23 октомври 2020, петък

* Св. ап. Яков, брат Господен (Тип. с. 104)       ◐
church