29 май 2024, сряда

* Преполовение. Св. прпмчца Теодосия (Тип. с. 465)
church

Становище на Свeтия Синод на Българската православна църква относно спазването свободата на словото и религиозните убеждения в Р България

До г-н Кемал Еюп,

председател на Комисията за защита от дискриминация при 40-то НС на Р България

Становище

на Свeтия Синод на Българската православна църква

относно спазването свободата на словото

и религиозните убеждения в Р България,

Уважаеми г-н Председател,

През всички векове на своето съществуване светата Българска православна църква е проявявала, а също и днес продължава да проявява толерантност към правото на хората с други религиозни убеждения да вярват във и да практикуват своята религия според личния си избор и да изразяват открито своите мнения, дори те да са в разрез с православното учение и начин на живот. Същевременно вярваме, че православните християни в България имат същото неотменимо религиозно и конституционно право необезпокоявано и публично да изповядват убежденията си, както и да разпространяват информация и идеи чрез всички средства (чл. 2, 3 и 5 от Закона за вероизповеданията; чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Р България; чл. 18 и 19 от Всеобщата декларация за правата на човека на ООН).

През последните десетилетия, въпреки наличието на множество недобронамерени нападки спрямо вероучението, нравоучението, богослужението или ролята на православното духовенство в социалния живот на нацията ни, Българската православна църква досега не е завеждала искове за подвеждане под отговорност на едно или друго лице, или на група хора, които по един или друг начин с думи или действия са се опитали да уронят престижа на православното християнство или са засегнали религиозните чувства на православните християни в България. Но Българската православна църква ревностно съхранява хилядолетната си вероучителна традиция и бди за опазването на своите пасоми от влиянието на несвойствени за Православието религиозни идеи и практики.

Във връзка с това желаем да подчертаем, че д-р Десислава Панайотова е ангажирана да сътрудничи в работата на Св. Синод на БПЦ и като член на Работната група по въпросите на религиозното образование и възпитание на подрастващите да изразява пред медиите принципни богословски позиции. Поради това считаме, че всеки неоснователен опит за ограничаване на конституционното й право публично да изразява православно мнение, би следвало да се възприема като дискриминация спрямо членовете на БПЦ.

Вярваме, че с позицията си Вие ще гарантирате демократичното функциониране на българското общество и ще бъдете изразител на традиционното уважение, което съществува между българските държавни институции и Българската православна църква.

Гл. секретар на Св. Синод
† Стобийски епископ НАУМ