26 май 2024, неделя

† 4 Неделя след Пасха – на Разслабления. Св. ап. Карп. Св. мчк Георги Софийски, Най-нови. Гл. 3, утр. ев. 5, ап. Деян.11:19-30 (с. 25), лит. ев. Ин 5:1-15 (с. 24); [Мчк Георги Софийски, Най-нови – ап. Деян. 12:1-11 (с. 485), ев. Ин 15:17-16:2 (с. 329)] (Тип. с. 334)
church

АРХИПАСТИРСКО ПОСЛАНИЕ относно личностите на Петър Дънов и Ванга Петричка, 22 март 2011

АРХИПАСТИРСКО ПОСЛАНИЕ ДО ЧЕСТНИЯ КЛИР И ПРАВОСЛАВНИТЕ ХРИСТИЯНИ В ДИОЦЕЗА НА БОГОСПАСАЕМАТА ПЛОВДИВСКА ЕПАРХИЯ ПО ПОВОД НА НАСТЪПИЛИТЕ РАЗНОГЛАСИЯ ОТНОСНО ЛИЧНОСТИТЕ НА ПЕТЪР ДЪНОВ И ВАНГА ПЕТРИЧКА, ТЕХНИТЕ УЧЕНИЯ И ДЕЯТЕЛНОСТ

"Пазете се да ви не прелъсти някой..., защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните" (Мат. 24:4, 24)

ВЪЗЛЮБЕНИ В ГОСПОДА ОТЦИ, БРАТЯ И СЕСТРИ,

Нашият Спасител и Господ Иисус Христос донесе на земята не човешко учение и мъдрост, а Божественото знание за спасение и вечен живот на повярвалите в Него. Това всесъвършено знание Той предаде на Своите ученици и апостоли, а те го предадоха на своите приемници, които са Светите Църковни Отци и Учители, живели през вековете след Христа и до наши дни. Всички те - духовници и миряни, клир и причт, съставляват мистичното Тяло на земната войнстваща Църква, чийто Глава е Христос (Еф. 1:10,22). Църквата, като основана от Господа Иисуса Христа и ръководена от Светия Дух (Деян. 15:28), е свята и непогрешима, "славна църква, която няма петно или порок, или нещо подобно" (Еф. 5:27). Ето защо всичко, каквото учи и наставлява Тя, е истинно, спасително и задължително за Нейните чеда, а каквото е в противоречие на Нейното учение, е лъжовно и погибелно както за тялото, така и за човешката душа.

Църквата учи за възкресение от мъртвите; Петър Дънов - за прераждане.

Църквата учи за покаяние; Петър Дънов за карма.

Църквата учи за Рай, който се наследява от праведниците и разкаялите се грешници, и за ад, в който отиват неразкаялите се грешници... Петър Дънов отрича всичко това, а говори за някаква нирвана, самоусъвършенстване и сливане с божеството.

Църквата учи за един Спасител и Господ и това е Синът Божий и Синът Човешки Иисус Христос, за един Първоучител; Петър Дънов говори за множество спасители на човешкия род като Буда, Конфуций, Кришна-мурти, Лао-цзе... А неговите почитатели са го издигнали в степен, по-висока от тази на Иисус Христос, и дори са нарисували негова „икона".

Църквата учи, че във всичко трябва да има приличие и ред (1 Кор. 14:40), а Петър Дънов наставлява, че едно време са раждали и мъжете и че през едни епохи хората са имали по едно сетиво, след това по две, по три; днес те имат пет сетива, а в бъдещия век ще имат шест, като шестото сетиво е това на ясновидството...

Църквата почита Пресветата Троица, Христос като Изкупител и Спасител на човеците и като Син Божий, Пресветата Богородица, ангелите и светиите... Петър Дънов отново отрича всичко това. Неговите почитатели не се изповядват, не се причастяват, отхвърлят иконите и свещения клир.

