06 февруари 2023, понеделник

Преп. Вукол, еп. Смирненски. Преп. Варсануфий Велики. Св. Фотий, патр. Константинополски. Св. Йоан Пророк. Св. мчци Доротея, Христина иКалиста
church

ГР. ПЛОВДИВ

Православната духовна академия  „Св. св. Кирил и Методий" се създава по предложение на Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай и с решение на Св. Синод на БПЦ-БП с протокол № 46 от 18 декември 2013 г. Създаването й е продиктувано от стремежа да се преподава чистата православна богословска наука и да се обучават студенти в истините на православната вяра, които да станат достойни кадри на БПЦ-БП.

Образованието в Православната духовна академия  „Св. св. Кирил и Методий" е изцяло съобразено с изискванията, нуждите и разпоредбите на Българската православна църква - Българска Патриаршия. Св. Синод утвърждава предложените от Академичния съвет програма, учебен план и преподаватели. Студентите, които се обучават в Духовната академия в Пловдив, придобиват не само теоретични знания по богословие, но и отлична практическа подготовка.

В ПДА „Св. св. Кирил и Методий" се приемат за редовно и задочно обучение студенти /мъже и жени/ със завършено средно образование. Курсът на обучение е четиригодишен в осем семестъра. Успешно завършилите курса на обучение получават диплома за висше богословско образование, издадена от Св. Синод на БПЦ-БП и могат да се реализират като свещенослужители, църковнослужители и преподаватели в прицърковните учебни заведения.

Ръководство на Академията :

-Духовен наставник на Православната духовна академия  - Негово Високопреосвещенство † Пловдивски митрополит НИКОЛАЙ

- Ректор - ставрофорен свещеноиконом  д-р Добромир Костов

- Зам.-ректор - д-р Димитър Мирчев

Академичният състав включва:

- двама митрополити, членове на Св.Синод на БПЦ-БП;

- един епископ в лицето на ректора на ПДА;

- пет хабилитирани лица /двама професори и трима доценти/;

- четирима преподаватели с ОНС "доктор".

***

В духовната академия се изучават следните дисциплини, разпределени в четири направления:

Библейско богословие

 • Въведение в Св. Писание на Стария Завет
 • Тълкувание на Св. Писание на Стария Завет
 • Въведение в Св. Писание на Новия Завет
 • Тълкувание на Св. Писание на Новия Завет
 • Въведение в богословието
 • Библейска археология
 • Библейски еврейски език
 • Латински език
 • Старогръцки език

Систематично богословие

 • Патрология
 • Християнска апологетика
 • Психология на религиите
 • Догматическо богословие
 • Нравствено богословие
 • Мисионерство
 • Нехристиянски религиозни учения

 Историческо богословие

 • Обща история на Църквата
 • История на Българската православна църква
 • История на съвременните Православни църкви
 • История на религиите
 • Етически системи

Практическо богословие

 • Литургика
 • Християнско изкуство
 • Църковна археология
 • Църковно право
 • Устройство и управление на Българската православна църква
 • Пастирско богословие
 • Омилетика
 • Източноцърковно пеене
 • Църковнославянско четене

В Православната духовна академия  се изучават и следните помощни дисциплини:

 • Църковнославянски език
 • Западен език /английски/
 • Руски език
 • Педагогика
 • Методика на обучението по богословие
 • Християнска философия
 • Педагогическа психология
 • Обща психология
 • Езикова култура

В учебния план е заложена структурата на православното богословско образование, логическата връзка между преподаваните дисциплини и тяхната идейна обвързаност. В своята основа учебният план на Православната духовна академия „Св. св. Кирил и Методий" - гр. Пловдив е продължител на традицията на Духовната академия в гр. София от периода 1950-1991 г.

Основният акцент се поставя върху богослужебната подготовка на студентите (участие в богослужението с четене, пеене и проповед), върху библейската и патристична култура, върху изучаването на класическите езици с оглед свободното ползване на първоизворите и върху догматическото и нравственото богословие.

В момента в Православната духовна академия се обучават 160 студенти в редовна и задочна форма на обучение.

При Духовната академия има пансион, който мъжете - студенти при желание могат да ползват.

Завършилите Духовните семинарии у нас и паралелния курс при Софийската духовна семинария с общ успех от дипломата Добър 4.00, постъпват в Духовната академия без приемен изпит.

Всички останали кандидат-студенти се явяват на изпит по предварително обявен конспект.

Адрес:

гр. Пловдив, пощенски код  4000

бул. „Шести септември" № 181

тел./факс: 032/ 664 354

e-mail: info@duhovna-akademia.org

website: http://duhovna-akademia.org/

Facebook: Православна-духовна-академия-Св-св-Кирил-и-Методий