07 декември 2023, четвъртък

Св. Амвросий, еп. Медиолански. Св. Филотея Търновска
church

Рождественско поздравление от Гръцкия архиепископ Йероним към Българския патриарх Максим - 2009 г.

ДО
НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО
БИВШИЯ ЗАПАДНО- И СРЕДНОЕВРОПЕЙСКИ
МИТРОПОЛИТ СИМЕОН

ГР. ФИНИКС, АРИЗОНА, САЩ

ВАШЕ ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО,

В писмото Ви от Сретение Господне (02.02.2010 г.) до нас и събратята архиереи, членове на Св. Синод, изразявате Вашето и на духовните Ви чеда желание, със сърдечно опрощение да започнем великопостното поприще и с радост да посрещнем светлото Христово Възкресение. Приемете и от наше име и от името на Св. Синод щедро опрощение и пожелание за здраве и духовно бодърстване.

В своята пастирска загриженост Св. Синод взе под внимание настоящото състояние на българската Западно- и Средноевропейска епархия и прецени необходимостта да се съобрази с обстоятелството, че е наложително и здравословно установяването Ви в гр. Финикс, щата Аризона, САЩ, където от няколко години преимуществено пребивавате и да Ви даде възможност, както преди известно време и сам пожелахте, да се оттеглите от административното ръководство на епархията на заслужен покой и по-старателна грижа за изпълнение на лекарските предписания. Беше отчетен и фактът, че Вашите продължителни отсъствия от епархията създават условия за поява на някои пропуски и нестроения в нейния живот и дейност.

Противно на нашите очаквания, Вие обаче не приехте тези предложения и навременни решения на Св. Синод, като продължихте да вземате участие в богослужебния и административния живот, да извършвате ръкоположения, да давате офикии, да свиквате свещеническа конференция и пр., без да се съобразявате с факта, че Св. Синод вече е назначил управляващ епархията митрополит. Тези Ваши действия създадоха усложнения и твърде напрегната обстановка в Западно- и Средноевропейска епархия.

След продължително и задълбочено обсъждане на това положение, Св. Синод в заседанието си на 25.02.2010 г., прот. № 5, реши да Ви отправи настоящото писмо, с което братски отново да Ви прикани, да проявите добра воля и готовност за изпълнение на Синодалното решение за освобождаване на заеманата от Вас митрополитска катедра, което ще даде възможност да бъдат съхранени мирът и единството на епархията, ще се създадат нормални условия за провеждане на предстоящия избор на митрополит и по-нататъшното благоуспешно устройване на епархийския живот и църковнополезна дейност. От своя страна Св. Синод ще продължи да проявява към Вас неизменна в Христа обич и братолюбезна загриженост при устройването на житейските Ви потребности, съобразно висотата на досегашното Ви служение. Споделянето на Вашия опит в дългогодишната Ви задгранична църковно-патриотична дейност ще бъде от Ваша страна нов ценен принос в изграждането и осъществяването на апостолската просветителска и благодатна мисия на светата ни Църква, тъй необходима на нашите сънародници, далеч от Родината.

Препоръчваме се на светите Ви молитви и оставаме на Ваше Високопреосвещенство в Христа брат,

Председател на Св. Синод
+ МАКСИМ
Патриарх Български