19 април 2024, петък

Преп. Йоан Ветхопещерник (Прежд. лит.) (вечерта – Малко повечерие с целия Богородичен канон и акатист) (Тип. с. 439)
church

1. Как да получа копие от свидетелството си за св. тайнство Кръщение (или това на мои сродници) в случай на липса / изгубване / унищожаване на този църковен документ?

Отговор: 1. Правите запитване в храма, в който Вие/Ваш близък сте/е бил(а) кръстен(а) за проверка в храмовия архив.

В случай, че по някаква причина и там няма данни:

2. Подавате молба за проверка и издаване на копие на свидетелството за св. тайнство Кръщение в светата митрополия, която се явява административен център на епархията, в която сте бил(а) кръстен(а) (са били кръстени Вашите близки).

2. Мога ли да сключа православен църковен брак при положение, че бъдещият ми съпруг/бъдещата ми съпруга е римокатолик/римокатоличка?

Отговор: Принципно в Православната църква св. тайнство Брак се извършва само между православни християни. Съобразно обаче пътя на икономията (снизхождане към човешката немощ) от XV - XVI в. се поставят различни условия, след изпълнението на които може да се сключи православен църковен брак с римокатолик/римокатоличка. При това съпрузите поемат задължението децата от брака да бъдат православно кръстени.

В Сливенска епархия на БПЦ-БП такива смесени бракове не се разрешават.

3. Как се получава църковен развод?

Отговор: Подавате молба в съответната митрополия, към която принадлежи енорията/храмът, където сте се венчал(а). Към молбата се прилага копие от съдебното решение за разтрогване на гражданския брак. Предоставя се и Свидетелството за св. тайнство Брак, за да бъде то анулирано след разтрогването на църковния брак.

4. Може ли за 6-тия/9-тия месец (и др. подобни) от смъртта на покойник / покойници да се прави панихида на голям Господски или Богородичен празник?

Отговор: Вътрешният смисъл, логиката и духовната полза от църковния календар за православните християни налага извършването на панихида за 6-тия/9-тия месец (и др. подобни) от смъртта на покойните да не съвпада с голям Господски или Богородичен празник. Това е така поради стремежа на Църквата да не бъде засенчвано благодатното значение на съответния празник от тъгата по преселилите се отвъд наши близки. Ако такова съвпадение все пак се получи, панихидата следва да се отслужи преди самата дата.

Отслужването на панихида за 40-тия ден от смъртта на покойниците, обаче, трябва да става на точната дата.

5. Некръстен човек може ли да бъде кръстен в представителството на Българската православна църква в Москва?

Отговор: Да. Всеки, който желае да встъпи в лоното на Българската православна църква, може да го направи и в нейното представителство в Москва. Полученото там свидетелство за св. Кръщение се признава в България при сключване на църковен брак.