29 май 2024, сряда

* Преполовение. Св. прпмчца Теодосия (Тип. с. 465)
church

"Радвайте се винаги в Господа, и пак ще кажа: радвайте се!" (Филип. 4:4)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Възлюбени в Господа чеда на светата ни Църква,

С неизменната и непомрачена пасхална радост на целия християнски род отново посрещаме възкръсналия Христос, Словото на Отца, Алфата и Омегата на нашата вяра и нашата надежда, Обещания на праотците ни в зората на човешката история Месия, Изкупител и Спасител, Царя на царете и Господар на творението, властния победител на тлението и смъртта, Жизнодавеца Христос Господ! Който "заради нас, човеците, и заради нашето спасение" снизходи от царствения небесен престол и се уподоби нам, та като Богочовек да ни помири с небесния Отец, разкъсвайки веднъж и завинаги оковите на мрака. Който бе осъден от човеци и страда за греховете ни, но тридневен възкръсна, всепобедно разкривайки пълнотата на Божията жертвена любов.

Защото в благия Божи промисъл човекът трябваше да увенчае творението и бе създаден не за смърт, а за нетление. Понеже Бог го бе направил "образ на Своето вечно битие" (Прем. 2:23). И единствен го бе дарил с божествения дар на свободата. Ала "чрез един човек грехът влезе в света, а чрез греха - смъртта, и по такъв начин смъртта премина във всички" (Рим. 5:12). Мрак и безнадеждност замениха радостта от живота и грехът се възцари в човешките сърца. И нямаше надежда за обезнадеждените, защото "всички съгрешиха" и бяха лишени от славата Божия (Рим. 3:23). Но Бог, Който е верен на Своите обещания, самовластно влезе в човешката история, за да измени необратимо нейния ход, като възстанови първоначалния порядък, дарувайки на вярващите в Него възможността да намерят не само своето божествено призвание, но и загубената пътека към небесното си отечество. Защото, ето, Победителят на ада "възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък" (1 Кор. 15:20). И съгради Църквата Си, и й обеща, че никога няма да бъде победена от портите адови (Мат. 16:18).

И ето, вече две хилядолетия тази Църква възвестява и възпява радостната вест за Неговата победа и Неговото възкресение. За това, че "възкръсна Христос, и нито един мъртвец няма в гроба", че "възкръсна Христос и живот се въдвори" (св. Йоан Златоуст). За възстановената Божия правда и Новия Завет с небесния ни Отец. За радостта, която ни бе възвърната в утрото при празния гроб. За светлината, озарила творението в деня на Пасха. За деня на радостта, който Господ сътвори: "Да се възрадваме и развеселим в него" и "всичко да простим заради Възкресението", както ни приканва в тези пасхални дни църковното богослужение. И като истински Христови ученици и апостоли да не се уморяваме да възвестяваме на света за възкръсналия Господ!

Братя и сестри,

Дивни тайни крие Божият промисъл и неизмерими са дълбочините на Божието милосърдие. Всичко, що Бог извърши чрез Христа Иисуса, в дните на Неговото земно служение, бе сторено -­ по свидетелството на божествения евангелист -­ "за живота на света" (Йоан. 6:51). Вярна на божественото си призвание, Църквата винаги ще помни и неизменно ще възвестява непостижимата тайна: "Бог се яви в плът, засвидетелстван бе от Духа, показа се на Ангели, проповядван биде на народи, приет с вяра в света, възнесе се в слава" (1 Тим. 3:16). И никога няма да забрави, че Бог е любещ Отец на съдбините ни и когато се изпълниха времената, "отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен" (Йоан. 3:16). И винаги ще се радва с радостта на Господните ученици в утрото на Пасха: "Радвайте се!" (Мат. 28:9). Защото "... ако Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра... Но ето, Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък" (1 Кор. 15: 14, 20).

Христовото възкресение е тържество на живота, който е най-великият дар, даден на човека.

В светлия ден на Христовото Възкресение отечески благопожелаваме на всички вас, верни чеда на Православната ни църква, в Родината ни и далеч от нея, духовен мир и преизобилна пасхална радост!

Благодатта и мирът на Възкръсналия от мъртвите Господ Иисус Христос да бъде с всички вас!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД

† НЕОФИТ

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ И

МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ,

ВРЕМЕННО УПРАВЛЯВАЩ РУСЕНСКА ЕПАРХИЯ

 

ЧЛЕНОВЕ НА СВ. СИНОД:

† Врачански митрополит КАЛИНИК

† Сливенски митрополит ЙОАНИКИЙ

† Видински митрополит ДОМЕТИАН

† Варненски и Великопреславски КИРИЛ

† На САЩ, Канада и Австралия митрополит ЙОСИФ

† Западно- и Средноевропейски митрополит СИМЕОН

† Великотърновски митрополит ГРИГОРИЙ

† Неврокопски митрополит НАТАНАИЛ

† Плевенски митрополит ИГНАТИЙ

† Старозагорски митрополит ГАЛАКТИОН

† Ловчански митрополит ГАВРИИЛ

† Пловдивски митрополит НИКОЛАЙ

† Доростолски митрополит АМВРОСИЙ

5 май 2013,

София