С прискърбие трябва да кажа, че така нареченият "феномен Ванга" е по-опасен и обезпокоителен и от самия дъновизъм, защото Ванга и нейните адепти винаги са действали и продължават да действат под прикритието на Църквата. Докато Дънов и неговите поклонници винаги ясно и откровено са изказвали своето презрително отношение към Църквата, Ванга се представяше за благочестива православна християнка, а нейните привърженици още приживе побързаха да я обявят за Божия пророчица и светица. Но светците и пророците са уважавали Божия закон и са се отнасяли почтително към църковните канони като дело и на Светия Дух, а Ванга ги нарече в едно телевизионно предаване "канони - манони" и по този начин се подигра със Светия Дух, хулата против Когото няма да се прости ни на този, ни на онзи свят (Мат. 12:32). Освен това никой Божий пророк не е дръзвал да се опитва да вика духове на покойници, което е чиста проба магьосничество, а Ванга е вършела това стотици пъти през целия си живот. В Свещеното Писание четем: „А душите на праведните са в Божия ръка"(Прем. 3:1). „Човек не е властен над духа, за да удържи духа, и няма власт над смъртния ден" (Екл. 8:8). В книгата Второзаконие глава 18, стихове 10-12 четем: „Не бива да се намира у тебе (такъв), който прекарва сина си или дъщеря си през огън (напр. при нестинарите), предсказвач, гадател, вражач, магесник; омайник (в смисъл хипнотизатор), ни който извиква духове... нито който пита мъртви; защото всеки, който върши това, е гнусен пред Господа".

Църквата лишава от Причастие не само магьосниците, извикващи духове, но и ония, които използват техните дяволски услуги.

Светите Божии пророци и пророчици не са карали хората, идващи за помощ при тях, да спят "на захар", нито са искали пари и подаръци за извършената услуга. Ванга е правела и едното, и другото.

Светиите и пророците са се смирявали пред църковните йереи и архиереи; Ванга е поставяла себе си над тях, превъзнасяла е себе си над цялата Църква.

ВЪЗЛЮБЕНИ В ГОСПОДА ОТЦИ, БРАТЯ И СЕСТРИ,

Спасителят Иисус Христос ясно казва, че който не слуша Църквата, е езичник и митар (Мат. 18:12), тоест идолопоклонник и грешник, който не желае да се разкае. Идолът на дъновистите е Петър Дънов, идолът на врачкопоклонниците - Ванга. Ние, православните християни, скърбим за тези две погинали души. Още повече за онези хиляди заблудени души, които упорстват в суеверието си, почитат Петър Дънов или Ванга, следват тяхното учение и не искат да се върнат в лоното на едната свята, съборна и апостолска Църква, вън от чиято ограда никой не може да се спаси. По дадената ми от Бога благодат на църковен архиерей и архипастир аз и повереният ми клир и причт не сме престанали да се молим и винаги ще се молим за тяхното обръщение и преминаване в светото Православие. Лично аз, в качеството си на ваш митрополит, ви моля и умолявам:

Първо. „Стойте и дръжте преданията, които научихте било чрез наше слово, било чрез наше послание!" (2 Сол. 2:15).

Второ. Странете от еретици, след като ги посъветвате веднъж и дваж, знаейки, че такива човеци са се извратили и грешат, като сами осъждат себе си (срв. Тит 3:10-11). Не ги презирайте, нито мразете, а с търпение се молете за тяхното вразумяване.

Трето. Не бивайте двоедушни и не правете никакъв компромис с вярата си: или сте православни, или сте дъновисти; или отхвърляте Ванга като враг на Църквата, или я приемате за пророчица и светица, отпадайки от Църквата. „Защото какво общуване има между правда и беззаконие? Какво общо има между светлина и тъмнина?... Или какво общо има верният с неверния? Каква прилика между Божия храм и идолите? Защото вие сте храм на живия Бог, както е казал Бог: „ще се поселя в тях и ще ходя между тях; ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ" (2 Кор. 6:14-17).

„Благодатта на Господа Иисуса Христа да бъде с вас...Амин" (1 Кор. 16:23-24).

ПЛОВДИВСКИ МИТРОПОЛИТ

+ Н И К О Л А Й