18 юни 2024, вторник

Св. мчци Леонтий, Ипатий и Теодул
church

ГР. ПЛОВДИВ

Православната духовна академия  „Св. св. Кирил и Методий" се създава по предложение на Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай и с решение на Св. Синод на БПЦ-БП с протокол № 46 от 18 декември 2013 г. Създаването й е продиктувано от стремежа да се преподава чистата православна богословска наука и да се обучават студенти в истините на православната вяра, които да станат достойни кадри на БПЦ-БП.

Образованието в Православната духовна академия  „Св. св. Кирил и Методий" е изцяло съобразено с изискванията, нуждите и разпоредбите на Българската православна църква - Българска Патриаршия. Св. Синод утвърждава предложените от Академичния съвет програма, учебен план и преподаватели. Студентите, които се обучават в Духовната академия в Пловдив, придобиват не само теоретични знания по богословие, но и отлична практическа подготовка.

В ПДА „Св. св. Кирил и Методий" се приемат за редовно и задочно обучение студенти /мъже и жени/ със завършено средно образование. Курсът на обучение е четиригодишен в осем семестъра. Успешно завършилите курса на обучение получават диплома за висше богословско образование, издадена от Св. Синод на БПЦ-БП и могат да се реализират като свещенослужители, църковнослужители и преподаватели в прицърковните учебни заведения.

Ръководство на Академията :

-Духовен наставник на Православната духовна академия  - Негово Високопреосвещенство † Пловдивски митрополит НИКОЛАЙ

- Ректор - ставрофорен свещеноиконом  д-р Добромир Костов

- Зам.-ректор - д-р Димитър Мирчев

Академичният състав включва:

- двама митрополити, членове на Св.Синод на БПЦ-БП;

- един епископ в лицето на ректора на ПДА;

- пет хабилитирани лица /двама професори и трима доценти/;

- четирима преподаватели с ОНС "доктор".

***

В духовната академия се изучават следните дисциплини, разпределени в четири направления:

Библейско богословие

 • Въведение в Св. Писание на Стария Завет
 • Тълкувание на Св. Писание на Стария Завет
 • Въведение в Св. Писание на Новия Завет
 • Тълкувание на Св. Писание на Новия Завет
 • Въведение в богословието
 • Библейска археология
 • Библейски еврейски език
 • Латински език
 • Старогръцки език

Систематично богословие

 • Патрология
 • Християнска апологетика
 • Психология на религиите
 • Догматическо богословие
 • Нравствено богословие
 • Мисионерство
 • Нехристиянски религиозни учения

 Историческо богословие

 • Обща история на Църквата
 • История на Българската православна църква
 • История на съвременните Православни църкви
 • История на религиите
 • Етически системи

Практическо богословие

 • Литургика
 • Християнско изкуство
 • Църковна археология
 • Църковно право
 • Устройство и управление на Българската православна църква
 • Пастирско богословие
 • Омилетика
 • Източноцърковно пеене
 • Църковнославянско четене

В Православната духовна академия  се изучават и следните помощни дисциплини:

 • Църковнославянски език
 • Западен език /английски/
 • Руски език
 • Педагогика
 • Методика на обучението по богословие
 • Християнска философия
 • Педагогическа психология
 • Обща психология
 • Езикова култура

В учебния план е заложена структурата на православното богословско образование, логическата връзка между преподаваните дисциплини и тяхната идейна обвързаност. В своята основа учебният план на Православната духовна академия „Св. св. Кирил и Методий" - гр. Пловдив е продължител на традицията на Духовната академия в гр. София от периода 1950-1991 г.

Основният акцент се поставя върху богослужебната подготовка на студентите (участие в богослужението с четене, пеене и проповед), върху библейската и патристична култура, върху изучаването на класическите езици с оглед свободното ползване на първоизворите и върху догматическото и нравственото богословие.

В момента в Православната духовна академия се обучават 160 студенти в редовна и задочна форма на обучение.

При Духовната академия има пансион, който мъжете - студенти при желание могат да ползват.

Завършилите Духовните семинарии у нас и паралелния курс при Софийската духовна семинария с общ успех от дипломата Добър 4.00, постъпват в Духовната академия без приемен изпит.

Всички останали кандидат-студенти се явяват на изпит по предварително обявен конспект.

Адрес:

гр. Пловдив, пощенски код  4000

бул. „Шести септември" № 181

тел./факс: 032/ 664 354

e-mail: [email protected]

website: http://duhovna-akademia.org/

Facebook: Православна-духовна-академия-Св-св-Кирил-и-Методий