26 май 2024, неделя

† 4 Неделя след Пасха – на Разслабления. Св. ап. Карп. Св. мчк Георги Софийски, Най-нови. Гл. 3, утр. ев. 5, ап. Деян.11:19-30 (с. 25), лит. ев. Ин 5:1-15 (с. 24); [Мчк Георги Софийски, Най-нови – ап. Деян. 12:1-11 (с. 485), ев. Ин 15:17-16:2 (с. 329)] (Тип. с. 334)
church

СОФИЙСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ

Официален адрес на Софийска света митрополия:
гр. София 1000, ул. „Цар Калоян” № 7

Официален сайт на Софийска св. митополия:

mitropolia-sofia.org

Официален имейл адрес за контакт:

[email protected]

Телефони:
Централа: 02/ 987 00 27; 987 63 86

Викарен епископ: Белоградчишки епископ Поликарп
вътр. 32, дир. 02/ 987 26 82 (приемен кабинет)

Протосингел: архимандрит Василий (Савов)
тел.: моб. 0878 715 852

Духовен надзорник на Софийска епархия: архимандрит Евтимий Койнов
тел.: вътр. 22, дир. 02/ 988 21 04,

Секретар: Ангел Младенов
тел.: вътр. 26, дир. 02/ 987 32 30

Административен отдел: Саша Георгиева
тел.: вътр. 17, дир. 02/ 987 22 75, моб. 0879 259 307

Духовно-просветен отдел:
имейл: [email protected]
- Началник отдел: Ангел Младенов - тел.: вътр. 26, дир. 02/ 987 32 30
- Технически сътрудник: Иван Тупаров - тел.: вътр. 26, моб. 0878 895 309

Културно-информационен отдел:
имейл: [email protected]
- Началник-отдел: Андрей Касабов - тел.: вътр. 14, дир. 02/ 981 65 93, моб. 0879 259 289
- Главен редактор: Пламен Михайлов - тел.: вътр. 42, моб.:0876 711 331
- Редактор сайт: Весела Игнатова  - тел.: вътр. 42,  моб. 0879 937 433
- Технически администратор на сайта: Станислава Кьосева - тел.: вътр. 42, моб. 0878 629 713

Отдел „Милосърдие и благотворителност“:
имейл: [email protected]
- Началник отдел: Теодор Атанасов - тел.: вътр. 25, дир. 02/ 987 61 27, моб. 0879 259 301
- Технически секретар: Здравко Кънев - тел.: вътр. 36, моб. 0878 812 616

Счетоводство:
- Гл. счетоводител: Мария Вукашинова - тел.: вътр. 24, дир. 02/ 987 08 83, моб. 0879 259 290

- Счетоводител: Стефка Карабойчева - тел. вътр. 24, дир. 02/ 987 08 83
- Човешки ресурси: Нели Пешакова - тел.: централа 02/ 987 08 83, вътр. 24, моб. 0879 259 297
Каса: Елена Манолова - тел.: вътр. 18, дир. 02/ 987 36 83, моб. 0879 259 291

Финансов отдел:
- Главен финансов ревизор - Даниел Николов - тел.: вътр. 21, дир. 02/ 987 54 34, моб. 0878 629 706
- Финансов ревизор: Любомир Миленков - тел.: вътр. 21, дир. 02/ 987 54 34, моб. 0878 715 290

Технически отдел, Домакин:
Кольо Лозанов - тел.: централа 02/ 987 74 89, вътр. 19, моб. 0879 259 293

Склад за свещи:
Георги Беров - тел.: моб. 0888 663 662

Охрана:
централа 02/ 987 00 27, вътр. 11, моб. 0879 259 295

Епархийски съвет:

Епархийският съвет съдейства на епархийския митрополит в осъществяване на  архиерейската му изпълнителна власт. Членовете на Епархийския съвет се избират за четири години. Епархийският съвет се състои от: председател – митрополит или определено от него с писмена заповед духовно лице, двама клирици, двама миряни и един монашестващ – представител на епархийските манастири, определен  с писмена заповед от епархийския митрополит. Настоящият състав е:

Председател:
Негово Светейшество Неофит, митрополит Софийски и патриарх Български

Членове:
1. архимандрит Алексий (Тасев)
2. ставрофорен иконом  Стефан Стайков
3. иконом Радослав Трайков
4. проф. д-р Александър Омарчевски
5. д-р Камен Данов

АРХИЕРЕЙСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА В СОФИЙСКА ЕПАРХИЯ

ГОДЕЧКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ

Архиерейски наместник: архимандрит Януарий Джангозов, моб. тел. 0897 807 998
Адрес: Искрецки манастир "Успение Богородично", с. Искрец 2290, община Своге, Софийска област

САМОКОВСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ

Архиерейски наместник: ставрофорен иконом Михаил Колев, моб. тел. 0897/951 973
Секретар: Иван Янков, тел.: 0898/595 779
Адрес: 2000 гр. Самоков, ул. "Захари Зограф" № 22

РАДОМИРСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ

Архиерейски наместник: протойерей Александър Стоев, моб. тел. 0898/959 849
Секретар: Снежана Сергиева, моб. тел. 0896/014 016
Адрес: гр. Радомир, ул. "Черковна" № 1, храм "Св. Димитър"
Тел.: (0777) 30 32 - храм "Св. Димитър"

ТРЪНСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ

Архиерейски наместник: иконом Йоан Чикалов, моб. тел. 0878/927 650
Е-mail: [email protected]

ИХТИМАНСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ

Архиерейски наместник: ставрофорен иконом Йосиф Серев, тел. 0724/21 50, моб. тел. 0886/737 600
Адрес: гр. Ихтиман 2050, ул. “Димчо Дебелянов” № 19
Тел.: (0724) 20 22 - архиерейско наместничество

КЮСТЕНДИЛСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ

Архиерейски наместник: архимандрит Исаак (Бояджийски) , моб. тел. 0878443353
Адрес: ул. "Демокрация" № 35
Тел.: (078) 524 260
Е-mail:  [email protected]

ДУПНИШКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ

Архиерейски наместник: иконом Георги Паликарски, моб. тел. 0888/667 677
Секретар: Йорданка Димитрова, моб. тел. 0899/637 243; 0894/399 865
Адрес: гр. Дупница 2600, ул. “Св. Кирил и Методий” № 1, тел.: (0701) 50 324
Храм “Св. Георги”, тел.: (0701) 51 191
Храм: “Св. Богородица”, тел.: (0701) 51 86