29 май 2024, сряда

* Преполовение. Св. прпмчца Теодосия (Тип. с. 465)
church

КНИГИ НА ВЕТХИЯ ЗАВЕТ

1. Първа книга Моисеева – Битие

2. Втора книга Моисеева – Изход

3. Трета книга Моисеева – Левит

4. Четвърта книга Моисеева – Числа

5. Пета книга Моисеева – Второзаконие

6. Книга Иисус Навин

7. Книга Съдии Израилеви

8. Книга Рут

9. Първа книга Царства

10. Втора книга Царства

11. Трета книга Царства

12. Четвърта книга Царства

13. Първа книга Паралипоменон

14. Втора книга Паралипоменон

15. Първа книга на Ездра

16. Книга на Неемия

17. Втора книга на Ездра

18. Книга на Товита

19. Книга Иудит

20. Книга Естир

21. Книга на Иова

22. Псалтир

23. Книга Притчи Соломонови

24. Книга на Еклисиаста или Проповедника

25. Книга Песен на Песните, от Соломона

26. Книга Премъдрост Соломонова

27. Книга Премъдрост на Иисуса, син Сирахов

28. Книга на пророк Исаия

29. Книга на пророк Иеремия

30. Книга Плач Иеремиев

31. Послание на Иеремия

32. Книга на пророк Варуха

33. Книга на пророк Иезекииля

34. Книга на пророк Даниила

35. Книга на пророк Осия

36. Книга на пророк Иоиля

37. Книга на пророк Амоса

38. Книга на пророк Авдий

39. Книга на пророк Иона

40. Книга на пророк Михей

41. Книга на пророк Наума

42. Книга на пророк Авакума

43. Книга на пророк Софония

44. Книга на пророк Агей

45. Книга на пророк Захария

46. Книга на пророк Малахия

47. Първа книга Макавейска

48. Втора книга Макавейска

49. Трета книга Макавейска

50. Трета книга на Ездра

Чете: Петър Евангелатов

В основата на този запис залегна инициативата на Драгалевския манастир да бъде направена българската православна Библия (в синодалното й издание от 1982 г.) още по-достъпна за всеки, който копнее да се вслуша в нейните спасителни послания. Записът е направен за Съюза на слепите от актьора Петър Евангелатов.

ИЗБРАНИ ПСАЛМИ - с коментар на проф. Славчо Вълчанов (по Синодалната Библия)

Чете: Венета Кънчева

В раздела на Стария (Ветхия) Завет на Православната Аудиобиблия публикуваме и аудиовариант на ИЗБРАНИ ПСАЛМИ, който е плод на по-раншните трудове на проф. Славчо Вълчанов, дългогодишен преподавател по Стар Завет и Библейски еврейски език в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски", осъществил встъпителната студия в аудиозаписа, и на драматичната актриса Венета Кънчева - лауреат на националния рецитателски конкурс „Чудомир", профилирана радио-актриса с 20-годишен опит в БНР, която поради желанието си да благодари за дарувания й от Бога талант, прави избрания запис, водена от убеждението си, че е добре хората да могат да доловят прекрасния синтез между свещен текст, спасителна нравственост и най-висша поетика, с които се отличава св. Библия.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


НОВИЙ ЗАВЕТ
НА
ГОСПОДА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА

1. От Матея свето Евангелие

2. От Марка свето Евангелие

3. От Лука свето Евангелие

4. От Иоана свето Евангелие

5. Деяния на светите Апостоли

6. Съборно послание на св. ап. Иакова

7. Първо съборно послание на св. ап. Петра

8. Второ съборно послание на св. ап. Петра

9. Първо съборно послание на св. ап. Иоана Богослова

10. Второ съборно послание на св. ап. Иоана Богослова

11. Трето съборно послание на св. ап. Иоана Богослова

12. Съборно послание на св. ап. Иуда

13. Послание на св. ап. Павла до Римляни

14. Първо послание на св. ап. Павла до Коринтяни

15. Второ послание на св. ап. Павла до Коринтяни

16. Послание на св. ап. Павла до Галатяни

17. Послание на св. ап. Павла до Ефесяни

18. Послание на св. ап. Павла до Филипяни

19. Послание на св. ап. Павла до Колосяни

20. Първо послание на св. ап. Павла до Солуняни

21. Второ послание на св. ап. Павла до Солуняни

22. Първо послание на св. ап. Павла до Тимотея

23. Второ послание на св. ап. Павла до Тимотея

24. Послание на св. ап. Павла до Тита

25. Послание на св. ап. Павла до Филимона

26. Послание на св. ап. Павла до Евреите

27. Откровение на св. Иоана Богослова

Редът на Евангелските събития по четирите Евангелисти

Парични единици в Новия завет

Съдържание

Чете: Петър Евангелатов

В основата на този запис залегна инициативата на Драгалевския манастир да бъде направена българската православна Библия (в синодалното й издание от 1982 г.) още по-достъпна за всеки, който копнее да се вслуша в нейните спасителни послания. Записът е направен за Съюза на слепите от актьора Петър Евангелатов.