01 август 2021, неделя

✝ 6 Неделя след Петдесетница. Св. мчци 7 братя Макавеи. Св. Соломония. Св. Елеазар. Произхождение (изнасяне) на св. Кръст. Гл. 5, утр. ев. 6, ап. Рим. 12:6-14 (с. 106), лит. ев. Мт 9:1-8 (Водосвет) (Начало на Богородичния пост) (Тип. с. 385, т. 2)
church

ПРИЗИВ НА СВЕТИЯ СИНОД към православните християни в България във връзка с преброяването на населението и жилищния фонд (м. февруари 2011 г.)

СВ. СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ,

Като изхожда от архипастирския си дълг пред Бога, Отечеството и православния български народ,

Като отчита необходимостта да се съблюдават законите в страната и всячески да се съдейства на светската власт за доброто развитие на нашето общество,

Като анализира данните за попълване, изисквани в 17-то преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, провеждано през м. февруари 2011 г.,

ПРИЗОВАВА:

Всички православни християни - кръстени - приели св. Тайнство Кръщение, да отбележат в част 4 - НАСЕЛЕНИЕ на ПРЕБРОИТЕЛНАТА КАРТА за 17-то преброяване на населението и жилищния фонд:

~ въпрос 12 „Религиозен ли сте?" - т. 1 - „Да";

и

~ въпрос 13 „Вашето вероизповедание е:" - т. 1 - „Източноправославно".

Св. Синод счита, че макар и незадължителни, отговорите на въпроси 12 и 13 са много важни за отстояването на националната, религиозната и културната идентичност на българската нация. Нещо повече, да потвърдим, че сме религиозни, да изповядаме че сме православни християни означава открито и смело да засвидетелстваме вярата си в нашия Господ Иисус Христос, което е наше върховно задължение и спасително дело.

Скъпи в Господа братя и сестри,

Нека помним благото обещание на Спасителя: „Всеки, който Мене признае пред човеците, ще призная и Аз него пред Моя Отец Небесен, а който се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се отрека от него пред Моя Отец Небесен" (Мат. 10:32-33).

Затова, да бъдем ревностни носители и изразители на светото Православие в съвременния свят като изповядаме вярата си в Богочовека Христос, следвайки светлия пример на нашите достойни предци. Амин!

Последна промяна: 21.08.2020 г.