявяват голям интерес и нагласата им е положителна. Случвало се е да споделят, че това е любимият им предмет. И е така не само заради преподавания материал, но и защото при поднасянето му се опитваме да бъдем в крак със съвремието.

Старая се да поднасям учебния материал по разнообразен начин - беседа, илюстрации или драматизация на изученото, теми с разсъждения, лични изживявания, доклади. Много пъти възлагам на учениците сами да потърсят в Интернет отговор на някой въпрос свързан с изучавано библейско събитие.

- Какви са Вашите очаквания и настоявания във връзка с промените, които се предвиждат в българското законодателство по отношение на предмета „Религия"?

- Въпросът за религиозното образование и възпитание на подрастващите е много актуален днес. През годините усилено се говори за него, но за съжаление, все още малко е постигнатото в сферата на държавническите решения. Нашите управляващи следва да удовлетворят исканията на мнозинството за възстановяване на обучението по Религия в задължителната подготовка. Защото детската възраст е най-благоприятна за възпитание чрез духовно-нравствените ценности на вярата. Това, което посеем в най-ранна възраст, остава през целия живот в човешката душа. Образователният процес по Религия цели нравственото и духовно усъвършенстване на учениците от началното и средното училище. Безспорно предметът „Религия" трябва да се изучава още от І клас като задължителен с възможност за избор между различните му направления.

- Как колегите Ви по други предмети възприемат Вас и във Ваше лице преподавателите по Религия въобще?

- Слава Богу, в моя професионален път никога не съм усещала негативно отношение, напротив, винаги сме си взаимодействали. Случвало се е да се допитват до мен по въпроси, свързани дори с ежедневието им, по верови въпроси, за различни вярвания сред народа ни. Питали са ме как е по-правилно да постъпят; кога е хубаво да кръстят някого; кога да си осветят жилището. Интересували са се кога е Задушница и какво трябва да направят тогава. Някои от тях са имали често проблеми - житейски или здравословни. Питат ме как да постъпят, какво да направят. Кой би им помогнал, към кой свещенослужител бих ги насочила. Колеги, които пък претърпяха сложни здравословни операции, научих как и на Кого да благодарят. Днес те продължават да благодарят на Бога, че всичко е преминало успешно и правят корбани за благодарение и здраве. Други пък дариха икони в храмове на светеца, който ги е закрилял. Някой колежки се научиха да постят в сряда и петък, да се причастяват. Други пък редовно ми възлагат да им записвам света Литургия. През годините са ме канели да изнасям беседи в други часове и ето ви междупредметната връзка - с история, български език и литература и др.

- Какво дава на децата, изучаващи Религия, материята, която им преподавате? Как знанието за Бога и за вярата ги променя - тях като личности и отношенията им с връстниците, родителите, учителите, близките и приятелите им?

- В първи клас изучават всички християнски празници. Поведение в храма. Посещаваме най-близкия храм. От втори клас започват да изучават Библията от сътворението до спасяването на Моисей. В ІІІ клас надграждаме знания от Моисей до Новия Завет. В ІV клас - целия Нов Завет и седемте Тайнства в Църквата. В V клас учим за храма - архитектура, икони, иконостас, иконопис, мозайки; светци, монашество и манастири. Тук много често децата сами подготвят доклади по зададена тема за някой манастир и изготвят богато илюстрирано табло. Учим и за някои от другите религии. Преди няколко месеца една колежка по български език и литература в 20 ОУ похвали учениците от V клас, че много знаели и активно участвали през часовете й. В VІ клас - тълкуваме десетте Божии заповеди, църковна история, управление на БПЦ. Така с гордост нашите ученици могат да кажат, че познават цялата Библия.

От две години съм базов учител към СУ „Св. Климент Охридски" и студенти от БФ идват на практика и в двете училища. Те са удивени от знанията на учениците ни. Тази година за първи път студентите проведоха изпита си по педагогика.

Освен в усвояването на изучавания учебен материал по Религия, учениците участват в много други инициативи: пресъздаваме по класове християнски празници; ежегодно организираме изложби-базари с техни творби - най-вече за Рождество Христово, Сирни Заговезни, Цветница и Великден. Децата изготвят свои проекти за някой от големите християнски празници. Традиция е вече участието ни в проекта „Коледна звезда" за подпомагане на деца сираци, като нашите ученици изработват рождественски картички за тях и със събраните средства организаторите имат възможност да им осигурят летни лагери. В 20 ОУ създадохме вокална група „Рая", която изпълнява и църковни песнопения; участваме в Националния конкурс „Бог е Любов" и имаме много наградени ученици през годините във всички жанрове - стихотворение, разказ, есе, рисунка, приложно изкуство. Конкурсът е на два етапа. Миналата година във втори етап първо място в жанра „Приложно изкуство" зае Дара Томова от ІV „в" клас на 41 ОУ. Освен наградите тя получава и едногодишна стипендия като даровито дете. Тази година освен 11-те наградени с грамоти мои ученици във всички жанрове, отново имам дете на първо място за цяла България и това е Мариана Костова от ІІІ „б" клас на 20 ОУ. Тя също очаква да получи стипендия.Награждаването беше в гр. Русе.

Наши ученици участваха и в първото, и във второто издание на Детския фестивал за църковнославянски песнопения и песни с религиозна тематика на фондация „Дарби". Ученици от ІІІ, ІV и VІ клас през март т. г. участваха с голям успех и много добри отзиви в телевизионното предаване, посветено на Възкресение Христово, с водещ Мартина Вачкова.

Дали изучаването на предмета "Религия" ги променя като личности? Днес, когато много се говори за агресията, се надявам нашите ученици да бъдат по-добри и считам, че децата, изучаващи Религия, се отзовават с по-голяма готовност на всеки зов за помощ било към съучениците, приятелите, близките или възрастните.

А родителите, които малко разбират от тази материя, споделят, че научават много от децата си, които им разказват изученото в часовете ни.

Знаете ли, много обичам да давам различни теми за разсъждения на по-големите ученици, например: „На кого бих помогнал и защо?", „Какво добро сторих тази седмица?", „Кой мъдър човек познавам?", „Кой библейски герой ме впечатли и с какво?", „Стават ли днес чудеса?". И тук много активно се включват родителите и така приобщаваме и тях към ценностите на св. Православие.

Преди няколко дни в училище бяха дошли наши бивши ученички, които вече са в гимназиите. Освен че изразиха с прегръдка своята голяма радост от срещата ни, една от тях сподели, че още си пази тетрадките по Религия и всичко помни от уроците ни. Това ме топли много. Защото това са плодовете, които търсим чрез часовете по предмета „Религия", това е истинската награда от учениците ми за мен и моя труд.